Illegale prijsafspraken banken over renteswaps | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

In de aanloop naar de komende stresstest, bekijkt de Europese Commissie de gang van zaken bij de banken met argusogen. De banken Crédit Agricole, HSBC en JPMorgan Chase hebben mogelijk ongeoorloofde afspraken gemaakt over de prijzen van rentederivaten in de eurozone. Brussel heeft bij de drie banken nu formeel bezwaar aangetekend, zo maakte de Europese Commissie vandaag bekend.

Rentederivaten zijn financiële producten die worden gebruikt om renteschommelingen op te vangen. Brussel vermoedt dat de drie financiële instellingen hebben samengewerkt om de normale prijsbepaling te verstoren.

Als er sprake is van een kartel, kan Brussel een boete opleggen tot 10 % van de omzet van het bedrijf. Eerder in dit onderzoek beboette Brussel al een aantal Europese en Amerikaanse banken voor ruim 1,7 miljard euro wegens het manipuleren van rentetarieven. Of de drie banken die nu op de koorel genomen worden door de Europese Commissie effectief enorme provisies zullen moeten opzij leggen voor mogelijke boetes zal nog moeten blijken, want ze hebben nu nog de tijd om zich tegen het officiële bezwaar van de Commissie te verdedigen. Toch lijkt ook dit weer een signaal dat de banken het de komende tijd behoorlijk moeilijk kunnen krijgen.

Bron: Beurs.com

Uncategorized