Medicijnen tegen kanker worden onbetaalbaar | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

De zorg voor kankerpatiënten dreigt onbetaalbaar te worden. Er komen steeds meer dure medicijnen en het aantal patiënten stijgt fors. Er moet daarom een maximumvergoeding komen voor kankergeneesmiddelen. Dat zeggen oncologen, gezondheidseconomen en patiëntengroepen in de Volkskrant.

De uitgaven aan kankermedicijnen zijn de afgelopen 6 jaar met bijna 50 procent gestegen, naar 383 miljoen euro. Dat blijkt uit een berekening die farmaceutenkoepel Nefarma op verzoek heeft gemaakt.
De verwachting is dat het aantal kankerpatiënten de komende 7 jaar met bijna een kwart toeneemt, naar 123 duizend. Kanker is na verstandelijke handicaps en dementie de duurste aandoening in Nederland, zo valt op te maken uit donderdag gepubliceerde cijfers door het rijksinstituut RIVM.

Veel nieuwe kankermedicijnen genezen niet maar verlengen het leven, soms heel kort, terwijl ze duizenden euro’s per maand kosten. Het gaat om precisiemedicijnen die bijvoorbeeld specifieke dna-foutjes in de kankercel aanpakken. Ze zijn duur omdat ze onvervangbaar zijn én maar bij een kleine groep werken.

Dure kankermiddelen (meer dan 10 duizend euro per patiënt per jaar) worden betaald uit een speciale pot, waarover ziekenhuizen met verzekeraars onderhandelen. Er zijn nu zestig van die dure medicijnen, blijkt uit een overzicht dat de Volkskrant maakte. Alleen al het afgelopen half jaar zijn er zes bij gekomen. Vele honderden zitten in de pijplijn van farmaceuten.

Lees verder op: Volkskrant.nl

Farmaceutische industrie

Wat de rol is van de farmaceutische industrie bij het onbetaalbaar worden van medicijnen tegen kanker wordt in het artikel van de Volkskrant niet vermeld. Vast staat in ieder geval wel dat de patenten van de farmaceutische industrie op hun medicijnen een enorm prijsopdrijvend effect hebben.

Tags kanker | medicijnen | Nefarma | onbetaalbaar | RIVM

Uncategorized