Bedenkelijke rol Minister Opstelten in affaire “Joris Demmink” | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Ivo Opstelten

Minister Opstelten van Justitie heeft drs. Jan Poot – ooit hoofdplanoloog van de provincie Zuid-Holland, maar nu vooral bekend als de man achter de grootse plannen van gebiedsontwikkelaar Chipshol – antwoord gegeven.

In louter formele zin dan, want Opstelten geeft geen enkele informatie prijs, en wijst er in zijn brief Poot op dat “zoals u mogelijk weet uit berichtgeving in de media” het Gerechtshof een justitieel onderzoek heeft bevolen “tegen de voormalige secretaris-generaal van mijn ministerie”. Nee, dat zal Poot niet weten. Opstelten beseft natuurlijk heel goed wie hij voor zich heeft: de taaie Jan Poot vormt met zijn zoons het hart van het verzet tegen de Demmink Doofpot.

Geen aanleiding voor gedachtenwisseling

Drs. Jan Poot

Voorspelbaar en net als bij Henk Krol motiveert de minister zijn weigering nadere informatie te verstrekken met het argument dat Demmink nu onder de rechter is. “Over zaken die onderwerp zijn van een strafrechtelijk onderzoek doe ik geen uitspraken”, aldus de ‘onkreukbare’ VVD-jurist Opstelten, die tot nu toe wel steeds de advocaten van Demmink (ook VVD) heeft betaald en daar gedeeltelijk in de toekomst nog mee doorgaat. Aan het slot van zijn brief klinkt het neerbuigend: “Bovendien zie ik ook overigens geen aanleiding om met u van gedachten te wisselen over de zaken die u in uw brief aanstipt.”

Minister staat voor schut

Joris Demmink

Als je zoiets leest, vraag je je af of de minister de draagwijdte van de uitspraak van het Gerechtshof eigenlijk wel begrijpt. Hij mag op zijn zeventigste verjaardag dan wel juist toegezongen zijn door de parlementaire pers, hij zou zich moeten realiseren hoezeer hij thans als verantwoordelijk minister van Justitie te kijk staat doordat hij jaar in jaar uit, en bij hoog en laag volgehouden heeft dat ‘Demmink’ helemaal geen zaak was. De onafhankelijke rechter oordeelt nu in een klachtprocedure dat dit wel degelijk het geval is, en wil een onderzoek. De ‘complotdenkers’ hadden dus gelijk. Hoeveel groter kan de afgang van een minister van Justitie zijn? Zelfs als Demmink zou worden vrijgesproken, de rechter heeft toch maar geoordeeld dat deze inderdaad de schijn tegen zich heeft. Er zijn “feiten en omstandigheden” waaruit “een redelijk vermoeden van schuld” voortvloeit. En het gaat hier niet over een onterecht declaratietje hier of dienstreisje daar, maar over het seksueel misbruik van kinderen.

Trap na

Maar zelfs dan ziet deze minister nog “geen aanleiding” om “van gedachten te wisselen” met degene die het zoveel beter gezien blijkt te hebben dan hijzelf. En stuurt die voor de zoveelste keer weer met een kluitje in het riet. Minister Opstelten zou er beter aan doen de Bijbel open te slaan. Daarin prijst Jezus de machthebber die, als hij beseft op verlies te staan, tenminste de intelligentie heeft snel een gezant te sturen om de tegenstander een vredesverdrag aan te bieden. Maar die wijsheid is aan Opstelten kennelijk niet besteed. Integendeel, de 89-jarige Poot kan van hem nog een trap na krijgen.

Bron: KatholiekNieuwsblad.nl

Twijfel aan integriteit Opstelten

Voor Minister Opstelten staat de uitkomst van het (nog niet afgeronde) strafrechtelijk onderzoek kennelijk al vast omdat hij in onderstaande video met grote stelligheid beweert dat er in het geval Demmink “niks is aangetoond en er zal ook niks aangetoond worden.” Feitelijk zegt de minister dat de rechter in Arnhem onbekwaam is en een strafrechtelijk onderzoek heeft bevolen op niet bestaande gronden die ook nog eens nergens op zijn gebaseerd. Ervan uitgaande dat Justitie dit onderzoek moet uitvoeren en de stelligheid waarmee de hoogste baas van justitie op voorhand al beweert dat er ook “niks aangetoond zal worden” doen het ergste vrezen voor de kwaliteit en de integriteit van dit onderzoek.

Uncategorized