Complottheorieën: Waar of Niet Waar | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Recente studies van psychologen en sociologen in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk, suggereren dat, in tegenstelling tot de algemeen aanvaarde media-stereotypen, de media/sites die gelabeld zijn als publicatiebron van ‘samenzweringstheorieën’, veel gezonder zijn dan dié media die de officiële versie aanhangen van discutabele gebeurtenissen..!

WTC-gebouw no. 7

De meest recente studie in dit verband, werd op 8 juli jl. gepubliceerd door psychologen dr. Michael Wood en dr. Karen Douglas van de Universiteit van Kent (UK). Hun studie was getiteld: ‘Wat is er met WTC-gebouw no. 7? Een sociaal-psychologische studie van een online-discussie over 9/11-samenzweringstheorieën.’ Een studie die dus de commentaren van ‘aanhangers van complottheorieën’ vergeleek met de conventionele commentaren van anti-samenzweringstheorieën op nieuws-websites.

Het ging daarbij om een ‘neutrale kijk’ op het gegeven dat ‘WTC-building no. 7′ ná de aanslagen van 9/11, het onderwerp is geworden van veel theorieën die de officiële versie van de gebeurtenissen tegenspreken. Sterker nog, het instorten van dit WTC-gebouw wordt niet eens genoemd in het officiële rapport van de onderzoekscommissie rondom 9/11.

De auteurs van het artikel waren verrast dat ze ontdekten, dat het meer verantwoord is sommige commentaren op die nieuwssites te labelen als ‘afkomstig van samenzweringstheoretici’, dan dat ze werkelijk van de behoudende mensen afkomstig zouden zijn.. De omgekeerde wereld dus..! Een citaat uit dit artikel: “Van de 2174 verzamelde commentaren, werden er 1459 gebrandmerkt als komende van samenzweringstheoretici, en maar 715 als ‘conventioneel commentaar.”

Met andere woorden, onder de mensen die commentaar geven op nieuwsartikelen, blijken mensen die de verklaringen van overheden rondom gebeurtenissen als de 9/11-aanslagen en de moord op JFK niet geloven, de mensen die deze verklaringen wél geloven, met 2 tegen 1 te vertegenwoordigen. Dat betekent dat de commentaren die beweren dat er sprake is van een samenzwering de conventionele verklaringen zijn gaan vormen, terwijl de anti-samenzweringstheoretici teruggebracht zijn, tot een kleine, onder vuur liggende minderheid.

Wellicht ook omdat de grote meerderheid waarvan men denkt dat het die grote meerderheid vertegenwoordigt, dat al lang niet meer doet.. En daarbij laten de anti-samenzweringstheoretici zich vaak boos en vijandig uit. Of zoals het onderzoek het verwoordt: “Het onderzoek… toonde aan, dat mensen die de officiële versie van 9/11 aanhangen, in het algemeen agressiever waren, als het ging om het overtuigen van hun ‘rivalen’”.

Daarbij kwam ook nog eens, dat bleek dat de anti-samenzweringstheoretici, niet alleen vijandiger waren, maar ook nog eens fanatiek gehecht bleken aan hun éigen samenzweringstheorieën.. Volgens hen was bijvoorbeeld hun theorie over de vliegtuigkapers van 9/11, onmiskenbaar wáár.. De theorie dat 19 Arabieren, waarvan geen enkele een groot verkeersvliegtuigbrevet bleek te hebben, zonder enige ervaring en aantoonbare kennis, de misdaad van de eeuw begingen, onder leiding van een man die nierdialyse nodig had en in een grot in Afghanistan leefde.

Grappig is ook dat aan de andere kant de zogenaamde samenzweringstheoreticit, over het algemeen geen theorie bleken te hebben, die volledig verklaarde waarom de gebeurtenissen rondom 9/11 dan wél plaatsgevonden zouden hebben. “Voor mensen die geloven dat de 9/11-aanslagen het werk waren van een overheidssamenzwering, bleek dat het niet ging om het promoten van één specifieke theorie, maar dat het hen gaat om het debunken van de officiële versie van de gebeurtenissen.

In het kort komt het erop neer, dat deze nieuwe studie van Wood en Douglas suggereert, dat het juist het negatieve stereotype is van de aanhangers van samenzweringstheorieën is, dat van toepassing is op de ONTKENNERS van de samenzweringstheorieën, dus zij die de officiële versie aanhangen. Deze conventionele denkers blijken fanatieke en vijandige personen te zijn, die getrouwd lijken te zijn, met hun eigen gedraaide theorieën. Het zijn dus niet de mensen die de officiële versie van 9/11 betwisten, die zo stereotype zijn voor ‘samenzweringstheoretici’, maar degenen die de officiële versie verdedigen. Met hand en tand..

Lees verder op: WantToKnow.nl

Uncategorized