Mainstream media censuur ontmaskerd | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Op 14 april wijdde Gewoon-Nieuws.nl een artikel aan het faillissement van het Texelse Familiebedrijf “Woonhuys Moerbeek”. In dit artikel werd de familie Moerbeek in de gelegenheid gesteld om een aantal duistere zaken openbaar te maken die, naar hun mening de oorzaak waren van het uiteindelijke faillissement.  Ook heeft de De familie Moerbeek een website op internet geplaatst, “De Boel moet om“, waarop zij kenbaar maken dat hen door de handelingen van de bank veel onrecht is aangedaan. De familie Moerbeek heeft naar aanleiding van ons artikel en de informatie op hun eigen website veel steunbetuigingen ontvangen, die hen sterkte in de overtuiging om door te gaan met hun actie om de onderste steen boven te krijgen. Dat niet iedereen op Texel blij zou met het openen van een onwelriekende beerput, was te verwachten maar dat de Texelse Courant haar medewerking zou verlenen aan het gesloten houden van de beerput door het bewust verwijderen van essentiële informatie, is ronduit schokkend te noemen en toont aan dat er wel degelijk méér aan de hand is op het eiland dan de Rabobank en consorten ons willen doen geloven.

Ingezonden stuk

Eén van de steunbetuigingen voor de familie Moerbeek is afkomstig van de bekende Texelaar Sjef Brugemann die in de lezersrubriek ‘wat ik zeggen wou’ van de Texelse Courant de familie Moerbeek een hart onder de riem wilde steken. Tot zijn grote ergernis en verbazing moest hij constateren dat de redactie van de Texelse Courant eigenhandig en zonder overleg een van de belangrijkste passages uit zijn steunbetuiging had verwijderd. Regelrechte censuur dus! Het betrof een passage over de toenmalige accountant van de familie Moerbeek waarvan de redactie van de Texelse Courant kennelijk niet wilde dat dit openbaar gemaakt werd. De redactie van Gewoon-Nieuws.nl heeft van de heer J. Brugemann toestemming gekregen het gehele ongecensureerde stuk in een artikel te plaatsen.

Hieronder de volledige tekst van het ingezonden stuk, waarvan de rode tekst door de Texelse Courant is verwijderd.

Volledige tekst

Moerbeek

Het is triest als een bedrijf het niet redt maar het is vooral voor de betreffende ondernemer(s) en hun medewerkers, die zich met hart en ziel vele jaren voor hun bedrijf hebben ingezet verschrikkelijk. Vaak zijn er oorzaken aan te wijzen als slecht management of economische omstandigheden. In het artikel over de teloorgang van het bedrijf valt te lezen dat er oorzaken zijn als ‘weglekken’ van geld en een incompetente accountant. Als geld van een rekening verdwijnt kan een bank en/of accountant eenvoudig achterhalen waar het is gebleven. Een accountant is bovendien verplicht om een betrouwbare waarheidsgetrouwe jaarrekening te maken en een onverklaarbaar groot verlies moet toch opvallen. Er is meer aan de hand dan alleen een verondersteld management probleem bij Moerbeek.

Nu ken ik toevallig deze ‘accountant’ van het type snelle jongen, dikke auto, uurtje faktuurtje en onbegrijpelijke en overbodige bedrijfsconstructies.

Toeval wil dat deze mijnheer recent is opgehaald voor verhoor door een dienst van de belasting en er beslag is gelegd op zijn huis. Vreemd en triest is dat de Rabobank het verhaal van Peter en zijn vrouw bagatelliseert en blijkbaar ontbreekt de wil om te onderzoeken waar het geld van de rekening is gebleven. Juist een bank is in de positie om dergelijke informatie boven water te halen maar door deze opstelling groeit het wantrouwen. Al geruime tijd gaan er geruchten over Texel van malversaties met betrokkenheid van it-specialisten, bankmedewerkers en accountant(s). Een redactioneel verhaal in de TC derhalve wat meer vragen dan antwoorden oplevert. Gegeven het doorzettingsvermogen van Peter en zijn vrouw om duidelijkheid te krijgen verwacht en hoop ik dat zij of hun curator alsnog achterhalen wie verantwoordelijk is. Wel ben ik van mening dat banken in het algemeen en deze specifieke accountant in het bijzonder net zo betrouwbaar zijn als politici.

Ik wens Peter en zijn familie het allerbeste.

J. Brugemann.

Uncategorized