100 jaar FED 100 jaar Misdaden | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Het Federal Reserve System, beter bekend als de FED, het stelsel van centrale banken in de VS, is ontstaan doordat op 22 december 1913 de Federal Reserve Act door het Congres werd geloodst.

Daaraan voorafgaand hebben besprekingen plaats gevonden op Jekyll Island, waarin door een aantal bankers onder de inspirerende leiding van Paul Warburg een gedetailleerd plan is uitgewerkt om de tegenstribbelende Amerikaanse overheid te overtuigen van de noodzaak van een centrale bank. Het belangrijkste argument voor de vestiging ervan was, om financiële crashes te voorkomen, zoals die van 1907. Dat de FED weinig heeft bijgedragen aan het voorkomen van crashes blijkt wel uit de vele incidenten die zich tijdens het 100-jarige bestaan van dit instituut hebben voorgedaan. De FED wordt het ‘creature from Jekyll Island’ genoemd. Algemeen wordt aangenomen dat het bankenkartel zijn greep op de geldschepping heeft gevestigd door de oprichting van de FED. Met de kennis van nu over geldschepping weten we inmiddels beter. Immers, commerciële banken nemen 97% van de geldschepping voor hun rekening en centrale banken slechts hooguit 3%. Ook de invloed die via centrale banken op de geldschepping door commerciële banken kan worden uitgeoefend wordt nogal overschat.

Belang van het bankenkartel

Het ging het bankenkartel niet om de winst uit het centraal bankieren, dat zijn echt peanuts. Het ging erom het geldscheppingsproces in de VS in de greep te krijgen en de invloed van de overheid hierop te marginaliseren. Daarvoor is een tot in detail uitgewerkt plan gebruikt door de bankers. De keuze van de naam, de organisatie, de bevoegdheden van de aangesloten banken en nog veel meer, alles was zeer goed doorgedacht. Kijk naar wat er gebeurde met de waarde van de dollar nadat de FED is opgericht. Kijk naar wat er na 1913 met de koppeling van goud aan de dollar is gebeurd. Kijk naar het aantal crisissen dat in honderd jaar FED is opgetreden, inclusief de Grote Depressie in de jaren ’30.

Het is niet wat het lijkt te zijn

De werkelijkheid is vaak het omgekeerde van wat het lijkt te zijn. De FED is een ‘creature’ maar dan eerder een ‘paper tiger’. Het is zo opgezet dat daardoor het bankenkartel juist zijn macht bevestigde. Welke macht? Die waarover Positive Money.UK zo duidelijk is, namelijk dat de commerciële banken 97 % van de geldschepping voor hun rekening nemen. Geld uit het niets, waarvoor wel door dezelfde banken rente wordt gevraagd. Dat recht op geldschepping is in 1913 veiliggesteld door het bankenkartel en met vaak grove middelen verdedigd, zoals met de moord op Kennedy. Door de oprichting van de FED gebeurde dus juist waar presidenten zoals Jefferson en Jackson tegen hebben gestreden. De overheid verloor de geep op het scheppen van geld en daarmee de mogelijkheid om rente- en schuldvrij geld in omloop te brengen. De overheid was definitief klant van het bankenkartel geworden. De dollar is in de eeuw na 1913 enorm in waarde gekelderd en de schuld van de Amerikaanse overheid is ‘sky-high’ geworden. Het is in dit verband niet verbazingwekkend dat de ‘moderne’ belastingdienst (IRS) in 1913 werd opgericht. Thomas Jefferson, de derde president van de VS, had ervoor gewaarschuwd:

“If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their Fathers conquered…I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies… The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs.”

Positie van de FED

De doelstelling van het bankenkartel was met de oprichting van de FED dus het veiligstellen van het recht om geld-door-schuld te scheppen. Ten onrechte wordt de nadruk gelegd op de rol van de FED. Die is zwaar overtrokken, want van de totale geldschepping neemt de centrale bank hoogstens 3% voor zijn rekening. De FED is zeer beperkt in zijn vermogen om de geldschepping van banken aan banden te leggen, vanwege het vermogen van commerciële banken om geld uit het niets te scheppen. Holmes een ex FED directeur heeft gezegd dat de FED achter de feiten gecreëerd door de commerciële banken aan loopt. Feitelijk is de FED de loopjongen van de VS banken, waarvan Bank of America, Morgan Chase, Wells Fargo en Citibank de grootste zijn.

Conclusie

De feitelijke macht ligt in de VS dus niet bij de FED en zelfs niet bij de grootbanken, maar bij bij de groot- aandeelhouders van de Amerikaanse megabanken. Wie dat zijn is niet eenvoudig te traceren, omdat er methoden zijn om publicatie vanwege aanmerkelijk belang te omzeilen door middel van complexe juridische constructies, zoals Trusts, Offshore Funds en LLC’s. Laten we bovendien niet vergeten dat de vaak genoemde families de vrijgekomen winsten uit het bankieren hebben geherinvesteerd in de belangrijkste economische sectoren, zoals in fossiele brandstoffen, mijnbouw, voeding, media, farma, chemie, energie en transport. De familie Rothschild deed dit al in de 19e eeuw. Het lijkt er dus veel op, dat alle discussie over de FED en de daaruit voortvloeiende aandacht voor dit instituut de aandacht afleidt van de werkelijke macht in de financiële en in de economische wereld.

Bron: AdBroere.nl
(Auteur: Ending The Global Casino en Geld Komt Uit Het Niets)

Uncategorized