Plotselinge activiteiten operationeel maken “Fema Camps” | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Een bedrijf dat zich specialiseert in overlevingsvoedselpakketten kreeg onverwacht de vraag van FEMA hoe snel en hoeveel ze konden leveren.

De eigenaar van het bedrijf vraagt zich dan ook af: “Wat weten zij wat wij níet weten?”

Federal Emergency Agency


Wat is eigenlijk die Federal Emergency Agency (FEMA)? In simpele bewoordingen is het de “geheime regering”. Deze organisatie heeft meer macht en autoriteit dan de bevoegdheden van de president in Amerika bestrijken. Ze zijn op hun beurt weer een onderdeel van de DHS, Department of Homeland Security.

Zij kunnen wetten buiten werking stellen, hele bevolkingsgroepen verhuizen, burgers arresteren en vasthouden zonder gerechtelijk bevel of rechtszaak. Ze kunnen onroerendgoed in beslag nemen, alsook voedselvoorraden en transportsystemen en zelfs de grondwet van Amerika opschorten.

Toen het concept FEMA voor de eerste ter tafel kwam was de doelstelling ervan te zorgen dat Amerika zou overleven in geval van een nucleaire aanval. Een tweede bedoeling was het coördineren van activiteiten bij rampen zoals aardbevingen, overstromingen en orkanen. De “geheime” zwarte helikopters die veelvuldig worden gemeld in diverse Amerikaanse staten zijn helikopters van FEMA.

Deze organisatie heeft ook de verantwoordelijkheid gekregen in het geval van (veel voorkomende) gebeurtenissen zoals bosbanden, vluchtelingenzaken, oproer en noodplanningen voor nucleaire rampen en dergelijke. FEMA is in het leven geroepen door een serie, wat ze noemen, “Executive Orders”. Dit zijn opdrachten van meestal de president aan officieren of instanties, in zijn hoedanigheid als hoofd van de uitvoerende macht van de federale regering. Zo’n Executive Order heeft dezelfde status als een wet en de president heeft van het Congres de bevoegdheid gekregen deze Executive Orders te kunnen uitgeven naar eigen goeddunken.

Net zoals het Amerikaanse Department of Homeland Security (Ministerie van Binnenlandse Zaken) grote hoeveelheden ammunitie opkoopt, zo schijnt FEMA dit nu te doen met noodvoorraden. De eigenaar van een bedrijf dat handelt in dit soort voorraden kreeg tot zijn verrassing vorige week onverwacht een e-mail van FEMA.

Daarin stond het volgende:

Lees verder op: Niburu.co

Tags activiteiten | bevoorraden | fema camps | operationeel

Uncategorized