Fukushima: Ogen dicht en snaveltjes toe | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Op deze plaats heeft een foutieve afbeelding gestaan. Nadat wij hierop gewezen werden hebben wij deze vervangen voor de juiste afbeelding

Aan de radioactieve straling die ontsnapt uit de zwaar beschadigde kerncentrale in Fukushima komt geen einde en dit zal voorlopig nog generaties lang door blijven gaan. Het is onbegrijpelijk dat het niet gebeurt maar regeringen van over de hele wereld zouden stappen moeten ondernemen om in ieder geval de ergste consequenties ervan te voorkomen. Eén ervan zou de annulering van de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo moeten zijn.

Decennia lange besmetting

Wetenschappelijke schattingen voorspellen dat de radioactieve pluim richting het Oosten begin volgend jaar een enorm gevaar zullen betekenen voor  de kusten van Oregon, Washington State en Canada. Californië zal waarschijnlijk later worden besmet. Omdat de continue stroom van water uit de omgeving van de reactor onmogelijk te stoppen zal zijn, zal een radioactieve pluim nog tientallen jaren blijven oversteken over de Stille Oceaan, die Hawaï, Noord Amerika, Zuid Amerika en uiteindelijk Australië zal besmetten. We hebben het hier alléén nog maar over oceaanstromingen. Vissen zwemmen duizenden mijlen en volgen niet noodzakelijkerwijs de stromingen. Voor de kust van Californië zijn al al tonijnen gevangen die cesium afkomstig van Fukushima bevatten. De stralingsniveaus in de gebouwen 1, 2 en 3 zijn nu zo hoog dat niemand erin kan om in de buurt van de gesmolten kernen te kunnen komen. Het is daarom onmogelijk voor honderden jaren of misschien wel nooit om deze kernen te verwijderen.

14.000 Hiroshima-bommen

Als één van deze gebouwen instort (en dit gevaar is niet ondenkbeeldig), dan zal de gerichte stroom van koelwater aan de baden met splijtstof wegvallen waardoor deze droog komen te vallen. De splijtstof zal door de roodgloeiende verhitting ontbranden en zal een immense straling in de atmosfeer terecht doen komen. De koelbassins bevatten 8.800 pond plutonium en meer dat 100 andere sterk radioactieve isotopen. Wanneer deze catastrofe zich gaat afspelen dan zal dit het radioactieve effect op de atmosfeer hebben van 14.000 Hiroshima-bommen.

Overheden en mainstream media

Het is onbegrijpelijk dat, noch de Amerikaanse overheid in het bijzonder, noch de internationale gemeenschap en de mainstream media bezorgd lijken over deze op handen zijnde ramp. Er wordt in de pers nauwelijks aandacht aan besteed en men toont geen enkele drang om een eventuele catastrofe af te wenden. En niet onbelangrijk, de Japanse regering heeft tot voor kort halsstarrig geweigerd om buitenlandse experts van nucleaire technologie uit te nodigen om samen voor zover mogelijk de problemen te lijf te gaan.

Vrij vertaald uit artikel op: rt.com

Uncategorized