Overheid wapent zich tegen protest en verzet van de burger | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Voorbereiding in volle gang

In het vorige artikel werd al het verloop  en doel beschreven van de huidige ontwikkelingen in Nederland en Europa. In dat deel ging het over het doel van de crisis en hoe dit past bij de huidige ontwikkelingen in Nederland, namelijk de totstandkoming van een “workforce” bestaande uit moderne slaven.

Hoewel de overheid hiervoor weer de tactiek van de kikker in het kokende water toepast, en Nederlanders van nature niet van de bank te branden zijn is het toch realistisch te beseffen dat op een zeker punt er protest en verzet zal gaan uitbreken. Hiervoor moeten dan uiteraard wel de voorzieningen en bevoegdheden geregeld zijn om hiertegen op te kunnen treden als staat zijnde. Hiervoor is men al bezig sinds de invoering van de ID-plicht en vanaf dat moment zijn de bevoegdheden en privacy schendende activiteiten alleen maar toegenomen en het is een bewezen feit dat de reden die ons werd opgegeven waar deze bevoegdheden voor nodig waren een wassen neus zijn. Immers, de resultaten van justitie zijn op jaarbasis alleen maar verslechterd van een pakkans van rond de 15% naar een schamele 2%!

De echte reden voor meer beveiligingscamera’s, taps, preventief fouilleren  en noem maar op is dan ook werkelijk om het in plaats te hebben voor wanneer de pleuris uitbreekt. Hiervoor was uiteraard de 9/11 aanslag een zegen, helemaal toen in 2004 in Madrid nog een grote aanslag werd gepleegd waardoor het in Europa mogelijk werd vergaande maatregelen te nemen onder de drogredenen veiligheid en terrorisme.

Nu kan men over de toedracht van de aanslagen op de Twin Towers in de VS en ook de aanslag in Madrid discussiëren, en daarom laat ik dat hier ook even in het midden. Feit is wel dat het de overheden van Europa en de VS buitengewoon goed uit kwam. Dus wat ook de ware toedracht moge zijn, ze hebben er in ieder geval handig gebruik van gemaakt en er maximaal van geprofiteerd om hun agenda richting controle staat door te drukken.

Toen het stokpaardje terrorisme zijn kracht begon te verliezen schakelde men over op de volgende drogreden en dat was kinderporno bestrijding om verdere maatregelen door te kunnen drukken en zo gaat het inperken van de vrijheid van de Europese burger steeds verder met Nederland als het braafste jongetje van de klas voorop.

Hiervoor worden ook de geheime diensten maximaal ingezet en zeer ingrijpend zoals we kunnen zien in het door Edward Snowden verzamelde bewijs. Alle oogjes zijn gericht op de NSA maar ook onze eigen AIVD is er niet vies van, is veel te ver te gaan met hun praktijken en dat zien we terug in de aanschaf van een illegaal aftap systeem en het vergaande hacken van Internet fora waar gewoon de data van alle forumleden wordt verzameld van alles en iedereen. Ik verwacht dat wat we tot nu toe te horen hebben gekregen nog maar het tipje is van de ijsberg, en er in werkelijkheid nog veel meer wordt uitgevreten.

Inmiddels lijkt de bevolking al zo geconditioneerd dat er nauwelijks nog wordt gereageerd op de volgende privacy schending van de overheid. Een recente peiling wees al uit dat de helft van de Nederlanders denkt wel eens telefonisch te worden afgeluisterd en meer. Een weldenkend mens zal het toch met me eens zijn dat wanneer we dergelijke zaken als normaal en acceptabel gaan beschouwen het toch echt erg mis is met onze samenleving waar iedereen iedereen bespiedt en de overheid burgers schuldig acht tot onschuld is bewezen.

Het is echter wel de perfecte voedingsbodem om een controle staat te stichten en laat dat nou net een van de voorwaarden zijn wanneer er plannen zijn een slaven maatschappij te creëren waar alle bovengenoemde ontwikkelingen perfect van pas komen om het plebs onder de duim te houden.

Inmiddels leven we al in een maatschappij waarbij de mogelijkheden van de overheid om achter uw en mijn voordeur te komen ongekend zijn. Zelfs George Orwell kon dit niet vermoeden en de mogelijkheden strekken inmiddels verder dan zijn stoutste dromen. Voormalige diensten als de Stasi zouden hun vingers hebben afgelikt bij het beschikken over zoveel gekoppelde centrale databases, camera’s en meer!

Bron: Urubin.com

Uncategorized