Staatssecretaris Dekker wil verbod op goed presterend thuisonderwijs | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

De redactie van Gewoon-Nieuws ontving een aantal mails van bezorgde ouders die ons erop attendeerden dat VVD-staatssecretaris Dekker van Onderwijs Cultuur & Wetenschap een wetsvoorstel aan het voorbereiden is die een einde moet maken aan het grondwettelijke recht van iedere Nederlander om hun kinderen thuisonderwijs te kunnen geven. Er is geen enkele aanleiding die zo’n verbod zou rechtvaardigen omdat de kinderen die thuisonderwijs volgen in de resultaten vaak hoger scoren dan het gemiddelde van kinderen die het reguliere schoolonderwijs volgen. Uit onafhankelijk onderzoek in Nederland blijkt geen enkele reden tot zorg. Onderzoeker H. Blok e.a., verbonden aan het Kohnstamm Instituut te Amsterdam, concludeerde dit uit diverse onderzoeken. Het heeft er alle schijn van dat de staatssecretaris zich stoort aan situaties die zich aan zijn directe bemoei- en regelzucht kunnen onttrekken en alles en iedereen onder (overigens al te vaak falende) staatscontrole wil plaatsen. Hij gaat hiermee totaal voorbij aan het belang van het individuele kind in die gevallen, waarvoor het thuisonderwijs juist grondwettelijk is geregeld.

Hieronder de inhoud van één van de de mails waarvan de naam en het e-mailadres bij de redactie bekend zijn Verder het verhaal van een thuisonderwijsgezin in Nederland waarin de situatie helder wordt uitgelegd.

Thuisonderwijs 1.

Hallo, beste redactie!

Ik wil jullie graag wijzen op een thema, dat dringend aandacht nodig heeft, want in de MSM wordt het genegeerd….en ik heb er de laatste weken op jullie site ook nog niets over gelezen.

De overheid is weer bezig om onze keuzevrijheid in te perken. (ook al is dit in strijd met de grondwet…). Deze keer gaat het om onze kinderen.

Staatssecretaris Dekker

Staatssecretaris van OCW wil thuisonderwijs snel gaan verbieden. Dat terwijl het erg goed gaat met de Nederlandse thuisonderwijzers en de thuisonderwijsgroep (en de interesse ervoor) aardig groeit. Een echt goed argument om het te verbieden heeft hij niet, want uit onderzoek blijkt dat thuisonderwijs een prima alternatief is voor school. Als de Staatssecretaris rationeel zou handelen, zou hij op basis van onderzoek juist besluiten om het toe te staan… (Zijn argumenten-tegen,nl. dat het niet ‘sociaal is’  zijn makkelijk met bestaand onderzoek onderuit te halen).
Zijn voorganger had trouwens in 2011 met de Tweede Kamer afgesproken om Toezicht op Thuisonderwijs te gaan regelen (zodat het dus zou blijven bestaan), en hier werd al druk aan gewerkt. Staatssecretaris Dekker heeft dit bij zijn aftreden direct weer van tafel geveegd. (En waarom??)

Dit verbod is onderdeel van een breder plan om het hele scholensysteem aan te passen. Waar het uiteindelijk (waarschijnlijk) op neer zal komen, is dat er niets meer te kiezen valt (alle kinderen naar de openbare basisschool). Zie dit ook in combinatie met de strengere regels van jeugd zorg, ….
Ook in andere landen begint men aan het thuisonderwijssysteem te morrelen, zelfs in Australie. Het is dus niet iets dat alleen van Nederlandse bodem komt.  Zie hieronder een tekstje plus wat links.

En, zouden jullie, als dat kan de lezers vragen de petities te tekenen/verspreiden? We zullen toch samen voor onze vrijheid moeten strijden!

Als jullie nog vragen hebben, dan hoor ik het wel…

Alvast bedankt!!
Hartelijke groeten van een thuisonderwijsmoeder die liever niet gedwongen emigreert…(net als alle andere ruim 400 thuisonderwijzers)

Thuisonderwijs 2.

Beste lezers,

We hebben jullie hulp nodig.

We hebben twee blije en lieve kinderen die thuisonderwijs krijgen. Ze floreren en genieten en willen graag op deze manier blijven leren. We zijn dankbaar voor de mogelijkheid om onze kinderen het onderwijs te kunnen geven dat bij hun ontwikkeling past en dat zo goed aansluit bij hoe wij als gezin in het leven staan. We zijn het niet eens met de plannen van de heer Dekker om thuisonderwijs te beëindigen. Hij is ervan overtuigd dat alleen scholen een geschikte sociaal-emotionele ontwikkeling aan kinderen kunnen bieden. Wij zien echter dat onze kinderen en hun thuisonderwezen vriendjes zich prima ontwikkelen. Ze passen bij hun vriendjes en leeftijdsgenootjes in de buurt, in het volkstuindorp en op hun aikido-, zwem-, voetbal-, scouting-, theater- en muziekverenigingen. Ze passen ook goed bij andere kinderen als we musea, bibliotheken, en speeltuinen bezoeken. Ze gaan op een positieve manier om met oudere en jongere kinderen en volwassenen van allerlei culturen en geloven. Ze maken echt onderdeel uit van de brede Nederlandse maatschappij, precies zoals de staatssecretaris het voor ogen heeft. Zowel nationaal als internationaal onderzoek toont ook aan dat thuisonderwezen kinderen een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling hebben. Daarnaast wil de heer Dekker thuisonderwijs afschaffen omdat hij het moeilijk vindt om er toezicht op uit te oefenen. Dit is teleurstellend. De meeste andere westerse landen, zoals de Verenigde Staten, België, Frankrijk en Australië, hebben oplossingen gevonden die voor zowel overheid als thuisonderwijsgezinnen werkbaar zijn. Financieel zou er geen probleem moeten zijn, aangezien elk thuisonderwezen kind in Nederland de belastingbetaler jaarlijks 6.000 euro scheelt. De hoge kwaliteit van thuisonderwijs is aangetoond door nationaal en internationaal onderzoek. Het blijkt een goede voorbereiding te zijn op vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt.
Deze informatie is allemaal bekend bij de heer Dekker.
De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) was in constructief gesprek met het ministerie van Onderwijs om samen te werken aan een betaalbaar plan voor toezicht op de kwaliteit van het thuisonderwijs. De heer Dekker heeft de dialoog met thuisonderwijzers nu helaas stopgezet, zonder aankondiging of uitleg.

Onze kinderen hebben ons verteld dat ze met hun buren en vrienden naar school zouden gaan als dit als enige keuze overblijft, maar ze verhuizen liever naar een land waar ze nog steeds thuisonderwijs kunnen krijgen. Favoriet zijn Canada (waar ze hun dubbele nationaliteit kunnen gebruiken om dicht bij hun geliefde Canadese familie te wonen), Engeland (waar een van hun beste vrienden, ook thuisonderwezen, woont) en Ierland (waar ze een geweldige vakantie met familievrienden hebben gehad).

We zijn vol vertrouwen dat we in elk van deze landen een gelukkig bestaan kunnen opbouwen. Hoezeer ons gezin ook houdt van ons Nederlandse leven, de aangekondigde wetswijziging zou het ons onmogelijk maken te leven en leren zoals wij dat willen.

Gelukkig is de wet nog niet gewijzigd. Er is iets dat je kunt doen om dit te helpen voorkomen.

Petities

Overweeg alsjeblieft om ons, en anderen zoals ons, te helpen door het tekenen van de petitie.

Nederland: Teken alsjeblieft deze petitie als je inwoner van Nederland bent of Nederlands staatsburger in het buitenland: http://petities.nl/petitie/stop-verbod-op-thuisonderwijs

Internationaal: Teken alsjeblieft deze petitie als je lid bent van de internationale gemeenschap: https://www.change.org/petitions/stop-the-ban-on-home-education-in-the-netherlands

Uncategorized