Elite verliest controle | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post
Tweet

De elite  ziet op grote schaal karma op zich afkomen. Het feit dat machthebbers hun hoofd moesten buigen in hun oorlogsplannen tegen Syrië, zijn tekenen dat hun heerschappij over de mensheid snel afneemt. In de afgelopen 10 jaar is de mondiale elite een krankzinnig pad ingeslagen om hun macht over de wereld te consolideren. Hun plan is normaliter altijd al als een kwaadaardige schurk in een stripverhaal, maar ging na 9/11 in overdrive om vervolgens over te schakelen naar turbo tijdens de financiële crisis in 2008.

Toch is het gedoemd te mislukken, omdat de mens is bedoeld om zich te laten leiden door hun eigen vrije wil, en niet als gecontroleerd vee. Hoe meer de elite de mensheid probeert te beheersen, hoe meer entropie optreedt. Voor de mensen die niet weten wat entropie is; het is een gebrek aan orde en voorspelbaarheid; een geleidelijke  afglijding naar wanorde.

Hoewel de elite nog steeds geniet van het voordeel van hun enorme rijkdom ten opzichte van de massa, ze zijn nu afgezakt zich te gedragen als tirannen om de controle te behouden. Dit brengt hun donkere kant aan het licht, die zij jaren slim hebben verborgen voor jong en oud. Maar niet voor lang meer!

  1. Officiële leugens zijn niet effectief meer, de leugens die ze gewoon zijn te gebruiken, werken niet meer. Er was een tijd dat officiële leugens werden geloofd, vooral als het ging over oorlog en vrede. Want tenslotte, hoe slecht zou het wel niet zijn om over deze dingen te liegen? Over het algemeen willen mensen denken de waarheid te horen als het gaat over zaken als leven en dood.
  2. Geen vertrouwen in de politiek;  politici hebben een schamele goedkeuringsrating en het vertrouwen in  de overheid is wereldwijd op een historisch dieptepunt aanbeland. Mainstream peilingen laten zien dat nog maar 10% van de bevolking vertrouwen heeft in het Congres, m.a.w. 90% gelooft dat zij niet bevoegd zijn om te regeren.
  3. Er is geen vertrouwen in de media meer. Uit de meest recente peilingen blijkt dat 77% van de bevolking niet langer het over ons uitgestrooide nieuws vertrouwt. Is het een wonder dat de media er niet in geslaagd zijn om de leugens over de vermeende Syrische chemische incidenten te verkopen?  Met al hun monopolie over de ether kunnen ze niet meer beweren dat zwart wit is, omdat de overheid dat zegt.
  4. Afkeuring van bankiers. Hongarije werd onlangs het eerste land dat in navolging van IJsland het IMF afstootte en overweegt voormalige premiers te vervolgen voor het tot schuldslaaf maken van de bevolking.
  5. Vaticaan. Onder de vorige paus Benedictus braken diverse schandalen uit, variërend van het afdekken van pedofiele priesters naar fraude en het frauduleus witwassen van geld. Het was een ongekende stap van Benedictus door zich terug te trekken om plaats te maken voor de ogenschijnlijk meer sympathieke paus Fransiscus. Paus Fransiscus is nederig maar furieus bezig door met maatregelen te pogen de reputatie van de kerk te herstellen. Of dit echt is of een PR-stunt, het is veelzeggend dat de kerk is gedwongen tot zo’n drastische ommekeer om zichzelf te redden van het verlies van alle geloofwaardigheid.
  6. Muiterij onder soldaten. Eindelijk beginnen soldaten zich vrij te maken van politieke uitspraken door zich gestaag uit te spreken tegen het Amerikaanse militaire avonturisme. Zoals Einsteins beroemde uitspraak: “De pioniers van een wereld zonder oorlog zijn de jonge mannen en vrouwen die de militaire dienst weigeren!”
  7. Gemilitariseerde politiestaat. Een van de donkerste tekenen dat de elite hun greep verliezen op de macht is het opbouwen van de gemilitariseerde politiestaat , gespecialiseerd in de bestrijding van binnenlandse onlusten. Lokale politie met tanks en andere gevechtsuitrusting voor het eerst in de geschiedenis actief met legereenheden op Amerikaanse bodem. Het NSA spionnen raster wordt gebruikt door de IRS en de DEA en de eliminatie van een eerlijk proces voor Amerikanen onder de NDAA zijn slechts enkele van de tirannieke  stappen die gezet zijn om de criminele elite te beveiligen tegen de Amerikaanse bevolking. Ze zijn duidelijk bang, en dat zouden ze ook moeten zijn om wat ze gedaan hebben tegen het Amerikaanse volk en de grondwet.
  8. Afscheidingsbewegingen. Overal in de wereld gaan steeds meer stemmen op om zich af te scheiden van grotere politieke eenheden. In Colorado en Californië winnen afscheidingsbewegingen steeds meer terrein onder de bevolking. Hetzelfde gebeurt in Spanje en Schotland, en in een aantal EU staten groeien groeperingen die zich willen losmaken van de unie en de euro vaarwel zeggen.
  9. GMO’s. GMO voedsel wordt overal afgewezen. “Controleer het voedsel en je controleert de mensheid”, is een waarheid in theorie maar veel moeilijker in de praktijk. Monsanto is hier een voorbeeld van. Al hun economische en politieke kracht kan niet voorkomen dat de kennis over de gevaren van hun in pesticiden gedrenkte gemanipuleerde voedsel toeneemt. Over de hele wereld worden uit protest GMO velden verbrand en landen die hun producten afwijzen nemen toe, evenals de landen die verplichte etikettering  van GMO voedsel willen.
  10. Legalisering cannabis. En heel belangrijke aanwijzing dat de elite hun grip aan het verliezen zijn is de zich uitbreidende golf van de legalisering van cannabis. Cannabis is door de eeuwen heen een krachtig medicijn voor fysieke, mentale en spirituele gezondheid. Deze enkele plant vormt een grote bedreiging voor de machtsstructuren en hun industrieën. Enorme middelen zijn besteed aan het illegaal houden van cannabis. De naderende wereldwijde omkering van dit tirannieke beleid van het verbod is de eerste van vele concessies die nog komen gaan.

Bron: In5d.com

controle, crisis, elite, entropie, macht, mensheid, vrije wil

Uncategorized