Wetenschap weerlegt officieel rapport aanslag Twin Towers | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

27 november 2013

Het Consensuspanel 11 September is blij aan te kunnen kondigen dat hun website in zijn geheel is vertaald in het Nederlands, http://www.consensus911.org/nl/the-911-consensus-points-nl/

Het streven van het Consensuspanel 11 September is de wereld een duidelijke verklaring te verschaffen, gebaseerd op de onafhankelijke mening van experts, aangaande het meest duidelijke bewijs dat haaks staat op de officiële lezing over 11 september.

Het is het doel van het Consensuspanel een gerede bron te verlenen van op bewijzen gebaseerd onderzoek aan elk onderzoek dat kan worden uitgevoerd door het publiek, de media, de academische wereld, of elk ander onderzoeksorgaan of instelling.

De Consensuspunten zijn ontleend aan een Delphi-studie onder meer dan 20 deskundige panelleden die, zonder op de hoogte te zijn van de identiteit van de andere panelleden en hun inhoudelijke reactie, elk van de voorgestelde punten hebben beoordeeld op een schaal van 1-6, gedurende drie ronden van herziening en terugkoppeling.

De Delphi-methode is een standaard gereedschap voor consensus dat gebruik maakt van een methodiek voor de voortgang van wetenschappelijke kennis op gebieden als de medische wetenschap.

Wetenschap is een manier van denken: onderzoekend, open, gebalanceerd, met respect voor het bewijs, en op de hoede zijnd voor vooroordelen.

Door het inlassen van 3-4 ronden van anonieme terugkoppeling door 20 deskundigen heeft dit wetenschappelijke proces een ongekende graad van betrouwbaarheid opgeleverd voor de specifieke bewijspunten die haaks staan op het officiële verhaal over de gebeurtenissen op 11 september 2001.

Dit moet het voor de media mogelijk maken om een serieuze discussie aan te zwengelen over dit wereldveranderende fenomeen. Op de website van “consensus 911″ wordt stap voor stap en punt voor punt de officiële de officiële versie van de Amerikaanse autoriteiten vergeleken met de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek via de Delhi-methode. De uitkomsten ervan zijn op zijn zachts gezegd onthutsend.

Een voorbeeld:

Punt TT-3: Een Bewering Die Explosies in de Twin Towers Uitsluiten

De Officiële Lezing

 NIST schreef alsof niemand – inclusief leden van de brandweer van New York – getuigenverklaringen heeft gegeven van explosies in de Twin Towers.[1]

 Het Beste Bewijs

 Meer dan 100 van de ruwweg 500 leden van de FDNY (Fire Department New York) die ter plaatse waren hebben melding gemaakt[2] van wat zij beschrijven als explosies in de Twin Towers. Vergelijkbare meldingen[3] werden gedaan door journalisten, politieagenten en werknemers van het WTC.

  Referenties voor punt TT-3

NIST, “Answers to Frequently Asked Questions,” 30 Augustus 2006, Vraag 2.

Lees alle wetenschappelijke weerleggingen op: Consensus911.org

Uncategorized