Kabinet Rutte laat burgers onnodig bloeden | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Bron: Het Nederlands opinieplatform CitaReg  Auteur: Bart Uienpeller

Belastingdienst laat 13,5 miljard per jaar liggen

Eric Wiebes

Nadat Frans Weekers (VVD) als staatssecretaris van Financiën het veld heeft geruimd mag de ex-wethouder van Amsterdam Eric Wiebes (VVD) puin gaan ruimen bij de Belastingdienst. Het misbruik van toeslagen, te late betalingen, de Belastingdienst is de afgelopen decennia opgezadeld met diverse taken: van belastinginner tot uitkeringsloket. Het is de overheid zelf die van de belastingdienst een zooitje heeft gemaakt door haar meer taken toe te bedelen en tegelijkertijd op het aantal medewerkers te bezuinigen. Hetzelfde gaat nu bij de gemeenten gebeuren, de regering is hardleers, maar dat is stof voor een volgende keer.

Bulgarenfraude is klein bier

De overheid heeft onder de begrotingsdruk van Brussel dringend geld nodig en heeft daarvoor maar twee manieren: bezuinigingen en lastenverzwaringen. Dat diezelfde overheid over een belastingdienst beschikt die miljarden aan belastinggeld laat liggen doet er schijnbaar weinig toe. Teveel moeite. Geld ophalen bij de gewone burger is makkelijker. De belastingdienst laat jaarlijks tussen de 4 en 23 miljard aan inkomsten lopen wegens niet ontdekte fraude. Dat die schattingen zover uiteenlopen is volgens ingewijden, belastingmedewerkers en belastingconsulenten, het bewijs hoe weinig grip en zicht de belastingdienst nog heeft op de aangiftes door het bedrijfsleven. De Bulgarenfraude laten we even buiten beschouwing, dat is klein bier vergeleken met de rest.

Tot 2000 was de belastingdienst een strak georganiseerde overheidsdienst waar maar weinig belastinggeld weglekte door fraude. Met de komst van de toenmalige directeur-generaal van de Belastingdienst Jenny Thunnissen is eigenlijk alle ellende begonnen. Tot 2002 waren de afdelingen van de Belastingdienst hiërarchisch georganiseerd. Afdelingen bestonden uit een ambtenarenteam geleid door een deskundige inspecteur, die overzicht en verantwoordelijkheid had. Fiscale zaken werden op inhoud geselecteerd en door de betreffende afdeling behandeld. In 2002 werd door Thunnissen een grootschalige reorganisatie bij de Belastingdienst doorgevoerd met de instelling van ‘collegiale managementteams’. Het gevolg? Geen enkele ambtenaar draagt nog verantwoordelijkheid voor zijn eigen werkzaamheden. Bij de Belastingdienst zijn ze er niet blij mee. Vandaar de klokkenluiders, prima mensen!

Pakkans is slechts 2 procent

Frans Weekers

Onder ex-staatssecretaris Frans Weekers (VVD) is bij de Belastingdienst de regel ingevoerd dat de aangiften van ondernemers nog slechts sporadisch gecontroleerd hoeven te worden. Frans Weekers vertrouwde het bedrijfsleven net zo goed als zijn VVD-vrienden in het land. Laat nou het afgelopen jaar de media vol hebben gestaan over frauderende VVD’ers. Frans Weekers kon dus op zijn twee vingers uittellen wat het verminderde belastingregime voor het bedrijfsleven zou gaan opleveren.

Kijk, u en ik als simpele burgers liggen bij de Belastingdienst onder het vergrootglas. Denk maar niet dat u er ook maar een euro extra uit kan slepen. Uw aangifte wordt minutieus nageplozen en het nummerbord van uw bedrijfsauto wordt gefotografeerd om te zien of u niet toevallig in het weekend bij een pretpark of zwembad heeft gestaan. Waag het verder niet om maar een dag te laat uw aanslag te betalen of de fiscus weet u te vinden. Nee, dan het bedrijfsleven. Bent u groot genoeg, een multinational bijvoorbeeld, dan mag u met de Belastingdienst onderhandelen over de hoeveelheid belasting die u per jaar wenst te betalen. Bent u een MKB-bedrijf dan vertrouwt de Belastingdienst uw aangifte in de meeste gevallen. Het resultaat is dat er op grote schaal door ondernemers gefraudeerd wordt. Berekeningen van de eigen Belastingdienst leren dat de pakkans hooguit 2 procent is.

Kabinet Rutte is gemakzuchtig, geld ligt voor het oprapen

Als de belastingfraude tussen 4 en 23 miljard euro bedraagt, en we nemen gemakshalve het gemiddelde dan komen we uit op 13,5 miljard euro… per jaar! Beste Mark Rutte, geacht kabinet, zouden jullie niet eens subiet aan de slag gaan om dat geld op te halen in plaats van de burgers uit te knijpen als een citroen? Het kabinet Rutte laat 13,5 miljard euro aan geld per jaar liggen door eigen falen en bewandelt liever de makkelijke weg van lastenverzwaringen voor de burgers. Het is exemplarisch voor de wijze waarop het kabinet ons land regeert. Het ontslag van Frans Weekers en de aanstelling van Eric Wiebes is een unieke kans om eindelijk orde op zaken te stellen bij de Belastingdienst, maar een wisseling van de wacht alleen is niet voldoende. De Belastingdienst komt simpelweg mankracht tekort. Dáár ligt de belangrijkste prioriteit van de nieuwe staatssecretaris.

Bron: CitaReg

Uncategorized