EU hard op weg naar moderne slavenmarkt | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Bron: Het Nederlands opinieplatform CitaReg  Auteur: Joost de Weter

Versoepeling ontslagrecht: de neoliberale slavenmarkt

Slavernij monument Oosterpark

Wil D66 steun verlenen aan de kabinetsplannen, dan is versoepeling van het ontslagrecht ‘een wezenlijk punt’. Ook het CDA wil dit punt uit het sociaal akkoord naar voren halen.

Volgens D66, het CDA en werkgeversorganisatie VNO/NCW zou versoepeling van het ontslagrecht leiden tot meer werk. Het is een drogreden. Nergens kan worden aangetoond dat er meer banen bijkomen wanneer werknemers makkelijker ontslagen kunnen worden. Economen van de TU Delft, die zestien onderzoeken naar het effect van ontslagrecht bestudeerden, concludeerden dar er geen bewijs is dat soepelere ontslagregels leiden tot meer werkgelegenheid. Ook de OESO, toch een voorstander van flexibilisering, kan op basis van haar eigen cijfers geen verband vinden tussen werkgelegenheid en bescherming van werknemers.

Versoepeling ontslagrecht dient alleen de werkgever

De argumenten die voorstanders van versoepeling van het ontslag aanvoeren geven een inkijkje in hun denkwereld. Een van de argumenten is dat werknemers met een vast contract teveel rechten hebben ten opzichte van flexwerkers. Het is een gotspe. Zouden we de zaak eens omdraaien? Flexwerkers hebben te weinig rechten ten opzichte van werknemers in vaste dienst. Dat is een heel ander verhaal. Uit de denktrant van D66, het CDA en de werkgeversorganisatie CNV/VNO blijkt dat rechten van werknemers afgebouwd moeten worden tot aan het minimum.

Laten we eerlijk zijn. Versoepeling van het ontslagrecht dient maar één doel: de werkgever aan zo goedkoop mogelijk personeel helpen. Werknemers worden wegwerpmateriaal. Bovendien moeten ze concurreren met goedkopere arbeidskrachten uit heel Europa. Niks méér banen. Versoepeling van het ontslagrecht zal er toe leiden dat oudere werknemers massaal aan de kant worden geschoven zonder enige fatsoenlijke ontslagvergoeding en kans op nieuw werk. Daarbij behoort de Nederlandse arbeidsmarkt al tot de meest flexibele van Europa. Slechts 20,9 procent van de werknemers werkt tien jaar of langer bij dezelfde werkgever. Duitsers, Belgen en Denen zijn minder flexibel dan Nederlanders. Toch is de werkloosheid in Nederland het hoogst. Hoezo meer banen bij een flexibele arbeidsmarkt?

Bestaanszekerheid mag op de vuilnisbelt

Het is ongelofelijk hoe weinig doordacht de plannen van de voorstanders voor een nóg flexibeler arbeidsmarkt zijn. Het zit in de menselijke genen om zekerheid in het bestaan te willen. Mensen willen een gezin stichten, plannen maken, een huis kopen, kortom een fatsoenlijk bestaan opbouwen. Daar past niet bij dat een werknemer vandaag niet weet of hij morgen nog wel zijn hypotheek kan betalen. Trouwens, banken willen helemaal geen hypotheek verstrekken aan mensen met een tijdelijke baan. Wat is het antwoord daarop van D66 en het CDA? En hoe zit het met de sociale rechten van al die flexwerkers, zoals bijvoorbeeld de opbouw van het pensioen?

Eurofiele partijen willen één goedkope EU-arbeidsmarkt

Nu al is 33 procent van de Nederlandse beroepsbevolking, inclusief de ZZP’ers, flexwerker. Mensen die nauwelijks rechten hebben opgebouwd. Voor D66, het CDA en de werkgevers is dat nog niet genoeg. Het is niet voor niets dat D66 en het CDA de EU als een grote arbeidsmarkt zien, waar arbeid zo goedkoop mogelijk gemaakt moet worden. Dit alles om de werkgevers en hun aandeelhouders de zakken te spekken, om het maar eens ronduit te zeggen. Ons wordt op de mouw gespeld dat het om meer banen gaat. Het is te schandalig voor woorden dat de voorstanders van een versoepeling van het ontslagrecht dit argument durven te gebruiken. Als de sociale partner FNV dit over haar kant laat gaan is ze geen knip voor de neus waard. Over de PvdA spreken we maar liever niet meer. Die hebben inmiddels al hun sociale principes over boord gegooid.

Bron: CitaReg.nl

Uncategorized