Het korte geheugen en de machtige geldprinters van de overheid | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Het geheugen is kort en de geldprinters van de overheid machtig. Deze combinatie maakt sinds kort een einde aan een korte tijd van relatieve rust in de schuldenmarkt na de periode van de val van Lehman Brothers en subprime hypotheken. Want wat is er aan de hand in Amerika? De groei van de Amerikaanse staatsschuld is na de afvlakking in 2009 en 2010, weer flink aan het stijgen.

Onderstaande cijfers gaan over het eerste kwartaal van dit jaar:

•De totale staatsschuld is in Q1 met 484 miljard dollar gestegen tot een recordhoogte van 59 biljoen dollar, oftewel 347% van het Amerikaanse BNP. •De bedrijfsschulden groeiden met 9,3%. •Overheidsschulden stegen met 7,1%. •Consumentenschulden steeg met 6,6%. •De netto waarde van alle Amerikaanse huishoudens tezamen steeg met bijna 8 biljoen dollar, oftewel met 10,8% over het afgelopen jaar.

•De afgelopen vier jaar zijn de financiële bezittingen van de Amerikaanse huishoudens gestegen met 22 biljoen dollar, anders gezegd met 49%, tot 67 biljoen dollar. Dat is 67.000 miljard dollar.

QE negatief effectief

Wat is hier aan de hand? Kort gezegd komt het erop neer dat we de super lage rentepercentages van de FED eindelijk hun magische werk zien doen:

FED Basisrente

Het goedkope geld dat inmiddels ook is doorgedrongen tot de consument, zorgt ervoor dat ze als makke schapen weer gaan spenderen. Het geheugen blijkt inderdaad maar kort te zijn. Ze kopen weer massaal auto`s en onnodig plastic rommel.

De consument leent om uit te geven

Hoe is het mogelijk dat consumentenbestedingen zijn gestegen terwijl het loon niet tot maar zeer gering omhoog is gegaan? Oftewel, hoe is deze uitgave gefinancierd? Dankzij het vrijdag door de FED vrijgegeven Z1 rapport weten we het antwoord: de uitstaande consumentenschuld is ver boven de verwachtingen uitgekomen. Een verwachte uitstaande schuld van 15,5 miljard bleek maar liefst 27 miljard dollar te zijn. Normaal gesproken zien we dat de consumentenschuld in Amerika stijgt door studieleningen en in iets mindere mate leasekosten van auto`s. In dit geval is iets totaal nieuws te zien, namelijk een enorme stijging van het doorlopend krediet. De Amerikaanse huishoudens geven dus weer geleend geld uit aan materiele zaken. Ze hebben blijkbaar niks geleerd van hun fouten.

De extra uitgaven geen economisch voordeel

Het is natuurlijk een positief signaal dat aangeeft dat de Amerikaanse huishoudens weer meer vertrouwen hebben in de economie, zij het met een korte termijn geheugen, en ze dus weer aan het shoppen zijn geslagen. Echter, het grootste gedeelte van de prullaria dat men gekocht heeft is niet in Amerika zelf gemaakt maar in het buitenland (lees voornamelijk China), waardoor het Amerikaanse handelstekort weer flink is gegroeid. Het effect op de groei van het BBP van Amerika van de sprong in de consumentenbestedingen is daarom relatief laag. Een enorme berg geleende dollars is omgewisseld tegen chinees plastic.

Korte termijn geheugen is wel erg kort

Het is nog maar ZES JAAR geleden dat stijgende consumentenuitgaven, gigantische handelstekorten en buitensporig veel schuld de grootste crisis sinds de Grote Depressie hebben veroorzaakt en kijk waar ze daar in de Almighty USA weer aanbelandt zijn. Terug bij waar het allemaal mee begonnen is. Het korte termijn geheugen is zeer kort gebleken en de geldprinters van de FED zeer machtig. Ook al zijn de details lichtelijk anders, het effect is hetzelfde: opgeblazen prijzen, groeiende instabiliteit en een verhoogd risico om het systeem te laten vallen waardoor we wereldwijd weer in een diep gat terecht zullen komen. We zien dit gebeuren en ik vraag me af, waar eindigt het deze keer?

Lees verder op: Biflatie.nl

Uncategorized