Weerzinwekkende beschuldigingen tegen Paus Franciscus | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Dit artikel is gebaseerd op een exclusief interview met Kevin Annett van het Internationaal Tribunaal into Crimes of Church and State (ITCCS) over de procesvoering deze week in het “Brussels Common Law Court of Justice”. Vijf rechters en 27 juryleden uit zes landen, waaronder de Verenigde Staten beschouwen bewijsmateriaal over meer dan 50.000 vermiste kinderen uit Canada, de VS, Argentinië en Europa waarvan vermoed wordt dat zij het slachtoffer zijn van een internationaal opererende cultus van kindoffers aangeduid als de “Negende Cirkel”.

Verkrachting tijdens rituele kindoffers

Twee adolescente meisjes beweerden dat Paus Franciscus hen heeft verkracht terwijl hij deelnam aan rituele kindoffers. Acht ooggetuigen bevestigden de beschuldigingen volgens een deze week gepresenteerd bewijs op een Brusselse rechtbank van het Hof van Justitie. De satanische rituele kindermoorden zouden hebben plaatsgevonden tijdens de Lentes van 2009 en 2010 op het platteland van Holland en België.

Franciscus als priester en bisschop

Volgens verslagen uit de Vaticaanse archieven was Franciscus ook dader tijdens een satanisch kindoffer ritueel toen hij nog actief was als Argentijns priester en bisschop. Een vooraanstaande Vaticaanse official en voormalig medewerker van de Vaticaanse Curie verschafte de verzegelde documenten voor gebruik door de rechtbank. Volgens een ABC-nieuwsbericht is dit niet de eerste keer dat het Vaticaan wordt verdacht van satanische activiteiten.

Militaire junta Argentinië

Een andere getuige was opgeroepen om te getuigen dat zij aanwezig was bij ontmoetingen die Franciscus had met de militaire junta in Argentinië in 1970 tijdens de Vuile Oorlog. Volgens de getuige hielp Franciscus de kinderen van vermiste politieke gevangenen uit te leveren aan een internationale organisatie van kinderuitbuiting die gerund werd door een kantoor in het Vaticaan.

Vaticaanse geheime archieven

De hoofdaanklager vertelde de vijf rechters en de 27 juryleden dat: “Documenten afkomstig uit de Vaticaanse archieven welke gepresenteerd werden aan de rechter geven duidelijk aan dat de Jezuïeten eeuwenlang een vooropgezet plan hanteerden om pasgeboren baby’s te ontvoeren, ritueel te vermoorden om vervolgens hun bloed te consumeren”. Dit plan was geboren uit een verwrongen idee om geestelijke kracht te ontlenen aan de levensader van de onschuldige kinderen waardoor politieke stabiliteit van het pausdom in Rome werd verzekerd. Deze daden zijn niet alleen genocidaal maar systematisch geïnstitutionaliseerd in het klerikale systeem sinds minstens 1773. Ze lijken te zijn uitgevoerd door de Rooms Katholieke Kerk, de orde van jezuïeten en elke volgende paus.

Joseph Ratzinger

Twee getuigen beweerden dat zij als kinderen aanwezig waren bij kindoffers met de voormalige paus Benedictus (Joseph Ratzinger). Volgens aan het hof gepresenteerde Vaticaanse verslagen heeft Ratzinger sinds minstens 1962 deelgenomen aan rituele kindoffers als lid van de “Kinghts of Darkness” (Ridders van Duisternis). Ook was Ratzinger tijdens de Tweede Wereldoorlog assistent SS-aalmoezenier in het concentratiekamp Ravensbruck. De kinderen die ritueel gedood moesten worden werden geleverd door gevangen kampbewakers in het vernietigingskamp. De “Nazi Waffen SS Divisie Knights of Darkness” werd door Adolf Hitler in 1933 opgericht en omhelsde het oude heidense, occulte geloof in menselijke offers.

Toos Nijenhuis

De Nederlandse Toos Nijenhuis, zelf slachtoffer van ritueel kindermisbruik getuigt in onderstaande video over het gruwelijk offeren van kinderen.

Bron: Examiner.com

Uncategorized