Monsanto mag weer aan de slag in Frankrijk | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

De Franse Raad van State heeft gistermiddag het verbod op de teelt van de genetisch gewijzigde maïs MON810 van de Amerikaanse firma Monsanto opgeheven.

Het verbod om die ggo (genetisch gemodificeerd organisme) in Frankrijk te kweken werd in 2008 ingesteld, maar werd in 2011 al eens door de rechtbank opgeheven. In maart 2012 werd een nieuw moratorium ingesteld door de regering, maar ook dat is nu ongedaan gemaakt.

De Raad van State baseerde zich voor die beslissing op de Europese regelgeving, die de teelt van MON810 voorlopig wel nog toelaat. Een dergelijke maatregel kan daarom niet door één enkele lidstaat worden genomen, luidt de uitspraak van de hoogste gerechtelijke rechtsinstantie in Frankrijk. Een afwijking is enkel toegestaan “in geval van nood en bij een situatie waarbij het risico kan ontstaan op een manifeste bedreiging van de gezondheid van de mens, van de gezondheid van de dieren of van het leefmilieu”, luidt het in de tekst.

Opnieuw verbieden
De Franse socialistische minister van Landbouw, Stéphane Le Foll, had eerder al duidelijk gesteld “dat het niet de Raad van State is die moet beslissen of we ggo’s wel of niet mogen verbieden”. Als het verbod wordt opgeheven, dan zal de regering nieuwe wettelijke bepalingen uitvaardigen om de maïs te kunnen verbieden, zo liet hij ook verstaan.

De MON810-maïs van Monsanto is de enige ggo die in Europa gekweekt wordt. Maar sinds 2008 verbiedt Frankrijk, net als enkele andere Europese landen, de teelt ervan op zijn grondgebied.

Bron: De Morgen.be

Tags Frankrijk | monsanto gmo maïs | op’geheven | verbod 2012

Uncategorized