Leuker kunnen we het niet maken, asocialer wel | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Bron: Het Nederlands opinieplatform CitaReg  Auteur: Bart Uienpeller

Het asociale beleid van Rutte II

Wat is Rutte II, bestaande uit VVD en PvdA, toch een merkwaardige regering. Het gevoerde beleid is op veel terreinen asociaal en tegengesteld. Zomaar wat voorbeelden van wat men inconsequent beleid noemt en waarop VVD en PvdA straks worden afgerekend.

VVD en werkgevers spelen spelletje

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers 125.000 gehandicapten aan werk zullen helpen. Maar wat blijkt uit het rapport Vraag naar Arbeid van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat vandaag verschijnt? Onder werkgevers is nauwelijks animo om meer arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Ook zijn bedrijven maar matig enthousiast over het feit dat ouderen langer doorwerken en het aannemen van 55-plussers komt al helemaal niet aan de orde.

Eerst wordt de economie zowat kapot bezuinigd waardoor de werkloosheid in recordtempo is gestegen. Daarbovenop wordt dan nog eens het ontslagrecht versoepeld, maar vervolgens worden werklozen door de VVD beschouwd als luiwammesen die maar eens flink achter hun broek gezeten moeten worden. Bij het UWV en de Sociale diensten worden uitkeringsgerechtigden gezien als potentiële fraudeurs die vooral met zware sancties gedreigd worden. Dat het in bijna alle gevallen om mensen gaat die maar wat graag weer aan het werk willen, snappen de betreffende instanties blijkbaar niet. Voor de VVD is de werkloze sowieso iemand op wie het graag en makkelijk prijsschieten is. Altijd zo geweest. Alleen wie zet die werknemers eigenlijk op straat? Juist, de werkgevers die voor de winst en de aandeelhouderswaarde gaan.

Die werkgevers vormen toch de achterban van de VVD? De achterban van de VVD maakt het Rutte II onmogelijk het eigen regeringsbeleid uit te voeren. Zou premier Rutte daar eens antwoord op willen geven? Misschien die werkgevers eens sanctioneren wegens obstructie van het regeringsbeleid?

Asociaal ouderenbeleid

Dan de participatiewet. Ouderen die zorg nodig hebben moeten zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Hulp dienen ze te krijgen van familie, vrienden en buren aangevuld met wat thuiszorg. Maar wanneer een zoon of dochter, als mantelzorger, de vader of moeder in huis wil nemen omdat dit beter te combineren is met de eigen zorgtaken voor het gezin, dan wordt die vader of moeder gestraft en wordt er gekort op de AOW én op de toeslagen van het gezin. Kan het nog asocialer? Nog een voorbeeld.

In heel wat verpleeg- en verzorgingshuizen moeten ouderen verplicht weer zelfstandig gaan wonen, of worden ze overgeplaatst naar andere tehuizen omdat de instroom voor veel hulpbehoevende ouderen geblokkeerd is door de bezuinigingen van het kabinet. Een oudere moet bijna terminaal zijn wil hij of zij nog toegang krijgen tot een verpleeg- of verzorgingstehuis. Dat we het hier voornamelijk hebben over hoogbejaarde zieke mensen, die je in de nadagen van hun leven niet meer moet opjagen, wordt gemakshalve vergeten. Hoe asociaal kun je zijn.

Politieke carrière van Rutte en Samsom is voorbij

Het is te triest voor woorden, dit kabinet Rutte II. En dan te bedenken dat coalitiegenoot de PvdA overal haar handtekening onder heeft gezet. Maar ja, die partij houdt in de peilingen nog maar 10 zetels over. Mensen zijn niet gek. Rutte II is het resultaat van de ambitie van twee opportunistische yuppen die meer oog hebben voor hun eigen carrière dan voor het landsbelang.

Alhoewel? Voor de architecten van dit kabinet is het na deze regeringsperiode einde oefening. Diederik Samsom kan het verder wel vergeten. Zijn politieke loopbaan is na dit kabinet voorbij. Rutte daarentegen bedient zijn eigen achterban met veel list en bedrog op een voortreffelijke manier, dat dan weer wel. Maar ook zijn politieke carrière zit erop. Nog maar 19 procent van de Nederlandse kiezers wil hem terug als premier. Bij de partijelite van de VVD ligt zijn hoofd al langer op het hakblok, want ook daar is de onvrede groot, zij het om heel andere redenen.

Bron: CitaReg.nl

Uncategorized