De erfenis van Mayer Amschel Rothschild | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

In 1926 schreef Generaal Cherep­-Spiridovitsj: ‘Oorlog is niets anders dan gelegaliseerde massamoord.’ Ghandi stelde: ‘Iedereen in de wereld, behalve de Christenen, begrijpen dat Jezus synoniem is voor vrede en geweldloosheid.’

Zij die alle oorlogen laten voeren zijn typische mensen, verbonden aan geheime broederschappen waarvan er vele namen reeds bekend zijn zoals Skull&Bones, Bilderberg, Trilaterale Commissie en Council on Foreign Relations waarbij velen verbonden aan deze broederschappen vaak hoge posten bekleden in regeringen en andere hooggeplaatste gouvernementele posities bezetten waar ze via vriendjes naar toe zijn gelaveerd. Hun verborgen agenda bestaat voornamelijk uit het implementeren van terrorisme en genocide, voortkomend uit vernoemde ‘broederschappen’ waarbij ze niemand ontzien. Voor velen zal dit overkomen als de zoveelste complottheorie wat in feite niets anders is als datgene wat massamedia ervan maken. Via hen zorgt de elite ervoor dat alles met een ‘mantel der liefde’ kan worden bedekt en dat de echte poppenspelers ten alle tijde buiten schot blijven. Deze broederschappen zijn uitsluitend loyaal aan zichzelf.

De gewone burger wordt gezien als klootjesvolk!

Generaal Cherep-­Spiridovitsj zei eveneens dat zij die alle oorlogen arrangeren belust zijn op moord, dus pure lustmoordenaars! Diezelfde lust zien we terug in hun lust voor macht en geld omdat ze veel winsten kunnen opstrijken als een land in een oorlog kan worden betrokken. Alle oorlogen worden door private ‘nationale’ banken financieel gesponsord. Ze printen miljarden euro’s en dollars dat als schuld op de balans van het land komt te staan en waarvoor het volk dan weer tientallen tot honderden jaren kan opdraaien via het betalen van extra belastingen en stijgen van prijzen (inflatie) waarbij van diezelfde burger ook nog eens wordt verwacht dat hij de oorlog gaat voeren en sterft voor deze gewetenloze bende!

Door al dat valse geld devalueert vooral de dollar en alle munten gerelateerd aan de dollar zoals euro en pond waardoor we nu dan al sinds 2008 in een bankencrisis zitten omdat regeringen burgers niet nog meer belastingen op kunnen leggen omdat er reeds veel teveel wordt betaald. Bezuinigen dan maar! Wel, dat ondermijnt de economie nog meer en alle bedrijven worden nu uitgehold, vooral de middenklasse. We zijn het slachtoffer van een stelletje parasitaire bankiers, wiens levensdoel is het toespelen van fondsen aan allerlei psychopaten, politici omkopen en de rekening bij de burger neerleggen met toestemming van regeringen. Democratie betekent eigenlijk alle macht aan het volk maar die volkse macht eindigt als de stemhokjes gesloten zijn en de stemmen verdeeld zijn. Daarna is het ‘smoel dicht’ en alles slikken wat de patsers door onze strot duwen.

Christenen zijn omgepraat om te accepteren wat Christus lang geleden heeft geminacht te accepteren terwijl hij hen eveneens waarschuwde tegen woekeraars. Burgers worden gemanipuleerd om deel te nemen aan oorlogen. Essentieel is het accepteren van oorlogspropaganda. Hiervoor is het geloof afgebroken en nu staan we massamoorden toe welke zijn ingericht door hen die leven van oorlogen omdat deze grove winsten opbrengen door wapenverkoop. We zijn idolaat als het gaat over banken, geld en de door paria’s en parasieten geproduceerde manier van leven en handelen in onze landen.

In feite is er maar één terrorist op aarde en deze heet AMERIKA!

In achterkamertjes van eerder genoemde ‘broederschappen’ worden oorlogsplannen geproduceerd en daarna wordt de CIA ingeschakeld om als choreograaf ervoor te zorgen dat de campagne kan beginnen. Mensen moeten via leugens en bedrog worden klaargestoomd om een oorlog te omarmen. Hiervoor zijn er al veel zogenoemde valse vlag operaties uitgevoerd om via volkssentiment oorlogen te kunnen beginnen. Het zinken van de Lusitania was opgezet om Amerika in WO I te betrekken, de aanval op Pearl Harbor werd geënsceneerd om Amerika mee te laten doen met WO II en het zogenaamde Tonkin incident gaf de Amerikaanse regering de gelegenheid om een volledige oorlog te starten in Vietnam. Eén van de voornaamste functies van de CIA is nu eenmaal chaos te creëren in andere landen om Amerika en de NAVO­-landen ‘juridische’ grond te geven een bepaald land binnen te vallen om zogenaamd de orde te herstellen. En zowat elke idioot op aarde denkt dat hij hierdoor bezig is zijn land te verdedigen. Of door een oorlog toe te staan of door mee te vechten.

Verplicht onderwijs is indoctrinatie vanaf een te jeugdige leeftijd. Door deze ‘educatie’ worden bataljons met potentiële soldaten gevuld die graag willen sterven voor hun land.

Hedendaagse gewelddadige computerspelletjes, oorlogsdocumentaires en oorlogsfilms gevuld met nodeloos geweld voeden onze jeugd met de meest onchristelijke gedachten en kneden hen in allerlei soorten Rambo’s. Onderwijs staat verder vol met het leren kennen van alle massamoordenaars die de geschiedenis heeft voortgebracht en hun ‘daden’ worden verheerlijkt of misprezen afhankelijk aan wiens zijde ze gevochten hebben en wie uiteindelijk de overwinnaar is geweest! Tenslotte is het de overwinnaar die de geschiedenis optekent. Zodoende wordt Hitler misprezen en worden Stalin, Churchill en Eisenhower de hemel ingeprezen ondanks het feit dat deze drie 10 tot 20 maal meer mensen hebben omgebracht dan Hitler. En de media onderschrijven deze hetze nog een keer op een subtiele maar oh zo leugenachtige manier. Internationale grootbanken, zij profiteren het meest van oorlogen, controleren alles wat er aan films en documentaires wordt geproduceerd waardoor ze oorlog ophemelen en het niveau van immoraliteit, indiscretie en prietpraat verhogen bij alle mensen. Alles doen ze om onze opinies te vormen naar hun gedachten.

Zo ondermijnen ze onze cultuur.

Edward Bernays, het neefje van Sigmund Freud, propageerde een tactiek in het vooroorlogse Amerika om daar anti­-oorlogsactivisten af te spiegelen als verraders, Nazi’s en anti-Semitisch! Ze werden ook behandeld als verraders van het vaderland. Deze aanpak wordt nog steeds gebruikt maar is nu in de ‘oorlog tegen terrorisme’ wel duidelijk zichtbaar als een grove leugen. Moslims zijn een groot gevaar voor ons land? Tegelijkertijd wordt er een heksenjacht geopend op vijandelijke Imans die een Jihad zouden propageren in hun Moskee. Op datzelfde moment verwachten ze wel dat we vredelievend blijven samenleven met alle moslims zonder scheve ogen in hun richting te werpen. Over politieke en leugenachtige spagaten gesproken. Er zit maar één gedachte achter. Vormen van kuddementaliteit onder de bevolking! Iedereen die tegenwerpingen maakt tegen de gepropageerde gedachten, opgeworpen door politici en media, wordt afgemaakt liefst voor de camera’s, waardoor elk individu zijn of haar eigen retoriek heroverweegt en zich zal verhullen in stilzwijgen om eenzelfde afgang te voorkomen.

 Stilzwijgen is toestaan! Zo wordt de waarheid bedekt door de eeuwige leugen!

Internationale bankiers hebben geen nationale loyaliteit en zeker geen medelijden voor hen die ze gebruiken als kanonnenvoer. Zij voorzien beide vechtende partijen van geld en hebben wel degelijk grote investeringen gedaan in munitiefabrieken of zijn er zelfs eigenaars van. Oorlogen zorgen voor gegarandeerde contracten om tonnen eenmalig te gebruiken kogels en bommen te produceren. Als dat geen lucratieve handel is.

 Zoals Henry Kissinger ooit zei: ‘Militairen zijn domme, stupide beesten die worden gebruikt als pionnen voor onze buitenlandpolitiek!’

Gezien de manier waarop regeringen hun legers exploiteren om bankiers te verrijken, kunnen deze soldaten blijkbaar allemaal worden gemist. Hun bebloede, gewonde en dode lichamen leveren grote winsten op voor de internationale bankiers, de werkelijke globalisten, verkregen door oorlogen, daarna gevolgd door sancties, reparaties en als klap op de vuurpijl uiterste gehoorzaamheid aan een internationale entiteit. Een natie gebruikt oorlog om zijn politiek bij andere landen op te leggen.

Gutle Rothschild Schnaper, de vrouw van Mayer Rothschild, ontzettend rijk geworden door woekerwinsten te maken via uitlenen van geld aan allerlei verschillende Europese vorsten om alle Europese oorlogen te kunnen voeren, zei: ‘als mijn zonen geen oorlog willen dan is er geen!’

Men kan hier aan toevoegen kleinzonen, achterkleinzonen en andere aangetrouwde mannen in de familie met al hun bankfilialen, gecamoufleerd onder allerlei verschillende namen zoals Goldman Sachs, Lehman, Kuhn­-Loebe, Citibank, alle Nationale banken in de wereld, BIS, Wereldbank en IMF om enige voorbeelden te geven.

Lees verder op: StopDeBankiers.eu

Uncategorized