Moeder natuur ontmaskert Monsanto als grote bedrieger | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Een groeiend aantal boeren mijden genetische gemodificeerde zaden (GMO), maar dit gebeurt niet direct omdat ze een ideologische weerstand hebben tegen deze GMO-industrie, waar de firma Monsanto de scepter zwaait. Volgens deze boeren blijkt uit praktische overwegingen alleen al, dat niet-GMO-zaden (laten we ze a.u.b. ‘natuurlijke zaden’ noemen!) veel productiever zijn en ook meer winst genereren voor het boerenbedrijf.

Het tijdschrift ‘Modern Farmer’ ontdekte dat er een beweging is onder boeren die deze genetically modified organisms (GMO) mijden, uit puur economische redenen alleen al.. “We hebben gewoon minimaal dezelfde, maar vaak hogere opbrengsten met natuurlijk zaden”, aldus gewasconsultant Aaron Bloom, over GMO-zaden.

Deze Bloom weet waar hij over spreekt, want hij werkt zélf sinds 5 jaar alleen nog maar met deze natuurlijk zaden en kwam tot de simpele, maar daarom niet minder schokkende slotsom dat natuurlijke zaden een stuk winstgevender zijn voor het boerenbedrijf alleen al. En dan kijken deze boeren over het algemeen nog niet eens naar alle gezondheidsrisico’s die voortkomen uit het gebruik van de pesticide ‘RoundUp’.

Natuur past zich aan

De spijtoptanten (boeren die dus weer teruggaan naar natuurlijk zaden i.p.v. GMO-zaad) zijn absoluut geen hippies of iets dergelijks, maar in de VS bestaat deze groep voroal uit boeren uit het Mid-Westen, die van oudsher beslissingen nemen op basis van zakelijke gronden, aldus de ontdekking van het tijdschrift ‘Modern Farmer’.
“Vijf jaar geleden werkten deze GMO-zaden nog wel”, verklaart boer Christ Huegerich, die samen met zijn vader deze GMO-zaden plantte. “Ik had geen last van wortelrot van het graan; want doordat ik het Bt-gene (Monsanto’s uitvinding) in het zaad had, gebruikte ik minder pesticide. Maar nu blijken de wormen zich te hebben aangepast en tasten de wortels aan; ook blijken de gewassen resistent geworden; moeder Natuur past zich aan.”

Boeren blijken ook meer te krijgen voor hun maïs-oogst die uit natuurlijke zaden afkomstig is, dan die maïs, die uit GMO-zaden is gegroeid.  Daarnaast, zo ontdekte boer Huegerich, blijkt conventioneel, natuurlijk maïszaad ook nog eens meer per hectare op te leveren aan oogst. Volgens het tijdschrift ‘Modern Farmer’ plantte Huegerich twee jaar geleden 320 hectare met natuurlijk maïs en 1,700 hectare met GMO-maïs. Het conventionele, natuurlijke maïs leverde zo’n US$ 100,- méér op per hectare. Alleen al de test leverde Huegerich zo’n ruwe US$ 100 x 320 = US$ 32.000 op.. Voor het hele veld was het verschil maar liefst $ 200.000,- geweest. Het vorige jaar plantte hij 750 hectare met traditionele maïszaden. Huegerich heeft zijn bedrijf in Iowa, in het plaatsje Breda..

Giga onkruid

Het gebruik van onkruidverdelgingsmiddelen nam toe, in de jaren 2001 tot 2010 met maar liefst 26%. Dit kwam met name omdat de GMO-zaden een drastische toename van resistentie laten zien tegen deze onkruidverdelgers. Huegerich meldt dat hij -ook al beweert Monsanto dat het niet hoeft- genoodzaakt was om zowel het natuurlijke maïs, als de GMO-maïs op zijn akkers, te besproeien met onkruidverdelgers. De ‘Farm & Water Watch’-groep, rapporteert dat maar liefst 61,3 miljoen hectare in de VS geplaagd worden door onkruid dat keihard resistent is tegen het populaire onkruidbestrijdingsmiddel ‘RoundUp’, dat voornamelijk bestaat uit het uiterst discutabele glyphosate.

Maar het zijn vooral de superweeds, het resistente onkruid dat veel boeren de ogen heeft geopend. Want als het onkruid dan zo bestreden zou worden met RoundUp, waarom is de natuur dan in staat, deze Monsanto-leugen te ontmaskeren.. En dat niet alleen.

Ook het Monsanto-sprookje, als zou de wereld hen nodig hebben om méér voedsel te produceren, is niet alleen een sprookje gebleken, maar zoals je uit dit artikel kunt lezen, vooral een heel grote leugen..! De vrije markt in de VS maakt op een simpel economisch kernpunt een einde aan de heerschappij van dit leugenachtige en manipulatieve bedrijf.

Lees het hele artikel op: WantToKnow.nl

Uncategorized