Adviseur EU wordt in open brief beschuldigd van liegen over GMO | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Door: Jenny Cok

Adviseur van de EU voorzitter liegt over GMO

Anne Glover

Dr. Brian John, een vooraanstaand wetenschapper heeft in een open brief Dr. Anne Glover, de adviseur van de voorzitter van de EU beschuldigd van liegen over de veiligheid van genetisch gemanipuleerde organismen. Hij zegt in de open brief dat er overvloedig bewijs is dat Genetisch gemanipuleerde organismen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu en dat de bewering van Anne Glover dat er geen bewijs is van de negatieve gevolgen een leugen is. “Natural Society” die de inhoud van deze brief op hun website hebben geplaatst roept hun lezers op om, na het lezen van dr. Brian’s brief soortgelijke brieven naar hun vertegenwoordigers te sturen en ook naar Anne Glover zelf.  “Als onze stemmen worden gebundeld kunnen ze niet blijven liegen”, aldus Natural Society.

Hieronder een Nederlandse vertaling van deze brief;

Van: Dr. Brian John, 14 februari 2014

Geachte Professor Glove,

Uw bewering dat er geen bewijs is van nadelige GGO-effecten is een leugen.

Ik zie mezelf als een lid van de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap, met een achtergrond in milieuonderzoek en een lange lijst met contacten in de academische wereld en binnen de de milieu-, gezondheids- en consumentenverenigingen. Veel van mijn collega’s zijn direct betrokken bij onderzoek op het gebied van genetische manipulatie en honderden artikelen hebben bijgedragen aan tussen hen overeenkomstige literatuur.

In 2012 schreef u: “Als we kijken naar het bewijs van (meer dan) 15 jaar van groeien en het nuttigen van GGO voedsel wereldwijd, dan is er geen wezenlijk geval van eventuele nadelige gevolgen voor de volksgezondheid, de diergezondheid of de gezondheid van het milieu”. Zoals u op voorhand al zou weten is deze verklaring herhaald door personen en organisaties die geïnteresseerd zijn in de bevordering van genetisch gemodificeerde gewassen en voedsel. Maar niettemin is het een leugen.

In 2013 schreef u: “Er is geen bewijs dat GM technologieën ook maar enigszins risicovoller zijn dan conventionele veredelingstechnologieën en dit is bevestigd door duizenden onderzoeksprojecten. Voedsel geproduceerd met GM-technologie is heel gebruikelijk in andere delen van de wereld, zonder enig bewijs dat dit schadelijk is geweest voor de mensen die het verbruiken of voor het milieu in het algemeen”. Met alle respect, dit is een herhaling van dezelfde leugen.

Welke literatuur heeft u gelezen? En bij wie gaat u te rade om uw wetenschappelijk advies in te winnen?

Ik wens hierbij op te tekenen dat dat er een overvloedige en ondubbelzinnig gepubliceerd bewijsmateriaal bestaat van zowel binnen als buiten de overeenkomstige literatuur van reële schade voor levende organismen in het planten- en dierenrijk als gevolg van de teelt van GMO gewassen en de consumptie van GGO- levensmiddelen. Dit materiaal is vrij beschikbaar voor elke wetenschapper die ervoor kiest om het te onderzoeken, en veel van de belangrijkste publicaties zijn te vinden in een lijst die onlangs is samengesteld en gepubliceerd door “GMO-free USA”. Ik kan niet echt onder de indruk zijn als iemand in uw positie beweert niet op de hoogte te zijn van deze zeer grote hoeveelheid bewijs.

Natuurlijk zijn er zijn er ook lijsten met publicaties die een ogenschijnlijk schadelijk verband met GGO’s aantonen en andere waaruit weer zou blijken dat ze veilig zijn. U verwijst echter naar duizenden onderzoeksprojecten en doet het voorkomen alsof ze allemaal tot dezelfde conclusie komen. Dat is natuurlijk onzin Het is een nutteloze bezigheid om documenten in aantallen en kwaliteit tegen elkaar af te wegen in voor of tegen een voorstel, en om te beweren dat een aantal documenten is gepubliceerd in hoger geklasseerde tijdschriften dan een aantal in andere. Het punt is dat er geen consensus is in de wetenschappelijke gemeenschap en dat het absurd is terug te trekken in een debat over wat ‘onderbouwd’ is en wat niet. Feit is dat het een uitgemaakte zaak is dat GGO’s schadelijk zijn, die met de bevindingen van eerdere documenten worden onderbouwd en bevestigd door verder onderzoek. Het ontkennen hiervan is het plegen van leugen!

Wilt u alstublieft uw verklaring van 2012 intrekken en accepteren dat er overvloedig bewijs is van nadelige gevolgen (zowel direct als indirect) op de gezondheid van mens en dier en op het milieu als gevolg van de teelt en consumptie van GGO producten?

En wilt u ook een verontschuldiging maken aan de leden van de onderzoeksgemeenschap wiens publicaties  u zo ijverig heeft genegeerd

Ik kijk uit naar uw positieve reactie op deze kwestie.

Hoogachtend,

Dr. Brian John.

Bron: NaturalSociety.com

Uncategorized