Nauwe banden tussen regering Obama en Monsanto | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Obama tekent Monsanto-act

De schijn hoeft niet eens meer hoog gehouden te worden.. Maar de magie is verbroken en de wetenschappelijk-manipulerende instituten kunnen niet langer tegen de groeiende weerstand tegen GMO-zaden en –gewassen op. Hoe meer corrupte studies er verschijnen over de zegeningen van GMO, des te groter wordt de publieke weerstand er tegen..!
De grootste Duitse krant, de ‘Süddeutsche Zeitung’ publiceerde recentelijk een artikel, waaruit haarfijn blijkt, hoe Monsanto, de Amerikaanse militaire leiding én de Amerikaanse overheid gezamelijk bezig zijn om  anti-GMO-websites te volgen, evenals anti-GMO-campaigners en onafhankelijke wetenschappers die zich kritisch uitlaten over GMO. Kortom iederéén die zich kritisch tegen GMO en dus tegen Monsanto opstellen. ..!

Betekent dit dat de anti-GMO-websites in gevaar zijn? Absoluut niet, maar het betekent wel dat de idiote strijd tegen GMO doorgaat, en dat de publieke opinie heel geraffineerd zal worden bewerkt met gefabriceerde statistieken en uitspraken van respectabele medische tijdschriften en – websites, dat GMO zo goed is voor de wereld..

Wetenschappelijke falsificaties

Veel politici en overheidsambtenaren in de gezondheidszorg, zullen daardoor deze gefabriceerde informatie onwetend gebruiken om GMO te valideren.. Voor elk nieuw GMO-gewas of –zaad, zal een gefalsificeerde studie worden gepresenteerd, die de effectiviteit zou aantonen en het imago ervan dient op te krikken. Maar dat is nu precies de reden dat respectabele wetenschappelijke tijdschriften snel hun invloed aan het verliezen zijn. Want deze junk-wetenschap is er immers verantwoordelijk voor dat overheidsdiensten hun goedkeuring hebben gegeven aan talloze GMO-patenten, en medicijnen en chemicaliën hebben afgestempeld als ‘veilig’.

Nu het grote publiek op de hoogte is van de gevaren van GMO, verliezen universiteiten en gerespecteerde wetenschappers hun kredietwaardigheid.. De wereld is het zat beet genomen te worden door het hart van de wetenschap dat dit proces heeft toegelaten. Geen van de studies die uit de frauduleuze studies voortkomen, zullen het publiek genoeg doen. Maar voor alle onafhankelijke studies die de gevaren van GMO aan de kaak stellen, geldt dat deze agressief aangevallen zullen blijven worden.

Aanvallen op anti-GMO kampen overal ter wereld.

Het artikel in de ‘Suddeutsche Zeitung’ staat niet op zichzelf. In het kader van de onthullingen van de NSA-klokkenluider, Edward Snowden, blijkt dat de VS niet alleen andere overheden bespioneert, autoriteiten over de hele wereld en privé-personen met hun geheime diensten, maar dat ze ook in staat is de wereldwijde belangen van VS-bedrijven, overal ter wereld, te ondersteunen.

Agent Orange

Een glimp in de wereld van Monsanto toont aan dat dit bedrijf, dat de pesticide ‘Agent Orange’ leverde aan het Amerikaanse leger in de Vietnam-oorlog van de jaren 1960, daardoor dicht op de regering in Washington zat. Mensen die in het veld van inlichtingendiensten werkzaam waren en private verzekeringsbedrijven. Wil je echt naar de donkere geschiedenis kijken van Monsanto, dan hoef je alleen maar naar deze website te kijken. Als je dan de moeite neemt om de geschiedenis van hun productontwikkeling te bekijken, wat zie je dan..? Kijk eens of jij een patroon kunt ontwaren.. (HIER)

Monsanto is een monsterlijk biotechnologie-bedrijf. Nummer 1 op de wereldmarkt voor genetisch gemanipuleerde  voedselzaden. Voor veel concurrenten, waarvan er een groot aantal in Europa te vinden zijn, is Monsanto een sinistere vijand. En regelmatig gebeuren er mysterieuze zaken die deze vijand alleen nog maar méér sinister maken..

Vorige maand hebben de Europese milieu-organisaties, ‘Friends of the Earth’ en de ‘Duitse milieu- en natuurbeschermingsassociatie’ (BUND) een studie gepresenteerd over de Monsanto-pesticide ‘Round-Up’, dat voor het grootste deel bestaat uit ‘glyphosate’. Een stof die in steeds grotere mate voorkomt in het menselijk lichaam. Monsanto richt zich op een omzet van dit goedje alleen al, van zo’n US 2 miljard..! En Monsanto haast zich erbij te zeggen dat ‘Roundup onkruidbestrijder’ een lange geschiedenis heeft van veilig gebruik, in meer dan 100 landen in de wereld’. Maar hoe anders is de werkelijkheid..?!

Onderzoek spreekt Monsanto’s claims krachtig tegen..!

Monsanto beweert dat bedrijven die hun GMO-gewassen gebruiken, minder chemicaliën nodig hebben om onkruid te bestrijden en een grotere oogst halen. Dat is ongeveer vergelijkbaar met oprechtheid in de politiek..! Een studie die gepubliceerd werd door Washington State University, onder leiding van wetenschappelijk leider, professor Charles Benbrook, toont keihard aan dat het gebruik van onkruidbestrijders, juist is TOEGENOMEN bij de verbouwing van de GMO-gewassen katoen, sojabonen en maïs van Monsanto..

Deze bevindingen zijn gebaseerd op uitputtende analyse van publiekelijk beschikbare data via het Amerikaanse ministerie van Landbouw, afdeling ‘National Agriculture Statistics Service’. Benbrook’s analyse is de eerste peer-review studie, die de impact aangeeft van onkruidbestrijdingsmiddel-bestendige GMO-gewassen. En de studie bevestigt eerder beschikbare data dat er een TOENAME van het gebruik van pesticiden heeft plaatsgevonden, in vergelijking tot conventionele oogsten. En dat niet alleen, ook de belofte van een hogere oogst is volledig ongefundeerd..!

Geen toename maar afname oogstopbrengsten

De cijfers zijn werkelijk onthutsend voor Monsanto. De oogsten nemen niet toe door het gebruik van GMO-producten (gewassen en zaden). Een rapport dat een analyse laat zien van cijfers over de oogsten van GMO-zaden, sojabonen en maïs, de twee grootste GMO-landbouwproducten in de VS, toont keihard aan dat in de 20 jaar van GMO-gebuik en 13 van commercieel pushen van deze GMO-gewassen, er GEEN significante toename te bespeuren valt in de oogstopbrengsten.

Het is zelfs zo, aldus biotech-specialist Dr. Gurian-Sherman, die voorheen bij de Amerikaanse overheid werkzaam was, dat wanneer het aankomt op de oogstopbrengsten, de traditionele methode van landbouw voor deze gewassen, de GMO-gewassen met grote afstand achter zich laat. Tot zover de regelrechte leugens en manipulaties van Monsanto.

 Virus maakt computers van activisten onklaar!

Twee dagen voordat ‘BUND’ haar studie wilde publiceren, in maar liefst 18 landen, bleek dat een virus de computer van de organisator Adrian Bepp, had getroffen. Er was een mogelijkheid dat de aangekondigde persconferentie in Brussel, Wenen en Berlijn zouden moeten worden afgezegd..

“We waren redelijk in paniek”, zo herinnert Heike Moldenhauer van ‘BUND’ het zich. Hun club stond onder extreme druk. Volgens hen was de virusverspreider op hun computer op weg om grote verwarring te zaaien in hun organisatie, want niets is zo erg voor het presenteren van een opzienbarende studie, dan het afzeggen van een persconferentie over het onderzoek. Het bewijs dat Monsanto te doen had met dit virus, is er niet, en het bedrijf is er als de kippen bij om dit te benadrukken.. In een verklaring laat Monsanto weten dat het ‘verantwoordelijk’ handelt, en dat ‘het tegenwoordig heel eenvoudig is om allerlei beschuldigingen aan haar adres te richten. Steeds weer worden er dubieuze en populaire beschuldigingen aan ons adres gericht, die ons werk geen recht doen, noch onze producten. Deze beschuldigingen zijn op geen enkele wijze wetenschappelijk onderbouwt.’

Maar mensen uit de anti-GMO-beweging zien dit volledig anders. Dit komt vooral door het wereldwijde netwerk dat Monsanto heeft opgebouwd. Er zijn banden met de Amerikaanse geheime dienst, het Amerikaanse leger, met krachtig optredende, particuliere beveiligingsbedrijven en natuurlijk, met de Amerikaanse overheid. Een opvallend aantal Monsanto-critici rapporteren over regelmatige aanvallen door professionele hackers. Het is bekend dat de geheime diensten en het leger dol zijn op het inzetten van hackers en programmeurs.. Deze computertechneuten specialiseren zich in het maken en verspreiden van Trojaanse paarden en andere computervirussen, die zich in computer-netwerken kunnen indringen.

Cyber War

Het is klokkenluider Edward Snowden, die al melding maakte van de relatie tussen de inlichtingendiensten en de economische relaties van de VS. Maar deze sinistere band blijkt te worden overschaduwd door andere monsterlijkheden. Het was het voormalige hoofd PR van Monsanto, Jay Byrne, die in 2001 al liet weten, dat Monsanto wist hoe het een cyberwar moest voeren..! “Stel je voor dat het internet een wapen is, dat hier op tafel ligt. Je gebruikt dat wapen zélf of je tegenstander doet dat; hoe dan ook, iemand wordt er vermoord”..
Het gebeurt regelmatig dat bedrijven zich bedienen van dubieuze manier om strijd te leveren om datgene te pakken te krijgen, waarvan zij menen dat het hun recht is. Maar vriend of vijand, hij of ik, dat is waar vechten over gaat, je hebt daarbij bondgenoten nodig. Bij voorkeur professionals, zoals mensen van de geheime dienst bijvoorbeeld.

Lees verder op: WantToKnow

Uncategorized