Wéér een staaltje van farmaceutisch bedrog | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Hoewel het cholesterol-fabeltje eigenlijk al lang de wereld uit zou moeten zijn, blijven hele volksstammen nog steeds deze melkkoe van de farmaceutische industrie voeden, door de cholesterolverlagers te slikken die hun dokter hen voorschrijft. Wist jij dat cholesterol-verlagende medicijnen de meest voorgeschreven medicijnen in de wereld zijn..? Maar ze zouden weleens een belangrijke reden kunnen zijn voor verschillende ziekten, die verband houden met ouderdom. Was het afgelopen decennium al bekend geworden, dat deze middelen (statines) verantwoordelijk zijn voor een toename van dementiegevallen en de achteruitgang van intellectuele vermogens bij ouderen, nu blijkt daar ook nog eens suikerziekte (diabetes) aan te kunnen worden toegevoegd..!

Met name mensen die hoge doses cholesterol-verlagende middelen gebruiken, behoren tot de risicogroep, maar ook lage doses van deze middelen vormen wel degelijk een risico. Dit bleek al eerder uit onderzoek van de Universiteit van Glasgow, in een studie waarin maar liefst 32.752 mensen betrokken waren die deze middelen gebruikten. Hiervan ontwikkelde maar liefst 8,4%, 2,749 personen, diabetes..!

De Hartstichting geldt in Nederland als autoriteit van ‘ons hart’.. Is dat terecht..?
We geven als Nederlanders veel geld aan dit ‘goede doel’, want hartziekten zijn een ernstige kwaal en je bent natuurlijk niet echt gezegend, wanneer ‘iets aan je hart’ zou krijgen.. Wanneer we echter kijken naar de ‘voorlichting’ die de Hartstichting geeft aan ons Nederlanders, inzake de behandeling van mensen met cholesterol, ‘gevaarlijk voor hart en bloedvaten’.., dan lezen wij wenkbrauw-fronzend, het volgende:

‘Artsen schrijven statines voor aan alle hart- en vaatpatiënten met vernauwingen in de slagaders en aan iedereen met  een hoog risico op hart- en vaatziekten. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met angina pectoris, met vernauwingen in de slagaders van de benen of hals, diabetes of mensen die een hartinfarct of beroerte hebben gehad. Ook mensen die een dotterbehandeling of bypassoperatie hebben gehad en/of een totaal cholesterolgehalte boven de 8 mmol/l hebben. En preventief voor mensen met meerdere risicofactoren voor hart- en vaatziekten.’

De Hartstichting beweert vervolgens keihard: 

‘Statines zijn veilig en effectief’..

hartstichting-300x115-9005201Maar hoe bizar.. Lezen we gewoon wat erboven staat (we hebben het hier voor het gemak maar even omgedraaid..!), dan blijkt dat die statines, zoals ook uit de onderstaande onderzoeken, helemaal niet zo ‘veilig en effectief’.. Ze zijn gewoon regelrecht een bedreiging voor je gezondheid. Wetenschappelijk bewezen..! Hoe durf je als Hartstichting een dergelijke tekst in je voorlichting te zetten.. Is dit ‘Big Pharma’ ingefluisterd.. Wellicht door de Unilevers van deze wereld, die met hun cholesterolverlagende margarines miljoenen winst maken, op basis van ‘cholesterolangst zaaien’.. We weten het niet, maar vinden de teksten van de Hartstichting nauwelijks objectief te noemen..

Dit is wat je elders op deze pagina van de Hartstichting-website kunt lezen:

Er zijn verschillende soorten medicijnen om het cholesterol-gehalte in het bloed te verlagen. Statines hebben de meest krachtige werking en worden het meest voorgeschreven. Als statines niet voldoende werken of teveel bijwerkingen geven, krijgt u mogelijk andere cholesterolverlagende medicijnen.’

bloedvat-300x300-8627076Wanneer je goed kunt lezen, zal het je opvallen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze ‘meest krachtige en meest voorgeschreven’ cholesterolverlagers bij huisartsen is komen te liggen.. En is dat nou niet werkelijk schandalig..? Hoe moet deze man of vrouw nou weten, aan de hand van opkomende klachten/verschijnselen, dat er sprake is van ‘bijwerkingen’ van cholesterolverlagers.. Ja natuurlijk is het het vak van een huisarts om rekening te houden met zoveel mogelijkheden als hij kan bedenken. Maar waar het om gaat, is dat de schade van de bijwerking van deze statines zódanig sluipend is, dat nooit preciés kan worden gedetermineerd óf de schade inderdaad van de cholesterolverlagers komt, of een andere oorzaak heeft.. Onderzoek, onderzoek en onderzoek dan maar weer.. Terwijl de patient vaak gewoon doorgaat met slikken van de cholesterolverlagers..

Het lijkt ook wel of alle wetenschappelijke waarschuwingen over statines in de wind geslagen worden. Het lijkt wel of huisartsen niet DURVEN twijfelen aan de statine-medicijnen.. Is het niet logisch als het middel zoveel ‘voordelen’ heeft die ‘krachtig’ zijn, dat er dan minstens, aan de andere kant van het spectrum een waarschuwing zou moeten zijn voor de ‘bijwerkingen’ van deze chemische verbindingen..? Kijk naar dit artikel dat begin dit jaar verscheen in de ‘Gazet van Antwerpen’.:

Lees het complete artikel op: WantToKnow.nl

Uncategorized