Golf aan geboortes van baby’s zonder hersenen | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Er is iets ernstig mis in de Yakima vallei in de staat Washington. Er is een verontrustende stijging van het aantal baby’s met ernstige geboorteafwijkingen waargenomen. De gezondheidsautoriteiten tasten over de oorzaak ervan volkomen in het duister.

CNN meldde dat een verpleegster in het gebied, Sarah Barron, de eerste was die over “anencefalie” rapporteerde. Een gruwelijke aandoening waarbij baby’s worden geboren zonder een groot deel van hun hersenen en de schedel. In het interview zei ze: “Ik ben verbijsterd, drie gevallen in een paar maanden tijd, dat is ongehoord, dit soort aandoeningen zijn verschrikkelijk en tragisch”. Haar schokkende bevindingen zijn in een verslag vastgelegd, en het ministerie van volksgezondheid is om een onderzoek gevraagd.

Onderzoekers gingen aan de slag en deze kwamen naar buiten met een aantal zéér verontrustende resultaten Over een periode van 3 jaar waren er 23 gevallen geconstateerd die zich concentreerden in drie zuidelijk provincies van de staat Washington, Yakima, Benton en Franklin. Dat betekent 8,4 baby’s per 10.000 levendgeborenen. Dat is vier keer hoger dan het landelijk gemiddelde (2,1 per 10.000).

Oorzaak

Wat kan de oorzaak zijn van een dergelijk gruwelijk fenomeen? Is het gewoon toevallig, of is er iets meer sinister in het spel?

Onderzoekster Mandy Stahre van de “University of Minnesota Twin Cities” voerde samen met het “Washington State Department of Health” het onderzoek naar de hogere aantallen van anencefalie uit en zegt dat zij en andere onderzoekers teveel moeilijkheden ondervonden om tot een juist oordeel te komen. “We hebben geen antwoord gevonden, en dat is zeer frustrerend”, zei ze tegen CNN. 

Sarah Barron denkt echter dat de gezondheidsautoriteiten niets gevonden hebben omdat ze niet adequaat genoeg hebben gekeken naar alle mogelijke oorzaken. Van één ding zei ze in ieder geval te weten dat het ministerie van volksgezondheid met géén van de ouders van de baby’s met geboorteafwijkingen heeft gesproken. Dus weten ze niet wat het voedingspatroon van de ouders is, of aan welke omgevingsomstandigheden ze zijn blootgesteld, of met wat voor chemische stoffen ze in aanraking zijn gekomen. Dat dit een ernstige tekortkoming in het onderzoek is moge duidelijk zijn. Zeker gezien het feit dat alle baby’s zijn geboren in zwaar agrarische gebieden waar grote hoeveelheden pesticiden veelvuldig en routinematig over de akkers worden gesproeid.

Andrea Jackman, wiens dochter Olivia werd geboren met “spina bifida” (open rug) een ander type van een neurale buisdefect, zei: “Niemand heeft me ooit iets gevraagd!”

De vraag rijst dus: “Hoe heeft het ministerie van volksgezondheid haar onderzoek dan wél uitgevoerd?

Stahre zei dat de onderzoekers de medische dossiers van de ouders hebben onderzocht op medische aandoeningen en hun medicijngebruik. Zo is gekeken naar mogelijke risicofactoren zoals familiegeschiedenis, pre-zwangerschapsgewicht en gezondheidsgedrag. Hierin werden geen significante verschillen gevonden in vergelijking met gezonde geboorten in deze drie landelijke gebieden. CNN-verslaggeefster Elizabeth Cohen wees erop dat gegevens over voeding en blootstelling aan pesticiden niet voorkomen in de medische dossiers, terwijl dit juist belangrijke aanwijzingen zijn voor dit soort van aangeboren afwijkingen. Het ministerie gaf zelfs toe dat medische dossiers niet alle informatie bevatten die de oorzaak van geboorteafwijkingen kan identificeren

Dus, waarom niet met de moeders gepraat?

Stahre zei: “Nou we moeten afwegen dat dit een verwoestende diagnose is, en we weten dat door veel van deze vrouwen harde keuzes moeten worden gemaakt. We zullen moeten afwegen hoe invasieve we willen zijn met dit soort beoordelingen”.

Georkestreerd einde van de mensheid?

Op het eerste gezicht lijkt dit het zoveelste voorbeeld van de vergiftiging van de mensheid. Momenteel zijn meer dan duizend voedingsmiddelen geanalyseerd door het “Natural News Forensic Food Lab”, superfoods, vitaminen, junkfood en populaire dranken die zware metalen en andere giftige stoffen bevatten. Mike Adams, redacteur en oprichter van Natural News zei:

“De voedselvoorziening lijkt opzettelijk ontworpen om het menselijk leven te beëindigen in plaats van het te voeden”.

Bron: NaturalNews.com

Uncategorized