Overmoedige en arrogante Obama stuurt aan op wereld catastrofe | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Het zich in overmoed en arrogantie wentelende regime van president Obama laat de Oekraïense crisis escaleren in een heuse crisis met Rusland. Opzettelijk of dom? De propagandistische leugens van Washington sturen de crisis regelrecht in de richting van oorlog. Moe van het aanhoren van zinloze bedreigingen door Washington, accepteert Moskou geen telefoontjes meer van Obama en Amerikaanse topambtenaren.

De crisis in Oekraïne is ontstaan met de omverwerping van de Oekraïense democratisch gekozen regering door Washington en Brussel en de vervanging ervan door aangewezen stromannen. Deze westers georiënteerde lakeien zijn in woord en daad overgegaan tot handelingen die indruisen tegen de wensen van de voornamelijk Russisch sprekende bevolking van deze voormalige Sovjetrepubliek, waarvan de overgrote meerderheid aansluiting wil bij Rusland. De Krim is inmiddels weer Russisch grondgebied en andere delen van het Zuiden en Oosten van Oekraïne zullen waarschijnlijk volgen.

Inschattingsfouten

In plaats van te erkennen foute inschattingen te hebben gemaakt heeft het regime van Obama met het westen collaborerende assistenten geïnstalleerd in Kiev met het doel om geweld te gebruiken tegen de mensen in de Russisch sprekende gebieden die een terugkeer naar Rusland voorstaan. Ondanks dat president Poetin duidelijk heeft verklaard dat het Russische leger Oekraïne niet zal bezetten, tenzij door de in Kiev geïnstalleerde marionetten regering geweld wordt gebruikt tegen de demonstranten.

Opvoeren militaire uitgaven

Omdat Washington en de NAVO niet in de positie verkeren om grote groepen militairen te verhuizen naar Oekraïne om een confrontatie met het Russische leger aan te gaan, kun je je afvragen waarom de Obama regering  dan toch bezig is met het uitlokken van een optreden van het Russische leger? Een mogelijk antwoord hierop is dat Washingtons oorspronkelijke plan om Rusland te verdrijven uit de marinebasis van de Zwarte Zee volkomen fout is gegaan. Het Amerikaanse plan om Oekraïne op te offeren teneinde een Russische invasie in Oekraïne uit te lokken, is dankzij de zelfbeheersing van president Poetin een volkomen fiasco geworden. Washington had Rusland dan kunnen demoniseren en de NAVO had zijn militaire uitgaven ongebreideld kunnen doen opvoeren, waarmee een nieuwe koude oorlog een feit zou zijn geworden, die biljoenen dollars meer winst voor de westerse militaire industrie zouden hebben opgeleverd.

Slaafs volgende Europese regeringsleiders

De Amerikaanse arrogantie is ongekend en wel degelijk in staat om de wereld te vernietigen. Waar is het gevoel van lijfsbehoud gebleven van de slaafs volgende Europese regeringsleiders? Waarom verzuimt de Europese Unie arrestatiebevelen uit te vaardigen voor ieder lid van de oorlogszuchtige regering Obama? Zonder de steun van Europa zou Washington niet in staat zijn om de wereld richting een allesvernietigende oorlog te sturen.

Bron: InfoWars.com

Tags eu | Obama | oekraïne | Oorlog | Poetin | rusland | vs

Uncategorized