Kanker is “Big Business” | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Wanneer u een bedrijf zou bezitten die meer dan 100 miljard dollar per jaar zou omzetten, zou u dan stappen ondernemen om die omzetten drastisch naar beneden te brengen of zou u alles in het werk stellen om die omzetten nog verder te laten groeien?

Neem bijvoorbeeld kanker

Laat alle media hype over het “genezen van kanker” u niet gek maken. Big Pharma is allang in staat om kanker daadwerkelijk te genezen, alleen zou dit zijn met medicijnen waarop geen patenten kunnen worden verkregen.  maar niemand in die sector heeft er baat bij om dit doel te willen bereiken. Het zou de doodsteek zijn voor de “Big Pharma” behandelingsmedicijnen tegen kanker. Er zal nooit een medicijn op de markt gebracht worden die een complete genezing van kanker zal opleveren. Wanneer deze ziekte volledig uitgeroeid zou zijn blijft er voor Big Pharma niet genoeg winst meer over om hun voortbestaan nog te kunnen garanderen.

Cashflow

Er zal ook nooit een bestuursorgaan, die als doel heeft mensen te beschermen, worden onderworpen aan de bekende carcinogenen want ook dan zal de binnenkomende geldstroom ophouden te bestaan. Een groot deel van de onderzoeken wordt onder de dekmantel gehouden en heel veel genezingsbehandelingen worden genegeerd en in diskrediet gebracht. Er is namelijk veel meer geld te verdienen in het bestendigen van de ziekte dan in het genezen ervan. De gerapporteerde uitgaven voor de behandeling van kanker in 2012 bedroegen 124,6 miljard dollar. Bloedgeld!

De Grim Statistieken

Alleen al het woord “kanker” stuurt een rilling van angst over de ruggengraat van de meest stoere optimist. Het is angstaanjagend dat bijna één op de twee mensen de gevreesde ziekte zal krijgen en de aantallen worden alleen maar groter. Hieronder een paar snelle gegevens als achtergrond informatie;

  • Bijna de helft van alle Amerikanen zullen tijdens hun leven kanker ontwikkelen (bron). Snel uitgerekend betekent dit een verbazingwekkende 157 miljoen slachtoffers.
  • Meer dan een half miljoen mensen in Amerika stierf in 2012 aan kanker (bron).
  • In 2011 was kanker de nummer 1 doodsoorzaak in de westerse wereld en de nummer 2 in de ontwikkelingslanden (bron).
  • Kanker is de nummer 1 oorzaak van kindersterfte in de Verenigde Staten (bron).

Percentages nemen alleen maar toe

Dit is een vrij recente toename van het aantal kankerpatiënten. Honderd jaar geleden lagen deze cijfers heel anders. Toen werd 1 op de 33 mensen getroffen door de kanker. Ondanks dat miljarden dollars worden uitgegeven om kanker ‘geneesbaar’ te maken, neemt het percentage van de bevolking die kanker krijgt, schrikbarend toe en voorspelt de WHO (Wereld Gezondheid Organisatie) dat tegen het jaar 2030 het aantal sterfgevallen door kanker zal zijn verdubbeld.

Kanker ‘normaliseren’

Zo langzamerhand wordt het krijgen van kanker al als normaal beschouwd. Het nieuws laat foto’s zien van baby’s die een oog moeten missen, van mooie kale kinderen die hun haar hebben verloren door chemobehandeling en van mensen waarvan lichaamsdelen zijn verwijderd om nog een paar jaar te kunnen overleven. Maar kanker is niet normaal, het is niet iets dat ‘toevallig’ gebeurt. Onderzoekers weten allang de dingen die kanker veroorzaken. Overheidsinstellingen weten dat ook maar doen er niets aan om de in de markt en samenleving aanwezige giftige stoffen te beperken.

Waarom?

Omdat ziekte, dus ook kanker, big business is en omdat degenen die hiervan profiteren er groot belang bij hebben dat dat de dodelijke trend van kanker blijft toenemen. We worden vergiftigd voor profijt, om het maar zo te zeggen.

De drie “Big’s”

Het is de komst van “Big Pharma”, “Big Agri” en “Big Multi”, die hieraan ten grondslag ligt. Samen met de bankiers vormen zij “Big Business” en spelen zij elkaar steeds de bal toe. Zij worden rijk van de vergiftiging van de mensheid door de productie van hun giftige stoffen waarmee we continue in aanraking komen. We worden dagelijks de gehele dag door blootgesteld aan een duizelingwekkend aantal kankerverwekkende stoffen (download lijst).

Cumulatief

De statistieken ondersteunen dat de gestage cumulatieve opbouw van giftige stoffen in het menselijk lichaam, uiteindelijk resulteert in kanker. We kunnen stellen dat we al vanaf de geboorte worden volgestopt met giftige stoffen. Door Big Agri worden we gevoed met gemanipuleerd voedsel, door Big Pharma worden we volgespoten met giftige stoffen om ‘weerstand tegen ziektes op te bouwen, terwijl Big Multi het milieu vergiftigt.

Wanneer dan op een bepaald moment in het leven “kanker” als diagnose wordt gegeven, dan is daar gelukkig “Big Pharma” die met hun winstgevende giftige ‘medicijnen’ het leven misschien nog iets te kunnen rekken.

En zo is de cirkel rond

Het catastrofale is dat we aan dit alles inmiddels zo gewend zijn geraakt dat we het normaal zijn gaan vinden en we, op een paar uitzonderingen na, niemand bereid vinden om massaal hiertegen in opstand te komen.

Bron: TheOrganicPrepper.ca

Uncategorized