De enige herstructurering vindt plaats in onze portemonnee | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

De afgelopen jaren hebben aangetoond dat er behoorlijk wat mis is in het bankwezen. De enorme risico’s die bankiers nemen brengt aanzienlijke kosten voor de economie met zich mee. Velen beweren echter dat een veiliger banksysteem ten koste zou gaan van de kredietverlening en de economische groei.

Het in maart 2013 uitgegeven boek “The Banker’s New Clothes” van de auteurs Anat R. Admati en Martin Hellwig maakt echter gehakt van deze beweringen. De bekende Nederlandse financieel geograaf Prof. Dr. Ewald Engelen prijst dit boek zelfs aan als “het beste bankenboek van de crisis”.

“The Banker’s New Clothes” onderzoekt de beweringen en de verhalen die worden gebruikt door bankiers, politici en toezichthouders om hervormingen in de bankensector tegen te houden en toont aan dat deze beweringen flauwe kul zijn. Het boek stelt dat we een veiliger en gezonder bankensysteem kunnen hebben zonder ook maar iets van de voordelen van het systeem hoeven op te offeren en nagenoeg zonder kosten voor de samenleving. Banken zijn zo kwetsbaar, niet omdat ze móeten maar omdat ze wïllen, en het erge ervan is dat ze er nog mee wegkomen ook. Terwijl de huidige situatie ten goede komt aan de bankiers verstoort het daarentegen de economie en wordt het publiek blootgesteld aan onnodige risico’s.

Bankiers horen achter de tralies

Door zwakke regelgeving en ondoeltreffende handhaving kon de financiële crisis van 2008 ontstaan. Het is niet zo verschrikkelijk ingewikkeld om een beter systeem te creëren en crises te voorkomen, maar dan moeten er wel lessen getrokken worden uit de afgelopen crisis. Helaas voor de gewone burgers voelen de bankiers maar ook de politici hier niet zoveel voor, alhoewel ze voor de bühne steeds luidkeels verkondigen dat er geherstructureerd moet worden. De enige herstructurering die plaatsvindt is in de portemonnee van de burger die almaar leger en leger wordt.

Het bredere publiek moet in het debat betrokken worden door het misleidende jargon van het bankwezen door het toilet te spoelen en de presentatie van de problemen te doen in eenvoudige en toegankelijke termen in plaats van mistige en verwarring zaaiende  formuleringen.

We zijn nu méér dan vier jaar verder sinds de financiële instorting de economie vernietigde. Desondanks blijft het bankwezen zich nog steeds verzetten tegen haast iedere hervorming en opereert zij nog net zo risicovol als vóór de crisis. In de tussentijd is gebleken dat de banken de één na de andere misdaad hebben begaan die zij, gesteund door de politici hebben kunnen afkopen door het betalen van symbolische boetes. Ondertussen worden de Nederlandse burgers als citroenen uitgeknepen omdat wij de financiële rotzooi die de criminele bankiers en de politici ervan hebben gemaakt uit eigen zak moeten betalen.

Uncategorized