Landsbestuur: Een maatje te groot voor Rutte en Samsom | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Bron: Het Nederlands opinieplatform CitaReg  Auteur: Bart Uienpeller

Politiek minacht de Nederlandse burger

De Nederlander is beter ontwikkeld en hoger opgeleid dan ooit. Toch is de invloed van de kiezer op de politiek niet groter dan in 1917, toen het nieuwe kiesstelsel werd ingevoerd.

De afgelopen tien jaar mocht de Nederlandse kiezer vijf keer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat zegt iets over de kwaliteit van onze politici die het land besturen. Het gestuntel van de kabinetten Rutte I en Rutte II laat duidelijk zien dat de huidige generatie politici ondermaats en incompetent is om het land op een fatsoenlijke manier te besturen. Of het nu de VVD’er Mark Rutte is of zijn collega van de PvdA Diederik Samsom, het gevoel bekruipt menig Nederlander dat we geleid worden door politici die nauwelijks verder komen dan het snel in elkaar flansen van allerlei akkoorden om de dwingende 3-procentnorm van Brussel te halen. Het beleid bestaat uit niet meer dan het ene financiële gat met het andere te vullen.

Ontwikkelde Nederlanders staan aan de kant

Wat we met Nederland willen en hoe we ons land kwalitatief beter kunnen maken, daarover geen woord van onze politieke leiders. Het enige dat telt is het bijeenschrapen van geld, uit alle hoeken en gaten. Waar dat toe geleid heeft weten we inmiddels. Lastenverzwaringen en een stagnerende economie met oplopende werkloosheidscijfers en toenemende armoede onder de bevolking. Het gepruts van onze regering onder leiding van premier Mark Rutte is stuitend en beschamend. De bevolking is murw gebeukt en kijkt machteloos toe. Want welke mogelijkheden heeft de gemiddelde Nederlander om ook maar iets aan het beleid te veranderen?

Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is de Nederlandse bevolking vijf keer beter opgeleid. (SCP). In 2012 had van de 25-34 jarigen 41 procent een HBO/universitaire opleiding (OESO rapport 2012). De Nederlandse bevolking is beter en hoger opgeleid dan ooit, maar heeft geen enkele invloed op het regeringsbeleid, anders dan eenmaal tijdens de verkiezingen een rode punt te zetten op het stembiljet. Sinds 1917 toen het huidige Nederlandse kiesstelsel werd ingevoerd is er niets meer veranderd. Dat is raar. We zijn mondiger en beter ontwikkeld, maar hebben weinig tot geen invloed op het politieke beleid dat voor een groot deel onze levens bepaald.

Ondermaatse politici besturen het land

Beangstigend is ook dat steeds minder capabele mensen voor een politieke carrière kiezen. Voornaamste reden? Het partijpolitieke gekonkel en de algemene stroperigheid van de politiek. Het gevolg is dat we zitten opgescheept met allerlei brekebenen die het buiten de politiek waarschijnlijk niet zouden redden. In feite worden wij bestuurd door inferieure en derderangs ‘professionals’. Een historicus die 8 jaar over zijn studie heeft gedaan en vervolgens personeelschef is geweest bij pindakaasfabriek Calvé meent het land te moeten besturen. Een natuurkundig ingenieur die na zijn studie activist bij Greenpeace wordt en daarna zijn gevechtstenue verruild voor een maatpak, bepaald mede de politiek in Nederland. Toegegeven, het is kort door de bocht, maar is het landsbestuur voor deze heren niet een maatje te groot? De vraag stellen is hem beantwoorden. Schijnbaar is er binnen het politieke arsenaal niet veel beters te krijgen. We moeten het er dus maar mee doen. Zou het?

Nederland heeft een bindend referendum nodig

Bij verkiezingen mag de burger hooguit één keer in de vier jaar zijn stem uitbrengen, daarna wordt hem niets meer gevraagd. Vaak worden eerdere verkiezingsbeloftes verbroken omwille van het partijbelang, niet het landsbelang. Belangrijke en fundamentele beslissingen worden genomen zonder de burger naar zijn mening te vragen. Voorbeelden? Deelname van Nederland aan een buitenlandse oorlog. De invoering van de euro. Privatisering van nutsbedrijven. Fundamentele veranderingen in het zorg- en pensioenstelsel en het onderwijs. Financiële steun aan de banken. Steun en financiële garantiestellingen aan Europese noodfondsen ESF en ESM. De huidige democratie is illusoir. Nederland heeft geen democratie maar een particratie. Alle macht ligt bij de kaste van politieke partijen. De stem van de kiezer bepaalt alleen de keuze van de partij, verder niets.

Het wordt tijd dat het Nederlandse politieke systeem wordt veranderd en dat de burger meer directe invloed krijgt op het regeringsbeleid. Via een raadgevend referendum moet Nederland naar een bindend referendum waar het belangrijke beslissingen betreft. De Nederlander is ontwikkeld genoeg om zich een oordeel te vormen, of zich te laten overtuigen. De kwaliteit van het huidige regeringsbeleid staat immers model voor het verkalkte kiessysteem uit 1917. Het wordt hoog tijd voor drastische maatregelen om meer invloed af te dwingen. Het primaat van het landsbelang dient niet langer bij de politieke partijen, maar bij het volk te liggen.

Bron: CitaReg.nl

Uncategorized