Zo denken Amerikanen over Europa | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Wij hechten eraan u erop te wijzen dat onderstaand artikel de mening weergeeft van de doorsnee Amerikaan en zéker niet die van de redactie van Gewoon Nieuws. Wél hebben wij met groeiende verbazing de inhoud ervan tot ons genomen. (Redactie: Gewoon Nieuws)

VS gaan steeds meer op Europa lijken

De Verenigde Staten gaan steeds meer op Europa lijken en dat is geen goede zaak. Europeanen leven voor het grootste deel in een “Big Brother” systeem waarbij de overheid het leven van ieder individu domineert van de wieg tot het graf. Natuurlijk zijn er verschillen per land, maar over het algemeen is het leven van de Europeaan strak gereguleerd. Een hoge mate van individuele vrijheid wordt beschouwd als zijnde “gevaarlijk” voor de Europese elite.

Europa is een sekte zonder religie

Klu Klux Klan

De Europese overheden geloven dat als iedereen mag doen wat ze willen doen, dit tot chaos zal leiden. Zij zijn ervan overtuigd dat het leven beter is als ‘slimme’ mensen het leven beheersen van hen die iets minder ‘slim’ zijn. In wezen is Europa een gigantische religieuze sekte, maar dan zonder religie. Ieder voorbijgaand jaar groeit het aantal regels en voorschriften die door de verschillende overheden aan de Europeanen worden opgelegd, evenals het niveau van de controle hierop. Wanneer een Europeaan zich aan deze controle probeert te onttrekken, kan je er donder op zeggen dat ze snel geconfronteerd zullen worden met de autoriteiten.

Thuisonderwijs

School shooting Sandy Hook

Kijk maar naar wat er gebeurt in Duitsland. Duitse autoriteiten hebben herhaaldelijk verklaard dat ze niet geloven in enige vorm van parallelle samenlevingen en daarom moet iedere Duitser deelnemen aan het systeem dat de overheid heeft vastgesteld. Dit geldt ook voor alle kinderen in Duitsland. In Duitsland zijn bijna alle vormen van thuisonderwijs illegaal. Een schokkend voorbeeld hiervan is het oordeel van een rechter, die ouders het voogdijschap over hun kinderen heeft ontnomen om hen zo te beletten naar een ander land te verhuizen, om hen daar thuisonderwijs te kunnen geven. In de uitspraak werd gemeld dat dit de kinderen in ‘concreet gevaar’ zou brengen. Vervolgens werden de kinderen, die varieerden in de leeftijd van 7 tot 14 jaar, in voorlopige hechtenis genomen. Ze mochten pas drie weken later weer naar huis toen hun ouders, ondanks hun bezwaren tegen het sociale en religieuze onderwijs, noodgedwongen hadden besloten hun kinderen dan toch maar het reguliere onderwijs te laten volgen.

Religieus gedrag

Een andere reden dat Amerika steeds meer op Europa gaat lijk, ligt op het gebied van het religieuze gedrag. Op een bepaald moment in de geschiedenis was Europa een broeinest van religieus geloof. Natuurlijk zijn deze dagen allang voorbij, maar is het nu andersom, alhoewel Europa op dit gebied nog steeds voorop loopt. 50% van de Amerikanen acht religie zéér belangrijk in hun leven. Hier tegenover staat dat in Spanje 22%, in Duitsland 21%, in Groot Brittannië 17% en in Frankrijk 13% deze mening delen. Je vraagt je dus af: “Waarom is religie in Europa zo onbelangrijk geworden?”  Deze vraag is niet zo moeilijk te beantwoorden. Dit komt omdat het overheidssysteem kinderen al vanaf jonge leeftijd vertelt wat ze moeten geloven. Zoals al eerder geconstateerd: “In Europa wordt je leven vanaf het begin tot het einde door de overheid gedomineerd. Dit omvat ook beslissingen over het beëindigen van je leven. In België is kort geleden de euthanasiewet uitgebreid die het mogelijk maakt dat ook kinderen onder de 18 jaar voor euthanasie in aanmerking komen. Als argument is gebruikt dat iedereen het recht heeft om te sterven en het is de verantwoordelijkheid van de overheid om iedereen waardig  kunnen laten leven maar ook waardig te kunnen laten sterven. In Nederland is het zelfs zo dat mobiele euthanasie teams van deur tot deur gaan om ouderen te helpen hun leven te beëindigen in het comfort van hun eigen huis.

Europa geen voorbeeld model voor Amerika

Europa moet voor Amerika een duidelijke waarschuwing zijn over wat er kan gebeuren als je het toelaat dat controlefreaks teveel controle krijgen.

Bron: EndOfTheAmericanDream.com

Europeaan: “Zo dom kan alleen een Amerikaan zijn·

Uncategorized