De stervende dollar | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Sinds 2006 is de dollar ten opzichte van Chinese yuan een kwart tot eenderde  in waarde gedaald, afhankelijk van de keuze van de grondslag.

China is nu bezig om de waarde van de dollar nog verder te laten dalen. China zegt te overwegen om de prijzen van olie futures op de “Shanghai Futures Echchange” niet meer in petrodollars te noteren maar in de Chinese yuan. Deze bovenop de groeiende vermijding van de dollar  van onevenwichtige handelsbalansen vestigen betekent dat de rol van de dollar als reserve valuta op zijn einde loopt. Dit wil zeggen,  de beëindiging van de Verenigde Staten als financiële bullebak en financiële imperialist. Deze klap voor de dollar gestapeld op de klappen door het verdwijnen van banen naar het buitenland en de, door financiële deregulering, ongedekte inzetten in de bancaire casino’s betekent dat de Amerikaanse economie op zijn laatste benen loopt.

Puinhoop

De Amerikaanse economie is al een puinhoop die gestut wordt met obligatie- en aandelenmarkten door massieve en het historisch ongekende printen van geld door de Fed,  waarin deze liquiditeiten zijn gegoten. Voormalig minister van Financiën Larry Summers zei dat voor het bereiken van volledige werkgelegenheid in de Amerikaanse economie, er een negatieve reële rente vereist is. Negatieve reële rente kan alleen worden bereikt door het elimineren van contant geld; het verhuizen naar digitaal geld dat alleen in banken kan worden gehouden en straffen voor mensen die het opslaan.

Wetteloos

Door de wetteloze Federal Reserve en de Wall Street criminelen zal de dollar in zijn doodsstrijd de kortsluiting in hun papieren futures-markt van goud doen toenemen, waardoor de restanten van het westerse goud in Aziatische handen terechtkomen.

“Bloomberg News” meldde 20 november dat de Chinese centrale bank zegt dat het niet meer in het belang van China is om reserves te verhogen. De “People’s Bank of China” zei dat het land niet meer profiteert van de toename in de buitenlandse valuta bedrijven, waarbij aangetekend kan worden dat dollaraankopen die de appreciatie van de yuan beperken door de beleidsmakers zullen worden beteugeld. In een toespraak zei Yi Gang, een vice-gouverneur bij de centrale bank: “Het is niet langer in het voordeel van China om om deviezenreserves te accumuleren”.

Bron: Infowars.com

Uncategorized