Belangrijke boodschap voor Mark Rutte | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post


Hooggeachte Heer Rutte,

Neemt u mij niet kwalijk dat ik, als kleine burgerman, mij in een open brief tot u wend, maar er gebeuren zoveel vreemde dingen de laatste jaren, zoveel zaken lijken te ontsporen, dat ik mij inmiddels ernstig zorgen maak over de toestand van de wereld in het algemeen en die van Nederland in het bijzonder.
Ik begrijp zeer goed dat u een druk bezet man bent en ik kan me dan ook levendig voorstellen dat er af en toe zaken aan uw aandacht ontsnappen, dat ook u van bepaalde zaken niet op de hoogte bent. Daarom deze brief, met een aantal vragen en adviezen mijnerzijds, en naar ik hoop wat antwoorden uwerzijds.

Excellentie (of mag ik Mark zeggen?), zondag 27 april j.l. was weer een boeiend televisie avondje.
Het boeiende begon rond half 9 met het VPRO programma ‘Arm en Rijk’ van Jan Leyers. Hij reist langs een aantal grote steden in de wereld en laat zien waar hoe sterk het verschil is tussen de armste en rijkste inwoners van die stad. Zo was hij al in Bejing, Mumbai en Dubaï. In Dubaï kon hij geen echte armoede vinden, maar dat is natuurlijk een uitzondering. Afgelopen zondag was Leyers in Berlijn, de hoofdstad van de economische motor van Europa. En hoewel we het al wisten, was het toch heel schrijnend te zien hoe groot daar de kloof is geworden tussen de armen en de rijken. Ik mag toch aannemen dat u ook op de hoogte bent van het verdwijnen van de middenklasse? In Amerika is dat al een tientallen jaren aan de gang, daar is het al decennia een normale zaak dat een kostwinner, twee of drie baantjes moet hebben om rond te komen. Zover is het in Duitsland dus ook. Maar zoveel baantjes zijn er niet te vergeven, dus zitten mensen vast aan een ‘mini-job’ waar ze niet van kunnen leven. En die groep wordt elk jaar groter. Die tendens is ook in Nederland gaande.

Ik zie het bij mijn eigen werkgever, waar naast mensen in vaste dienst er een legertje mensen op uitzendbasis werkzaam is. De afgelopen jaren zie je de arbeidsvoorwaarden voor die groep steeds verder afkalven. Alsof die mensen geen zekerheid willen of nodig hebben. Sommigen zijn jaren in dienst op uitzendbasis. Wettelijk is geregeld dat een werkgever na drie jaar een uitzendkracht een vast contract moet aanbieden, maar dat doet mijn werkgever niet. Hij stuurt ze drie maanden naar huis, waarna de betreffende man of vrouw weer voor drie jaar kan worden ingezet. Tegenwoordig biedt het uitzendbureau ze vaak maar een contractje aan. Ze worden minder betaald, ze hebben minder rechten, maar evenveel plichten en ze weten dat ze er (na reorganisatie) als eersten uitliggen. En dan heb ik niet over een commercieel, privaat bedrijf, maar over de overheid. Rijkswaterstaat, om precies te zijn.

Waarom laat u dat gebeuren? Waarom staat u dat toe? Ja, ik begrijp dat u als VVD’er een voorstander bent van zoveel mogelijk vrije markt en liberalisering van alles; maar willens en wetens de kloof tussen arm en rijk laten vergroten en uitdiepen, daar heeft de ‘markt’ op den duur toch ook geen baat bij? Als 80% van een volk in armoede leeft, dan is er toch ook geen afzetmarkt meer? Waarom doet u niets? Boze tongen beweren dat er een Nieuwe Wereldorde in de maak is, of al zijn beslag heeft. Dat vind ik een beetje complotdenken. Het kan toch niet waar zijn dat de feitelijke macht niet bij politici ligt (laat staan bij het volk), maar bij corporaties en multinationals? Of sterker nog, dat de echte macht bij een groep bankiers families ligt, dat gaat toch te ver. Nog zo een complottheorie: de Bilderberg Conferentie. U en Dhr. Pechthold waren daar in 2012 (en u ook in 2013) voor uitgenodigd. Sommigen beweren dat u daar geïnstrueerd bent, zo van: “Meneer Rutte, indien u weer MP wordt, willen we dat u deze koers gaat varen en dit doel nastreeft. Indien u dat niet doet, loopt het politiek gezien niet goed met u af. Als u zich aan de afspraken houdt, dan garanderen wij u een onbezorgde carrière na uw politieke loopbaan, als bestuursvoorzitter van een multinational naar keuze”.

Maar nee, daar geloof ik niet in. Ze zullen u en de Dhr. Pechthold wel uw visie hebben gevraagd over bepaalde zaken, of misschien mocht u een spreekbeurt houden over uw favoriete hobby. Het is tenslotte maar een (elitair) overlegclubje, zonder werkelijke macht. Waarschijnlijk is het allemaal zo banaal, dat ze de deelnemers- en gastenlijst, zowel als de locatie en de agenda zoveel mogelijk geheim houden, bang als ze zijn dat ze worden weggehoond. Toch?

Maar, ik moet wel toegeven dat het me bevreemd dat alle Westerse politieke leiders dezelfde koers lijken te varen. De koers van meer vrije markt, minder publieke voorzieningen en minder overheidsbemoeienis. Op zich een loffelijk streven, hoewel na jaren van deregulering de zaken er niet eenvoudiger of goedkoper op zijn geworden. En wat is er geworden van al die publieke instanties die gedwongen zijn geprivatiseerd? Het punt met al dat geprivatiseer, is dat het in eerste plaats veel werkgelegenheid kost en vervolgens blijkt het niet goedkoper uit te pakken. De private bestuurders zetten eerst een raad van bestuur op en kennen zichzelf een riant salaris toe. Vervolgens wordt er gekeken hoe men de organisatie kan afslanken, hetzelfde werk met minder mensen. Dan kijkt men hoe men erbij zit en al snel wordt een kantoor van 6 jaar oud afgeschreven en wordt er uitgekeken naar nieuwbouw. Want ja, een nieuwe organisatie moet wel goed voor de dag komen. Vervolgens lopen de kosten uit de hand en begint het bezuinigen en saneren om ‘gezond’ te blijven. Dat zag je dus veel bij woningbouwcorporaties en zorginstellingen. De laatste vaak ook nog geleid door oud-politici. Ziekenhuizen worden geprivatiseerd en moeten ineens winstgevend worden. Daar was men niet op ingesteld en er wordt van alles gesjoemeld om positief te draaien. Managers van buiten de zorg moeten de oplossing bieden, tegen een vorstelijk salaris en zonder specifieke kennis over de zorg. We weten hoe het in Amerika gaat. Daar wordt je in een ziekenhuis de deur gewezen als je bij de verkeerde zorgverzekering zit, ook in noodgevallen. Gaan wij ook die kant op? Wilt u dat?

De zorg wordt echt een zorgenkind, denkt u ook niet? Ik weet niet of u nog broers of zusters heeft, anders moet u straks alleen uw bejaarde vader en/of moeder in huis nemen, verzorgen en verschonen.

Heeft u diezelfde zondagavond KRO’s Brandpunt gezien? Vast niet, anders had u nu al wel de ministerraad bij elkaar geroepen voor spoedberaad. In die uitzending vertelt de Engelse Jeremy Legget dat er een oliecrisis op komst is en dat die al in 2015 kan plaatsvinden. De gevolgen hiervan zullen desastreus zijn. Uit die documentaire komt ook naar voren dat schaliegas en schalieolie niet de oplossing zijn voor ons energie probleem. Misschien kunt dat ook even met Dhr. Kamp opnemen, want die denkt nog steeds dat hij het ei van Columbus heeft ontdekt. De dwaas. Hij is zelf het ei! Ook in Amerika zijn alle schaliegasvelden (op één na) al over hun piek heen. De olievelden op twee na, dacht ik.

Hebben we nu een paar jaar financiële crisis achter de rug, dat is niets vergeleken bij een serieuze oliecrisis. Als de olieprijs verdrievoudigd (of vervijfvoudigd, wie zal het zeggen), dan dondert de economie zo gigantisch hard in elkaar…, maar dat hoef ik u niet uit te leggen. Als de werkeloosheid met een factor 10 toeneemt, de belastinginkomsten met eenzelfde factor afnemen, waar moet u dan al die werkelozen van betalen?

Ja, en nu we het toch over geld hebben, u weet dat het geld gecreëerd wordt uit niets, toch? U weet dat ons monetair systeem gebaseerd is op schuld en dat die enorm onder druk staat door de steeds sneller groeiende schuldenlast. Die schuld is niet meer af te lossen en al helemaal niet als de rente op staatsleningen een paar tienden van een procent stijgt. Dat moet u toch slapeloze nachten bezorgen! Wat als de ECB de inflatie niet in stand kan houden, stel dat we in een spiraal van oplopende deflatie terechtkomen, net als Japan! Of stel dat de dollar valt, hetgeen niet ondenkbeeldig is. De petrodollar staat al behoorlijk onder druk, zeker nu Rusland en China openlijk toegeven dat ze van die munt als ‘reserve currency’ af willen. Geen wonder dat Obama rotzooi schopt in de Oekraïne. Maar ze hebben Poetin een beetje onderschat, denk ik. Die zet de hele boel mooi te kakken (excuus voor het taalgebruik). Verhofstadt en van Balen hebben de betogers op het Maidanplein nog moed in gesproken en zich solidair verklaard. Dat was toch wel een schertsvertoning! Heeft u zich ook plaatsvervangend geschaamd? En wat moet Europa nu? Sancties nemen tegen Rusland, die de hand al op de gaskraan heeft? Dat is toch net zoiets als dreigen naar de man die u zekert, de lijn waaraan u hangt, door te snijden?

Dit hadden u en de andere Europese leiders, toch wel voorzien?

Dus alles samenvattend, denk ik dat het tijd is dat u maatregelen neemt. De mensen zijn het zat en zijn bezorgd. Nederland moet meer zelfredzaam worden, dus in z’n eigen levensonderhoud voorzien. Meer ruimte voor boeren dus, meer lokale industrie. Zelf produceren wat we nodig hebben. Dat soort dingen. Terug naar kleinschaligheid. Het wordt tijd dat u opstaat en het ware verhaal vertelt. Dat zal niet leuk zijn en de maatregelen draconisch, maar het zal u veel respect opleveren. U zal gegarandeerd herkozen worden, want mensen belonen eerlijkheid.

Oja, dat zou ik haast vergeten: Nu Groot-Brittannië een goedkopere tax-heaven dan Nederland lijkt te worden, kunt u mooi al die bedrijven die hier van het paradijs genieten, alsnog aanslaan op normaal belastingtarief, met terugwerkende kracht tot een jaar of vijf. Sleept u nog even een tiental miljard euro binnen, voor ze allemaal de wijk naar Londen nemen. Zomaar een tip.

Dank voor uw aandacht. Ik zie uw reactie tegemoet.

Met de meeste hoogachting,

Charlie

Deze open brief ontvingen wij zaterdag 3 april 2014, via [email protected] (e-mail adres bij de redactie bekend)

Uncategorized