ISIS: Een gezamenlijk product van de NAVO en GCC | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

En het excuus voor een invasie in Syrië

Door Toni Cartalucci op: LandDestroye.blogspot.nl

Alle wegen leiden naar Bagdad en de Islamitische Staat in Irak en Syrië[(ISIS) volgt ze allemaal, van het Noorden naar het Zuiden vanuit Syrië en Turkije. Westerse krantenkoppen lezend, winnen twee feitgebrekkige verhalen steeds meer aan kracht. De eerste stelt dat dit de mislukking van het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten aantoont. Als een alibi voor de VS en hun NAVO-partners die daarmee op geen enkele wijze als medeplichtige in het huidige gecoördineerde, zwaar gefinancierde en zwaarbewapende terroristische opmars richting Bagdad beschouwd kunnen worden.
Het tweede verhaal gaat over hoe ISIS uit de zandduinen en dadelbomen lijkt te zijn ontsproten als nagenoeg professionele militairen, die in konvooien van gelijke Toyota pick-ups zonder verdere verklaring rondtrekken.

In werkelijkheid is ISIS het product van een gezamenlijke NAVO-GCC samenzwering, die teruggaat tot 2007, toen Amerikaans-Saoedische beleidsmakers trachtten een brede regionale oorlog te ontsteken, om het Midden-Oosten te zuiveren van de Iraanse invloeden die zich over Irak en Syrië uitstrekken, tot aan Libanon en de Middellandse Zee. (GCC staat voor Gulf Coorperation Council). ISIS is gekoesterd, getraind, bewapend en zwaar gefinancierd door een coalitie van NAVO en Golf Staten binnen de grenzen van Turkije (NAVO-lid). Zij zijn van daaruit Syrië in het Noorden binnengevallen, soms met Turkse lucht- en artillerie steun. Het meest recente voorbeeld hiervan, is de grensoverschrijdende invasie door Al Qaida in het dorp Kasab, provincie Latikia, in het noordwesten van Syrië.

In maart trok ISIS haar terreur bataljons terug uit de provincies Latikia en Idlib en verplaatsten hen naar het oosten van Syrië, hetgeen nu duidelijk een voorbereiding was op de invasie van noordelijk Irak. Zie ook dit artikel in de International Business Times.
In plaats van die false flag operatie lijkt men nu een heel huurlingenleger in te zetten, om aanleiding te creëren het noorden van Irak en het oosten van Syrië veilig te stellen.

Bankroven na de invasie zouden de invasie gefinancierd hebben.

Westerse media spannen het paard achter de wagen.

Verhalen dat ISIS wapenfabrieken, voertuig depots en banken zou plunderen, zijn zorgvuldig in de Westerse media geplant in een poging de invasie als een terroristische opstand te postuleren, waarbij zij zichzelf voorzagen van wapens, voorraden en cashflow. In werkelijkheid bezat ISIS alles wat ze nodig had, voordat ze aan de campagne vanuit Syrië en Turkije begonnen. Zie o.a. dit artikel . Het is het laatste verhaal in een lange propaganda campagne, opgezet als dekmantel voor de goed gedocumenteerde sponsoring van ISIS en andere Al Qaida ondernemingen door de VS, NAVO en de Golf Staat monarchieën.

De VS, NAVO en de Golfstaten zitten achter ISIS

In de New Yorker, gepubliceerd in 2007 (4 jaar vóór aanvang van de Arabische Lente), schreef Seymour Hersh een artikel, waarin hij onder meer schreef: “Om Iran te ondermijnen, dat voornamelijk sjiitisch is, heeft de regering onder Bush besloten hun prioriteiten in het Midden-Oosten te herzien. In Libanon heeft Bush samengewerkt met de Saoedische regering, die soennitisch is, om met clandestiene operaties de sjiitische Hezbollah te verzwakken, die weer gesteund wordt door Iran. [B]Tevens hebben de VS deelgenomen aan clandestiene operaties gericht tegen Iran en haar bondgenoot Syrië. Een bijproduct van deze activiteiten is een versterking van de soennitische, extremistische groepen die een militante visie van de islam aanhangen en die vijandig staan tegenover Amerika en sympathiseren met Al Qaida”.

Zo gaat de bewijsvoering op de site nog even door.

Het voorwendsel voor een NAVO invasie

Het veroverde grondgebied van ISIS, dat de Iraaks-Syrische grens overlapt, beslaat een gebied bijna zo groot als Syrië zelf. Met Bagdad vragend om buitenlandse interventie, en ISIS die met het veroveren van het Turkse consulaat in Mosul, de NAVO de perfecte reden geeft om in te grijpen, waardoor het opnieuw binnenvallen van Irak mogelijk wordt. Met de westerse media die in vette letters de beruchte wreedheid van ISIS uitdraagt, inclusief de massa onthoofdingen en honderden duizenden burgers op de vlucht, maakt dat de publieke opinie omzwaait en zo een campagne mogelijk maakt.

Het binnenvallen van noord Irak zal de NAVO vervolgens de rechtvaardiging geven grensoverschrijdende operaties in het oosten van Syrië uit te voeren. Daarmee kan de NAVO hun lang gewenste “bufferzone” inrichten, waaruit terroristen dieper en effectiever in Syrisch grondgebied aanvallen kunnen lanceren. Met de rust en orde steeds meer terugkerend in het westelijk deel van Syrië na een reeks van overwinningen van de Syrische regering, bestaat het laatste front met een NAVO volmacht uit troepen van Al-Qaida, die een boog van terreur langs grens van Turkije, over oostelijk Syrië en noord Irak vormen. NAVO aanwezigheid in noord Irak vormt ook een obstakel voor de Iraans-Syrische handel en logistiek.

Het idee van een dergelijke bufferzone bestaat al sinds maart 2012, toen het werd voorgesteld door het Amerikaanse Brookings Instituut in hun Middle East Memo #21. Via Irak heeft de NAVO haar terroristische handlangers gebruikt een aanleiding te creëren om het idee van een bufferzone nieuw leven in te blazen. Het vooruitzicht dat de VS, de NAVO of de Perzische Golfstaten, Irak willen bevrijden van ISIS, is een ironisch drama, omdat overtuigende bewijzen onthullen dat de brutale inval van ISIS van de kant van deze coalitie zelf kwam en voor hun eigen verraderlijke doeleinden diende.

Men zou een gezamenlijk Iraans-Iraaks-Syrische antiterreur campagne gevoerd moeten worden om het terroristische huurlingenleger van de NAVO eens en voor altijd in de hoek te drijven en te vermorzelen.

Dit idee is nog niet zo gek, zeker nu Rusland zich achter Maliki (Irak) heeft geschaard). Zie het volledige artikel.

Het hele verhaal lijkt vergezocht, maar het is al langer bekend dat Amerika niet schroomt haar eigen vijanden te creëren en te financieren. De “War on Terror” duurt nu al vanaf 2001, en nooit was de terroristische beweging zo groot als nu. Dat is geen toeval, dat is gepland.
Op ActivistPost.com staat een artikel waarin zelfs beweerd wordt, dat ISIS geleid wordt een Saoedische prins.
Ik veronderstel dat de jongens die zich aansluiten bij ISIS niet wordt verteld wie hen van geld en wapens voorziet. Misschien neemt het probleem van jonge Syrië-gangers vanzelf af, als zij inzien hoe zij gebruikt en gemanipuleerd worden door de Westerse Wereld waar zij zich tegen afzetten.

Charlie

Uncategorized