Idioot beleid van de Fed creëert bubbels | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Herhaaldelijk is opgemerkt dat de belangrijkste strategie van de Federal Reserve leidt tot het kunstmatig opblazen van luchtbellen in de prijzen van activa. Ook is er herhaaldelijk op gewezen dat de belangrijkste doelstelling van de Fed is om de beurs te verhogen, maar de grote meerderheid van de bevolking ( de onderste 90%) bezit echter minder dan 20% van de aandelen en beleggingsfondsen. Dit betekent dat de inspanningen van de Fed overweldigend ten goede komt aan de rijkste Amerikanen maar zeker niet de economie helpt.

Barry Ritholz. Schrijver-columnist  en financieel analist, Barry Ritholz schrijft dan ook in een grote post op “Bloomberg” over de idiotie van de focus van de Fed op het “rijkdom effect” “Wanneer zullen deze jongens ooit leren dat misschien , heel misschien dit beleid van de Fed dat gericht is op prijzen van activa vér boven hun intrinsieke waarde absoluut niet in het belang van de natie is?”

Dave Rosenberg. Chef-econoom en strateeg bij “Gluskin Sheff” zegt: “Laten we beginnen met een korte definitie van Fed’s rijkdom effect: Het rijkdom effect is een economische theorie die impliceert dat de stijgende prijzen van de activa leiden tot gunstige effecten op het consumentenvertrouwen, consumentenbestedingen, samen met de uitgaven en aanwerving van maatschappelijk kapitaal. Het is gebaseerd op het geloof in een positieve spiraal die begint met de aandelenkoersen. Wanneer deze stijgen dan beginnen beleggers en senior corporate managers zich veilig en comfortabel in hun financiële situatie te voelen. Deze verbetering van het gevoel brengt in psychologisch opzicht een  dierlijk instinct op gang met een evenredige groei van de uitgaven. Vrij snel daarna zal de gehele economie gaan bewegen in de juiste richting. Maar de beleidsmakers van de Fed zijn juist getrakteerd op een achteruitgang. Hun uitgangspunt is gebaseerd op een ernstig gebrekkige statistische fout, een fout die correlatie verwart met causaliteit.  Het opbouwen van een hele scriptie die op een fundamentele fout is gebaseerd kan alleen maar leiden tot slechte resultaten.

Waarom is het welvaartseffect een gebrekkige theorie?

Benjamin Graham

Om te beginnen met de correlatiefout.: Wat gebeurt er eigenlijk wanneer aandelenkoersen stijgen? De in 1976 overleden econoom en leermeester van Warren Buffet, Benjamin Graham, zei hierover: “Lange termijn markten gedragen zich als een weegschaal, d.w.z. de waardering van aandelen op basis van hun cashflow en winst. Tijdens periodes van economische expansies is het de stijgende fundamentele economische activiteit die de positieve dingen weerspiegelen en wordt ten onrechte toegeschreven aan het “rijkdom effect”. Bedrijven kunnen meer mensen aannemen en verhogen hun investeringen. De concurrentie op de arbeidsmarkt leidt tot stijgende lonen. Goed betaalde werknemers besteden dat loon op de kapitaalgoederenmarkt, zoals auto’s en huizen en discretionaire zaken als entertainment en reizen. En o ja, samen met al deze economische positieven wordt de beurs ook nog eens gesteund door verhogingen van de winsten en meer psychologisch positief drijfvermogen“, aldus Benjamin Graham.

Gezonde economie

Al deze krachten sturen in de richting van een gezonde economie, wat leidt tot tevreden consumenten die hun dikke salarissen besteden in de reële economie en daarmee ook de aandelenmarkten op een verantwoorde en gezonde manier naar boven sturen.

Crash

De Fed echter spande het paard achter de wagen door  enorme kapitalen aan de bankensector te verstrekken die met deze uit het niets gecreëerde miljarden dollars, in plaats van het bedrijfsleven proberen gezond te maken, zich voor eigen gewin op de aandelenmarkten heeft gestort en daarmee de beurskoersen omhoog heeft gejaagd zonder dat er ook maar enige onderliggende  economische rechtvaardiging voor is. Zodoende heeft de Fed een megabubbel gecreëerd die zijn gelijke in de geschiedenis niet heeft en het kan niet anders dat deze bubbel vroeg of laat uiteen zal spatten en alles en iedereen erin zal meesleuren.

Het is haast onmogelijk om je voor te stellen dat deze mensen niet weten wat ze doen. Misschien heeft het toch te maken met wat er bedoeld wordt met “Endgame”

Bron: Washingtonsblog.com

Uncategorized