Arbeider gaat strijd tegen robots verliezen | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Overheden in bijna alle landen ter wereld spannen zich tot het uiterste in om de almaar oplopende werkloosheid te bestrijden. Vele miljarden worden uitgetrokken voor programma’s die voor meer werk moeten zorgen. Hierdoor wordt voor de werkloze arbeider de indruk gewekt dat op den duur door deze inspanningen het hoge aantal werklozen zal worden teruggedrongen, zodat zij weer aan de slag kunnen. Wat de overheden niet vertellen is dat het bedrijfsleven evenzoveel miljarden investeert om arbeiders juist buiten de deur te kunnen houden. Zij stoppen dat geld in de ontwikkeling van robots en machines  die steeds ingewikkelder en complexere handelingen kunnen uitvoeren met de bedoeling om deze robots ook  hooggeschoolde en zeer complexe (dus duurdere) arbeid te laten verrichten. Wanneer deze robots eenmaal inzetbaar zijn, dan heeft een werknemer van vlees en bloed geen enkele kans meer. Robots zijn immers, buiten het onderhoud, 24 uur per dag inzetbaar, vragen geen salaris of sociale voorzieningen en hoeven ook niet op vakantie. In plaats van zich druk te maken over het terugdringen van de werkloosheid zouden overheden beter hun tijd kunnen besteden aan het ontwikkelen van nieuwe maatschappelijke  systemen die de verstoorde verhoudingen tussen “leven en arbeid” op een, voor iedereen aanvaardbare wijze zullen moeten oplossen.

Bijna de helft van alle beroepen kunnen door robots worden gedaan

Robots hebben al decennia het werk van vele werknemers in een groot aantal industriële sectoren overgenomen, maar de nieuwe golf van technologische ontwikkeling bedreigt nu ook de tewerkstelling in banen die tot nu toe immuun leken voor automatisering. Dat zeggen wetenschappers van de University of Oxford. De onderzoekers stellen daarbij dat 47 procent van de beroepstypes die in de Verenigde Staten worden geïdentificeerd, mogelijk zullen worden bedreigd door de concurrentie van robots, aangezien de activiteiten van machines zich niet langer beperken tot repetitief routine-werk. Creativiteit en sociale vaardigheden worden voor de mens op de arbeidsmarkt dan ook steeds crucialer.

“In de jaren dertig van de voorbije eeuw voorspelde econoom John Maynard Keynes al dat de technologie sneller zou groeien dan de arbeidsmarkt, waardoor een massale technologische werkloosheid zou dreigen,” voeren Carl Frey en Michael Osborne, professoren aan de University of Oxford, aan. “Keynes was echter ook optimistisch, want hij benadrukte dat het probleem slechts van tijdelijke aard zou zijn en de technologische vooruitgang op termijn uiteindelijk de mens zou verlossen van de nood aan arbeid. Dat optimisme is vandaag echter grotendeels verdwenen. Vele waarnemers zijn immers van mening dat technologie steeds meer een bedreiging vormt voor de tewerkstelling.”

“Op de moderne arbeidsmarkt maken vooral goedkopere banen in de service-sector opgang, ten koste van beter betaalde functies in de productie,” zeggen Frey en Osborne. “Het aantal bewakingsagenten is gevoelig toegenomen, terwijl bij de vraag naar operatoren van chemische fabrieken een duidelijke vertraging kan worden opgetekend. Bovendien hebben de ontwikkeling van computers de productiviteit in de hogere looncategorieën, zoals managers of ingenieurs, doen toenemen. Het resultaat daarvan is een gepolariseerde arbeidsmarkt met een toenemende loonkloof. De middencategorieën worden steeds verder uitgehold.”

Lees verder op: Express.be

Tags arbeder | chronisch | clompexe handelingen | robots | werkloos

Uncategorized