Fred Teeven kwam zijn belofte inzake Joris Demmink niet na | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

In oktober 2010 publiceerden wij een artikel onder de titel “Uur van de waarheid voor Fred Teeven”

Dit artikel ging over de periode dat hij als CID-officier het zgn. Rolodex-onderzoek leidde dat de jacht opende op een pedofielen-netwerk, waarvan men vermoedde dat dit zich uitstrekte tot in de hoogste kringen van het Ministerie van Justitie. Hij kwam heel ver in dat onderzoek en was een aantal hooggeplaatste ambtenaren op het spoor toen plotseling van hogerhand het bevel kwam om met dat onderzoek te stoppen. Hij was hierover zéér ontstemd en zo gefrustreerd dat hij zijn baan bij Justitie opzegde en koos voor een politieke carrière met het doel om misstanden bij het Ministerie van Justitie en andere departementen aan de kaak te kunnen stellen. Nu gisteren bekend is geworden dat de rechter heeft besloten dat Joris Demmink, nadat hij jarenlang door justitie en bewindslieden uit de wind is gehouden, alsnog een strafrechtelijk onderzoek moet ondergaan hebben wij gemeend  het artikel nogmaals te plaatsen, zodat uzelf kunt oordelen over wat er door het toedoen Fred Teeven van terecht is gekomen.

10 oktober 2010

Het VVD-kamerlid Fred Teeven wordt Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in het Kabinet Rutte-Verhagen. Een baan die hem op het lijf geschreven geschreven moet zijn omdat hij, vóórdat hij kamerlid werd, een succesvol Officier van Justitie was en bekendheid genoot door o.a. de zaak Holleeder. Hij stond bekend als “Crime-fighter” no.1 in Nederland.

Hij startte tijdens zijn functie als CID-officier het zgn. Rolodex-onderzoek dat de jacht opende op een pedofielen-netwerk, waarvan men vermoedde dat dit zich uitstrekte tot in de hoogste kringen van het Ministerie van Justitie. Hij kwam heel ver in dat onderzoek en was een aantal hooggeplaatste ambtenaren op het spoor toen plotseling van hogerhand het bevel kwam om met dat onderzoek te stoppen.

Hij was hierover zéér ontstemd en het was in die tijd dat hij besloot van Justitie over te stappen naar de politiek. In kleine kring heeft Fred Teeven gezegd dat hij de politiek in wilde om misstanden bij Justitie en andere departementen aan de kaak te kunnen stellen.  Ook heeft hij gezegd dat, als hij Minister van Justitie zou worden, een van zijn eerste daden zou zijn een ontslagprocedure opstarten voor de hoogste ambtenaar die hij op het spoor was waarvan er tal van aanwijzingen waren dat deze ambtenaar er in zijn privéleven perverse en onwettige  gewoontes op nahield .

Over deze man gaan al jarenlang de meest bizarre geruchten in de rondte, al dan niet gestaafd met eventuele bewijzen. Omdat deze man de hoogste ambtenaar is bij het Ministerie van Justitie (alleen de minister zou nog boven hem staan) mag je verwachten dat de onderzoeken die naar hem worden gedaan niet worden tegengehouden door andere, kennelijk ook zéér machtige figuren. Zeker niet als er aanwijzingen zijn gevonden die op zijn minst twijfel veroorzaken. Je gaat je afvragen wat deze top ambtenaar van Justitie allemaal weet van zijn ondergeschikten en superieuren. Misschien stort het hele Justitionele apparaat in elkaar als hij zijn kennis openbaar maakt. Uiteindelijk kan hij als hoogste Justitie-ambtenaar bij alle dossiers, de externe maar ook interne dossiers.

Tegen deze persoon zijn een aantal aanklachten ingediend die nooit tot op het bot zijn uitgezocht. In alle gevallen van deze aanklachten kwam men tot de slotsom dat er geen bewijs werd geleverd. Wat er niet bij wordt vermeld is dat Justitie tal van bewijsmateriaal en getuigenverklaringen heeft achtergehouden of dat deze door de rechters niet werden geaccepteerd. Het is ook bevreemdend dat deze ambtenaar gewoon zijn functie mag blijven uitvoeren. Er zijn mensen voor aanzienlijk mindere aantijgingen op non-actief gezet in afwachting van een onderzoek. Het wordt deze man echter toegestaan dat hij gewoon op zijn plaats kan blijven zitten alsof er niets aan de hand is.

Er zit op zijn minst een héél vies luchtje aan.

Op het Internet is (tot nu toe) veel informatie te vinden over de de gang van zaken rond deze affaire.

Chronologisch feiten overzicht affaire Joris Demmink tot en met 2010

Fred Teeven wordt nu Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en geen Minister, maar ook een Staatssecretaris is niet de minste……., toch?
We hebben natuurlijk ook de kersverse Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, die het een en ander kan ondernemen. Alleen is het jammer dat, in verband met onpartijdigheid, deze hoge ambtenaar een studievriend was van Ivo Opstelten.

Jan Hein Donner en Ernst Hirsch Ballin waren, om wat voor reden dan ook, in ieder geval niet tegen deze ambtenaar opgewassen.

Het zal blijken wie of wat er wint.

“Waarheidsvinding” of “Staatsbelang”.

We zullen nu pas gaan meemaken wat het woord van Fred Teeven waard was.

Uncategorized