10 redenen om “Genetisch Gemanipuleerde Organismen” te mijden | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post
Tweet

Waarom zijn GMO’s een ernstige bedreiging voor mens en milieu? De redenen beslaan de gebieden “wetenschap“, “sociale rechtvaardigheid“, “economie” en “milieu“.

Hieronder vindt u 10 redenen waarom GMO’s ons allemaal bedreigen:

  1. Elke genetisch gemanipuleerde maïskorrel  bevat genetisch gemanipuleerd gif om een dodelijke pesticide in iedere korrel te ontwikkelen. Nadat deze maïs is geoogst en er Corn Flakes, tortillas, maïs siroop of andere op maïs gebaseerde voedingsmiddelen van zijn gemaakt, blijft datzelfde gif in de maïs aanwezig. Niemand weet wat het effect is op kinderen en volwassenen wanneer zij dit gif eten omdat de tests niet zijn gebaseerd op menselijke consumptie. Daarom kan gesteld worden dat de GMO producenten de mensen uitbuiten en misbruiken als proefkonijnen. Zie  www.GMOevidence.com voor meer informatie.
  2. Hoewel voorstanders van GMO beweren dat duizenden studies bewijzen dat GMO ‘bewezen veilig’ is, wordt er niet bij verteld dat het allemaal korte termijn studies waren die uitgevoerd werden op dieren en niet op mensen. Zie www.GMOseralini.org voor meer informatie.
  3. GMO’s ontnemen de boeren de vrijheid van landbouw en hun dienstbaarheid naar de consumenten. Omdat GMO’s worden verkocht  met beperkende ‘intellectuele eigendomsrestricties’, die boeren verhindert de, door de groei geproduceerde eigen zaden te gebruiken, worden zij ieder jaar gedwongen om nieuwe dure zaden te kopen bij hun GMO zaadleverancier. Als gevolg hiervan moeten de boeren de uit de oogst ontstane nieuwe zaden vernietigen en mogen niet, zoals de boeren het al sinds het begin van de beschaving doen, worden gebruikt voor een nieuwe oogst. Zie  GMO Myths and Truths report voor meer informatie.
  4. In tegenstelling tot geïsoleerde chemicaliën lopen GMO’s het zéér reële risico van een uit de hand lopende genetische vervuiling van het ecosysteem. Dit betekent dat zichzelf reproducerende gemanipuleerde organismen  een op hol geslagen ecologische holocaust veroorzaakt door de genetische vervuiling van GMO’s. Wetenschappers noemen dit risico ‘ecocide’ en hebben berekend dat de kans op ecocide, veroorzaakt door genetische manipulatie de 100% zal benaderen. De genetische vervuiling is al volop aan de gang in Noord-Amerika en wordt alléén maar erger. Er is namelijk geen enkele omkering omdat alle levende systemen (dus ook de genetisch gemanipuleerde) de natuurlijke eigenschap hebben zichzelf te vermenigvuldigen, te overleven en te verspreiden. Het resultaat is dat gemanipuleerde gewassen de niet gemanipuleerde op den duur zullen verdringen, De opkomst van GMO’s is bijna synoniem met de instorting van de genetische diversiteit in de zaden en voedselgewassen. Zie dit artikel voor meer informatie.
  5. GMO landbouw veroorzaakt ook een nieuwe generatie chemisch bestendig ‘super onkruid’. De opkomst van dit super onkruid is een verschrikkelijk probleem voor moderne boeren. Op dezelfde manier dat de dodelijke superbacteriën zijn ontstaan uit het misbruik van antibiotica in ziekenhuizen, is de super onkruid (Frankenweeds) ontstaan door de aanhoudende groei van GMO’s en de routinematige toepassing van glyfosaat (RoundUp) op akkers. Zie dit artikel voor meer informatie.
  6. GMO’s kunnen op de lange termijn ernstige, onbedoelde gevolgen hebben voor het milieu. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als genetisch gemanipuleerde planten kruisbestuiving hebben met niet gemanipuleerde planten en onderworpen worden aan de willekeurige mutaties van plantaardige evolutie? Niemand weet dat, want het is nooit getest in de open wereld. Of moeten we zeggen: “Het wordt nu getest op ons allemaal in ‘s werelds grootste genetische experiment ooit, welke zonder onze toestemming wordt uitgevoerd?
  7. In een poging om wereldwijd het zaadaanbod te monopoliseren, kopen grote GMO bedrijven de kleinere op om ze vervolgens te sluiten, waardoor hun zaadleveranties overgaan op het moederbedrijf. Deze consolidatie van zaadbedrijven heeft de afgelopen tien jaar een alarmerende ineenstorting van zaaddiversiteit veroorzaakt welke voor de mensheid een onverantwoord verhoogd risico heeft opgeleverd op catastrofale misoogsten als gevolg van het verlies aan genetische diversiteit. Het probleem met genetische conformiteit maakt gewassen veel meer vatbaar voor systemische ziekten die catastrofale misoogsten kunnen veroorzaken. Dit  is precies wat er momenteel gebeurt met een gewas als banaan. Als gevolg hiervan heeft een schimmel het banaangewas aangevallen, welke een verwoesting in de totale bananensector heeft veroorzaakt,
  8. Door de GMO bedrijven komt de controle op de wereldwijde voedselvoorziening in handen van winstgerichte bedrijven. Vóór het ontstaan van de corporate landbouw was de controle op voedselproductie in handen van lokale boeren die zorgden voor hun families en omliggende gemeenschappen. Momenteel echter worden de voedselzaden gemonopoliseerd door, door hebzucht gedreven bedrijven die niets met families en gemeenschappen hebben, maar alles met winst ten koste van alles en iedereen. Het spreekt vanzelf dat deze bedrijven beslissingen nemen in het belang van hun aandeelhouders en niet in het belang van de mensheid of het milieu.
  9. In Noord-Amerika, maar ook in Europa en andere gebieden sterven honingbijen in grote aantallen. Veel wetenschappers vrezen getuige te zijn van een catastrofale uitsterving van bestuivende dieren. Bewijs is geleverd dat de ontwikkeling van neonicotinoïden (een klasse van bestrijdingsmiddelen) verantwoordelijk is voor de massale bijensterfte. Als de bijen van het aardoppervlak zouden verdwijnen dan zou de mens slechts nog maar vier jaar te leven hebben.  Ook is er bewijs dat de afname van de bevolking door GMO’s wordt veroorzaakt.
  10. De aard van de wetenschappers die samenwerken met biotech-bedrijven zijn de meest oneerlijke, corrupte en onethische wetenschappers in onze wereld. De wereld van de wetenschap bestaat voornamelijk uit ethische en redelijke mensen die hun best doen om bij te dragen aan de kennis en vooruitgang voor onze wereld. Maar de donkerste “rand” fanatici van slechte wetenschappers zijn te vinden in het gebied van GMO, waar zij routinematig geld van de biotech-industrie ontvangen als beloning om te liegen tegen het publiek en om tegenstanders van GMO aan te vallen met doel deze belachelijk te maken. De aan de biotech verbonden wetenschappers en journalisten zijn de meest snode en kwaadaardige in hun soort.

Onderstaand diagram toont enkele van de zaadconsolidatie-activiteiten die zijn geconcentreerd om het “eigendomsrecht” van zaden in handen te krijgen van een zéér klein aantal machtige, onethische criminele corporaties.

Bron: NaturalNews.com

biotech industrie, boeren, dupont, gmo, Monsanto, voedselvoorziening, wetenschap, zaden

Uncategorized