Ex-senior Worldbank: “Er is een enorme globale samenzwering” | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Als lid van het juridisch team is Karen Hudes 21 jaar voor de Wereldbank actief geweest. In die lange periode is zij zoveel corruptie tegengekomen dat zij op een gegeven moment vond dat ze dit niet langer stil kon houden.

Ze volgde de juiste kanalen om haar bevindingen te rapporteren. Eerst bij het “Evaliation Department”, een landelijke bestuursorganisatie, vervolgens bij het “US Treasury Department” en uiteindelijk zelfs het Amerikaanse Congres. Al haar meldingen werden genegeerd, en in sommige gevallen zelfs volledig onder het tapijt geschoven. Omdat er vanuit de organisatie geen wil was om de misstanden te onderzoeken, laat staan er iets tegen te ondernemen, restte haar niet anders dan “publiek” te gaan. Het volstaat om te zeggen dat ze hierna werd behandeld op een wijze die al zoveel klokkenluiders hebben moeten ervaren.

Momenteel is Karen Hudes niet meer werkzaam bij de Wereldbank, maar heeft ze zich aangesloten bij een organisatie van andere klokkenluiders. Gebruikmakend van de gegevens van andere klokkenluiders en door het verbinden van informatie punten kwam ze tot de conclusie dat de corruptie niet alleen bij de Wereldbank zit maar dat deze is verweven in de structuren van het geheel van de wereldwijde financiële en politieke systemen. Gaan we vanaf de huidige economische crisis de hele weg terug naar de reden waarom president Abraham Lincoln is vermoord, Hudes laat je achter met een totaal andere kijk op de werkwijze in de bovenste regionen van de mondiale machtsstructuur en tot hoever de ‘elite’ zal gaan in het bemachtigen en handhaven van de totale controle. Voor Karen Hudes geldt geen verjaring voor onderwerpen als financiële instorting, ‘high level banking machination’, snowden, false flag operations, JFK, Lincoln en misdaden die zelfs het Vaticaan omvatten. Ik ben gegaan naar iets wat genoemd wordt de “International Organization of Supreme Audit Institutions”, heb daar samengewerkt met klokkenluiders van over de hele wereld, we hebben ons verbonden en besloten dat we een einde aan deze corruptie gaan maken.

Bron: Shtfplan.com

Uncategorized