Grootste schandaal uit de menselijke geschiedenis | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Ad Broere

Op Youtube is een filmpje gepubliceerd met de titel “The biggest scam in the history of mankind” (onderaan artikel, nl. ondertiteld).  De informatie is interessant en vooral de invloed van rente op de economie en die van geldschepping door schuld worden eenvoudig en duidelijk in beeld gebracht. Het is daarom wat teleurstellend, dat het accent in de conclusie op de Federal Reserve (Fed), de Amerikaanse centrale bank, wordt gelegd en niet op de multinationale commerciële en investeringsbanken. Want de probleemveroorzakers bij uitstek zijn private geldschepping en rentebankieren. Afschaffen van deze twee grote verstoorders is de belangrijkste voorwaarde die er is om een economie mogelijk te maken die goed is voor de aarde en alles wat erop leeft.

Eenzijdig accent

‘The biggest scam in the history of mankind’ legt het accent op de Fed en geeft opnieuw een niet geheel juiste voorstelling van zaken. De ‘aandeelhouders’ van de Fed zijn inderdaad Amerikaanse commerciële banken, die een vastgesteld dividend ontvangen van 6%. Dat geld vloeit dus niet rechtstreeks in de zakken van de elite. Verder wordt de ‘interest on federal reserve notes’ door de Fed uitgekeerd aan de VS Treasury waardoor de winst grotendeels terugvloeit in de staatskas. In 2012 ging het om een bedrag van 88 miljard dollar. Per saldo bleef er in 2012 2,1 miljard dollar winst over. Daar wordt de elite niet rijk van.

Nee, de rol en de structuur van de Fed zijn er vooral op gericht om de overheid niet de controle te laten hebben over het geldscheppingsproces. Die ligt bij de Amerikaanse private banken en in het bijzonder bij ‘the big five’. Deze controle was ook het werkelijke doel van ‘The Creature from Jekyll Island‘. In het filmpje wordt wel gezegd dat de private banken zo’n 96% van de geldschepping voor hun rekening nemen. Het schandaal  waarop echter de nadruk wordt gelegd is de geldschepping door de Fed. Die geldschepping gaat vooral over het opkopen van Amerikaanse staatsleningen. De Fed had in augustus 2013 voor 2.000 miljard dollar aan staatsleningen opgekocht. Dit is bijna 12% van de Amerikaanse staatsschuld. De reden waarom de Fed dit doet is, omdat de belangstelling voor Amerikaanse staatsleningen te klein is. Deze monetaire financiering -Fed koopt staatsleningen op van de Amerikaanse overheid- is vanzelfsprekend een scam, maar de biggest scam is geldschepping door private banken en interestbankieren. Dat is niet alleen zo in de VS, maar ook in Europa. In de VS is de schuld van burgers en bedrijven als gevolg van geldschepping door private banken meer dan 40.000 miljard dollar. De Amerikaanse staatsschuld is 17.000 miljard dollar.

Ook in Nederland dragen de grote drie: Rabo, ING en ABNAmro stevig bij aan de geldschepping door private banken. Alleen al deze drie banken zijn goed voor 1.300 miljard euro schuld van burgers en bedrijven. De Nederlandse staatsschuld bedraagt 443 miljard euro. De Nederlandse Bank rapporteerde dat er eind 2012 door de Europese Centrale Bank voor 192 miljard euro aan schuldpapier was opgekocht van ‘landen binnen de EU’. Van dit bedrag neemt De Nederlandse Bank 11 miljard voor zijn rekening. Het gaat hierbij niet om van de Nederlandse overheid opgekochte staatsleningen.

Teneinde de Too Big To Fail banken te redden van de ondergang hebben de centrale bank van de VS en de overheid 15.100 miljard dollar uitgegeven. Dit kolossale bedrag is 95% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van de VS. Ook dit onthutsende getal bevestigt, dat de aandacht primair gericht moet zijn op de commerciële banken en de rol die zij spelen in het geldscheppingsproces. Helaas is de EU minder open over de bailout bedragen die aan banken zijn betaald door de Europese overheden en door de ECB.

Gemeenschapszin of hebzucht?

Het grootste probleem van de Amerikaanse federale overheid is de anti-overheid houding bij veel Amerikanen. De Amerikaanse overheid heeft voor 2013 een uitgavenbegroting van 3,8 biljoen dollar, bijna 12.000 dollar per inwoner. Ter vergelijking, Nederland heeft een uitgavenbegroting voor 2013 van 289 miljard en dat is 17.000 euro (23.500 dollar) per inwoner. Het Federale budget is dus verhoudingsgewijs niet zo groot en als je daarbij in aanmerking neemt dat 673 miljard dollar (=17,7%) van dit budget wordt besteed aan ‘the military’ dan wordt het cijfer nog beter in perspectief geplaatst. Degenen die zich hebben verdiept in het militair-industrieel complex waar Eisenhower al over sprak, zal duidelijk zijn ten behoeve van wie deze federale uitgaven vooral worden gedaan. Het grootste probleem voor de federale overheid is de dekking van de uitgaven door inkomsten. Die bedragen ‘slechts’ 2,9 biljoen dollar. Er is dus een gat van zo’n 900 miljard dollar, ofwel 23%… Vooral de multinationals en Amerikanen met hoge inkomens worden ontzien in de VS, waardoor de inkomsten tekort schieten. Vanzelfsprekend willen de well-to-do en de bedrijvenlobby dat er wordt gekort op de uitgaven en dan vooral de medical health care. Degenen die baat hebben bij een publiek gefinancierde gezondheidszorg willen vanzelfsprekend dat ‘the rich’ en de corporations dieper in de geldbuidel gaan tasten. Het gevolg van deze strijd om wie ‘de keutel bij het schone eind gaat beetpakken’ is, dat de staatsschuld steeds meer oploopt en er daardoor voortdurend meer rente moet worden betaald door de federale overheid. Voor 2013 is een bedrag van 246 miljard dollar aan rentebetalingen begroot. Zolang er geen orde op zaken wordt gesteld zal dit bedrag een steeds groter deel gaan uitmaken van de begroting. Het gedoe om het schuldenplafond is in feite dus een strijd rondom de vraag of de VS een land is waarin geldt ‘ieder voor zichzelf’ of een land waarin sprake is van (enige) gemeenschapszin.

Bron: AdBroere.nl Auteur van:

“Geld komt uit het niets”,

“Ending the global Casino?”
“Een menselijke economie”

Uncategorized