VS grootste bedreiging voor de wereldvrede | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Waarom zijn Amerikanen zo verbaasd dat de rest van de wereld hen ziet als de grootste bedreiging voor de wereldvrede?

Bedenk hoe we allemaal worden voorgelogen door de propagandamedia die zichzelf profileren als ‘nieuwsmedia’, maar zich feitelijk gedragen als een gigantische “propagandistische hersenspoelmachine”.

Saddam Hoessein

Natuurlijk hebben we het beruchte voorbeeld van hoe de wereld werd voorgelogen over Saddam’s massavernietigingswapens. Die leugens veroorzaakten de bereidwilligheid om Irak binnen te vallen en Saddam Hoessein te vervangen door een lokale tiran die vele malen erger was voor het Irakese volk. Je hoort de Amerikanen niet klagen over de verspilling van 30 triljoen dollar belastinggeld, duizenden Amerikaanse- en honderdduizenden Iraakse levens. Dit alles voor een operatie die de ellende voor Irakezen alleen maar deed toenemen, geen enkel voordeel voor de Amerikaanse bevolking opleverde, maar wel veel business voor Amerikaanse bedrijven genereerde. Doch, er zijn ook talloze voorbeelden, zoals de huidige burgeroorlog in Oekraïne die overduidelijk werd veroorzaakt door Barack Obama, maar waarvan de westerse media Vladimir Poetin de schuld geven.

Hier vindt u documentatie dat het regiem dat de VS heeft geïnstalleerd in Oekraïne in februari 2014 moordpartijen uitvoert op Russisch sprekende Oekraïners. Max Blumental, werkzaam bij “Alternet”, kopte op 24 februari “Steunt de VS Neo Nazi’s in Oekraïne?” en leverde het bewijs dat het antwoord “ja” was.

Russisch sprekende Oekraïners worden geterroriseerd en afgeslacht door neonazi’s die door Barack Obama aan de macht zijn geholpen. Onderwijl worden de Amerikanen door hun mainstream media misleid en geven de slachtoffers de schuld, tevens de Russische leider Vladimir Poetin aanwijzend als zijnde de oorzaak van alle problemen.

George Orwell “1984″

Dus: Waarom zijn de Amerikanen zo verbaasd dat buitenlanders de Verenigde Staten beschouwen als de grootste bedreiging voor de wereldvrede?

Dat komt omdat ze leven in een dictatuur van het type dat George Orwell heeft beschreven in zijn boek “1984“.

Het zal overigens niet lang meer duren totdat de Europeanen erachter zullen komen dat dit boek ook als blauwdruk wordt gebruikt voor de Europese Unie.

Misschien moet u dit alles nog eens goed in overweging nemen alvorens u op 22 mei uw (anti)Europese stem uitbrengt!

Bron: WashingtonsBlog.com

Uncategorized