Zembla waarschuwt voor zorgwekkende stoffen | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

De Deense folder waarin voorlichting wordt gegeven over hormoonverstorende stoffen en zwangerschap.

65.000 reasons for better chemicals (pdf)
Deze folder geeft een overzicht hoe je jonge kinderen kunt helpen beschermen. De richtlijnen zijn gebaseerd op een uitgebreide analyse van een typische dag in het leven van een typisch twee-jaar-oud kind. De Danish Environmental Protection Agency heeft onderzocht aan welke hormoonverstorende stoffen twee-jarigen worden blootgesteld tijdens een periode van 24 uur en of deze een risico inhouden.

Chemical Exposures During Pregnancy: Dealing with Potential, but Unproven, Risks to Child Health. (Scientific Impact Paper No. 37) (pdf)
Een voorbeeld van Engelse voorlichting voor gynaecologen over hormoonverstorende stoffen en zwangerschap. ‘Ondanks onzekerheid over de effecten van chemicaliën, dienen moeders bewust te worden gemaakt van de van blootstelling, de mogelijke risico’s voor de foetus / baby en de belangrijke rol die de moeder kan spelen bij het minimaliseren van blootstelling van haar baby.’

State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals 2012 (WHO)
Endocrine Disrupting Chemicals have the capacity to interfere with tissue and organ development and function, and therefore they may alter susceptibility to different types of diseases throughout life. This is a global threat that needs to be resolved.

Factsheet Bisfenol
Op 16 december j.l. publiceerde het RIVM de factsheet Bisfenol A. Deze stof heeft mogelijk effecten op bijvoorbeeld de voortplanting en ontwikkeling, de stofwisseling en het immuunsysteem. Deze effecten zouden al kunnen optreden als je hele kleine hoeveelheden BPA binnen krijgt. BPA wordt gebruikt in verschillende soorten plastics.

Een veilig nest
Een Veilig Nest (url) geeft (aankomende) jonge ouders tips, voorlichting en advies over hoe zij een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor hun kind kunnen creëren.

Een Veilig Nest is een project van Women in Europe for a Common Future (WECF), dat wordt uitgevoerd in acht verschillende Europese landen (Project Nesting). WECF is een internationaal netwerk van 100 vrouwen-, milieu- en gezondheidsorganisaties die zich al jarenlang succesvol inzetten voor een betere leefomgeving voor iedereen.

Geen Hormoonverstoorders (EDCs) in consumentenproducten
Steeds meer onderzoek toont een mogelijk verband aan tussen de toename van chronische ziekten en aandoeningen en de toegenomen blootstelling aan hormoonverstorende chemicaliën. WECF start daarom een informatiecampagne om het grote publiek te informeren over de huidige internationale discussie inzake blootstelling van met name kinderen en vrouwen aan lage doses hormoonverstorende stoffen.

Pesticideresiduen en hormoonverstorende stoffen in voeding – wie garandeert de veiligheid?
In vele groenten en fruit aangeboden in de supermarkt worden veel pesticidenresiduen en vooral veel pesticiden met hormoonverstorende werking gevonden. WECF pleit bij land- en tuinbouw en politiek om (zwangere) vrouwen en kinderen hier niet langer aan bloot te stellen. Website.

Uncategorized