Hoe lang laten we ons nog in de maling nemen? | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Duizenden miljarden euro´s zijn over de banken en de economie uitgestrooid, maar het aantal faillissementen is tot recordhoogte gestegen, de werkloosheid stijgt verder, de gewone burgers hebben steeds minder te besteden door lastenverzwaringen en stijgende prijzen voor voedsel en energie, terwijl pensioenen en spaargelden verdampen en de wereldwijde schuldenberg groter is dan de laatste tweehonderd jaar ooit het geval is geweest.

Met als belangrijkste resultaat dat de aandelenkoersen niet meer in verhouding staan tot de reële economie, omdat de beurzen zwaar overgewaardeerd zijn door stijgende koersen als gevolg van de enorme instroom van goedkoop geld. De banken en de daarmee verbonden hedge-funds krijgen ten koste van de spaarders bijna gratis geld van de Centrale banken zoals de ECB. En omdat de rente zo laag staat zoeken de beheerders van dit geld naar andere wegen om nog meer geld te verdienen, waarbij ze automatisch bij staatsobligaties en aandelen terecht komen. Reden waarom de 300 rijkste mensen in de wereld in 2013 gezamenlijk 381 miljard rijker werden, terwijl de steeds verder uitgeknepen burgers netto alleen maar minder te besteden kregen.

Het beleid van de verschillende overheden en de EU om de crisis te bestrijden en de inzakkende economie weer vlot te trekken is daarmee totaal mislukt. Een mislukking waar de burgers in de nabije toekomst zwaar voor zullen moeten boeten. Het onbeperkt ´drukken´ van geld heeft de crisis en de werkloosheid niet opgelost, heeft de gewone burgers niets opgeleverd, maar zowel onze toekomst als die van ons en onze kinderen met onbetaalbare schulden opgezadeld.

Voor de duidelijkheid twee begrippen nader verklaard: Rente en staatsschuld.

Rente is de prijs van geld. Staat de ECB-rente met 0,25 % bijna op nul, dan is ons uit het niets gecreëerd geld kennelijk niet veel meer waard. Om de schijn van een succesvol EU-beleid op te houden wordt u op gemanipuleerde werkloosheids- en inflatiecijfers getrakteerd en wordt de goudprijs middels de handel met papieren goud kunstmatig laag gehouden. Een te hoge goudprijs geeft immers aan dat uw geld in waarde vermindert en dat mag u niet weten.

Consequentie daarvan is, dat al het fysieke goud nu naar het Verre- en Midden-Oosten verdwijnt terwijl de westerse burgers opgescheept worden met waardeloze goudcertificaten die zelfs door de grote Nederlandse banken niet meer worden ingewisseld tegen echt goud. Hierdoor worden de westerse burgers beroofd van een belangrijke mogelijkheid hun geld veilig te stellen, hetgeen na de onvermijdelijke financiële crash pas echt duidelijk zal worden. Het feit dat de rente door een paar bankiers wordt vastgesteld geeft aan dat we geen vrije markteconomie meer hebben maar dat we steeds sneller richting een geleide economie worden gestuurd, zoals destijds in de Sovjet Unie; niet alleen door de Europese maar ook door onze eigen politici.

Centrale banken en de politiek hebben samen de geldmarkt overgenomen omdat deze in het normale economische verkeer niet goed meer functioneerde, waarbij tegelijkertijd de rentefactor, die geldschepping en geldverstrekking zou moeten corrigeren, buiten werking werd gesteld. Alles wordt ondergeschikt gemaakt aan het redden van de overheden en de banken. Twee partijen die onderling in een incestueus te noemen financiële verhouding zijn verwikkeld en geen enkel oog meer hebben voor de belangen van het land en de toekomst van haar burgers.

De enorme geldvloed komt alleen degenen met geld en de overheden ten goede, terwijl de gewone burgers uitgeknepen worden om meer staatsinkomsten te genereren waardoor de factor consumptie als motor voor de economie steeds verder terugvalt. Het resultaat is dat de staatsschuld steeds groter wordt en banken hun geld liever risicovrij in staatsobligaties steken waardoor bedrijven en burgers niet voldoende krediet krijgen. Zo houden banken en overheden elkaar over en weer in leven!

Staatschuld is niets anders dan de belofte van door u gekozen politici aan de banken om dat geld bovenop de bestaande belastingen uit de burgers te persen. (Nederland heeft € 450 miljard schuld!). Want de overheid zelf heeft geen geld meer en de meeste staatseigendommen zijn al verkwanseld.

Veel mensen denken dat ze een eigen huis of een bedrijfje hebben, maar dat is fictie. Bijna alles, van huizen en bedrijven tot aan zo´n 70 % van de auto´s die in ons land rondrijden, is eigendom van de banken en dus van een kleine groep mensen. Zolang de laatste termijn of zelfs de laatste honderd euro schuld op uw huis of uw auto niet afbetaald is blijft de bank eigenaar van datzelfde huis en diezelfde auto. Uw eigen huis is feitelijk slechts schijn, niet meer dan een illusie waar levenslang voor gewerkt moet worden om de banken te bedienen. Nuchter gesteld kan gerust gezegd worden: Banken hebben bijna alles en u heeft bijna niets!!! 

En dat merkt u zodra u werkloos raakt door een van de vele faillissementen.

Vroeger kon een huisvader zijn gezin onderhouden van zijn salaris, daarna moest zijn vrouw ook een baan zoeken om rond te komen en nu is rondkomen van twee inkomens zelfs al moeilijk geworden.De rek is eruit voor veel gezinnen, de middenklasse wordt in hoog tempo de nek omgedraaid.

Volgens het SCP leven er in ons land in 2014 ruim 1 miljoen gezinnen onder armoedegrens, inclusief, 384.000 kinderen. Het gemiddelde gezin telt 3 personen dus leven er 3 miljoen armen in ons land. De 150 voedselbanken kunnen de vraag niet meer aan, terwijl 1.200 kinderen op straat leven. Feitelijk een misselijk makende balans, die grotendeels op conto komt van politici die u iedere 4 jaar opnieuw mag kiezen op basis van onbetaalbare en loze beloftes die ook meteen gebroken worden.

Politici die blijven pappen en nathouden in de hoop dat het wonder van economisch herstel bewaarheid zal worden en zich ondertussen verschuilen achter een door de meerderheid afgewezen verenigd Europa dat ons zal gaan redden als we maar meer macht overdragen aan Brussel. Een dictatuur in wording die zijn eigen leiders in besloten kring kiest en een voor de burgers rampzalig beleid voert dat hele bevolkingen aan de bedelstaf zal brengen.

Iets om over na te denken als u in mei mag gaan stemmen op de schijndemocratie die EU heet.

Bron: DagelijkseStandaard.nl

Uncategorized