Waarvoor Eisenhower waarschuwde en Kennedy werd vermoord! | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Bij zijn afscheid als president van de Verenigde Staten op 17 januari 1961 waarschuwde Eisenhower het Amerikaanse volk voor de macht van het “militair industrieel complex”.  Dit waren zijn inmiddels historische woorden:

“In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the militaryindustrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist.”

Kennedy

De opvolger van Eisenhower, president John F. Kennedy waarschuwde in een toespraak tegenover de Amerikaanse pers op 27 april 1961,voor het bestaan van geheime genootschappen in Amerika en Europa die geheime eden en geheime procedures hanteerden en zich boven de wet waanden (lees hier de volledige tekst, vertaald in het Nederlands) . Hij noemde deze genootschappen niet bij naam maar doelde hiermee op een aantal schatrijke families die voor 100% de dienst uitmaken in het bankwezen, het militair-industrieel complex en oppermachtige corporaties. In complottheorieën worden zij de Illuminatie genoemd.  Deze Illuminatie zouden op vele gebieden de touwtjes in handen hebben. Volgens de theorieën streven zij naar een nieuwe wereldorde (NWO), waarin de politieke en financiële macht volledig in hun handen terechtkomt.

Federal Reserve System

Één van de instituten die voor 100% in handen is van de Illuminatie is de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve (FED). De De Federal Reserve werd december 1913, zéér tegen de zin van het Congres en het Huis van Afgevaardigden, in het geniep opgericht toen de meerderheden van het Congres en het Huis van Afgevaardigden op kerstverlof waren. President Woodrow Wilson bekrachtigde de oprichting nog vóór de verlofgangers terug waren van hun kerstverlof waardoor de oprichting van de FED een voldongen feit werd en niet meer teruggedraaid kon worden. Later zou Wilson heel veel spijt krijgen over deze overhaaste bekrachtiging en verklaarde:

“Ik ben een hoogst ongelukkig man, want onbedoeld heb ik mijn land geruïneerd. Een grote industriële natie is afhankelijk van haar geldsysteem; ons systeem is gecentreerd. Daarom is de groei van onze natie en al haar activiteiten nu in de handen gekomen van een paar mannen.
Wij zijn daardoor tot een van de slechtst geleide landen verworden, tot een van de meest gedomineerde en gecontroleerde overheden in deze beschaafde wereld. Er wordt niet langer meer geregeerd vanuit Vrije Meningsuiting, we worden niet meer geregeerd door overtuigingen en de stem van de meerderheid. We worden geregeerd door de meningen en de dwang van een kleine groep mensen.”

Vanaf dat moment moest de Amerikaanse overheid geld lenen van de particuliere bankiers die de FED in handen hebben. Deze bank drukt het geld en vraagt daar rente voor, in feite voor niet bestaand geld. President Kennedy was een fel tegenstander van dit lenen door de overheid van particuliere bankiers en wilde hun macht breken. Vijf maanden vóórdat hij werd vermoord  tekende hij Executive Order no. 11110, die de overheid van de VS de macht terug gaf, om haar eigen geld uit te geven. In overeenstemming met de grondwet ging de Amerikaanse overheid zelf geld drukken en zette daarmee de private bankiers buiten spel. Op deze wijze creëerde de Amerikaanse overheid vanaf toen een schuld aan zichzelf, die ook nog eens rentevrij was.

Dat dit zéér tegen de zin was van de  private bankiers blijkt uit het feit dat President Kennedy vijf maanden later werd vermoord in Dallas. In het regeringsvliegtuig dat het stoffelijk overschot van Kennedy naar Washington  moest brengen, legde Vice-president Lyndon B. Johnson de eed af en een van de eerste presidentiële orders die hij uitvaardigde was het ongedaan maken van  Executive Order 11110 waardoor de Federal Reserve het recht op geldcreatie weer terugkreeg.

Huidige situatie

Momenteel zijn we aanbeland in de eindfase van de strijd om de totale wereldcontrole door de genootschappen waar Eisenhower en Kennedy de mensheid voor trachtten te waarschuwen. Door de jaren heen hebben deze machtsbeluste families,waarvan de belangrijkste de Rothschild’s en de Rockefellers zijn, bewezen meesters te zijn in het creëren van chaos, destructie en angst. Zowel de Duitsers als de geallieerden in de Eerste en Tweede Wereld Oorlog zijn door hen gefinancierd. Alle grote beurscrashes en financiële crises zijn door hen geregisseerd. Terroristische aanslagen worden door hen georganiseerd en gefinancierd. Na de door hen veroorzaakte crisis in 2008 hebben banken  de opdracht om zo weinig mogelijk kredieten te verstrekken, waardoor de reële economie knarsend tot stilstand werd gebracht. Welvaartsgroei wordt hierdoor gesaboteerd met de bedoeling om het verwende westen een armoedeval te laten maken. Voorbeelden te over zijn er in de USA en de EU door de enorme afbraak van de sociale verworvenheden. Afzonderlijke regeringen wordt hun recht op eigen wetgeving en uitvoering ervan afgenomen om overgedragen te worden aan één centrale dictatoriale machtskliek in Brussel en de federale regering in Washington. Intussen staan we erbij en kijken ernaar en denken we nog steeds: “Ach het valt allemaal wel mee!” Of u er nog zo over denkt na het zien van onderstaande video, valt te betwijfelen. Tenminste als u de moeite neemt om hem te bekijken. Één voordeel, hij is Nederlands ondertiteld!

The Endgame

Uncategorized