Alle ethiek en moraal moet wijken voor economische groei | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Bron: Het Nederlands opinieplatform CitaReg  Auteur: Joost de Weter

Regeringen worden hoeren van het kapitalisme

De Britse overheid heeft aangekondigd de drugshandel voortaan mee te nemen in het berekenen van de economische groei. Drugshandel en prostitutie leveren een bijdrage van circa 10 miljard pond (12,3 miljard euro) aan de Britse economie.

De Europese Commissie in Brussel kwam al eerder tot deze richtlijn om de groei van de economie op te leuken met de economische waarde van criminele activiteiten. Ook de economische waarde van prostitutie, al dan niet illegaal worden daarin meegenomen. Inmiddels hebben Estland, Oostenrijk, Slovenië, Finland, Zweden en Noorwegen, als niet EU-land, deze richtlijn al toegepast. De financiële kwantificering van alle misdaad binnen een land meenemen in de economische groeicijfers is de volgende stap. Wat let Italië en Spanje om hun zwarte economie, die 25 procent deel uitmaakt van de totale economie, eveneens mee te laten tellen in de nationale groeicijfers?

Het water staat de Europese economieën schijnbaar tot aan de lippen om maar enigszins economische groei te kunnen laten zien. De nieuwe rekenmethode voor de berekening van het bruto binnenlandse product (bbp), waardoor de omvang van de economieën binnen de eurozone in grootte toeneemt, was al een schot voor de boeg. Als resultaat daarvan moet bijvoorbeeld Nederland 360 miljoen euro meer aan Brussel afdragen en gaat er meer dan 500 miljoen extra naar ontwikkelingshulp.

Misdaad zal gedoogd worden

Sinds het neo-liberale beleid in Europa de overhand heeft gekregen worden normen en waarden steeds verder opgerekt, alles in dienst van het kapitaal. Door het meetellen van illegale en criminele economische activiteiten in de nationale groeicijfers, komt langzaam maar zeker het moment dat die illegale en criminele activiteiten als minder erg worden beschouwd. De volgende stap is dat veel van deze activiteiten gedoogd gaan worden onder het mom van ‘goed voor de economie’.

In Nederland zien we dit verschijnsel al sinds jaar en dag gebeuren met het gedoogbeleid van de coffeeshops. De handel in harddrugs, XTC, mensenhandel en financiële fraude zullen langzaam maar zeker volgen, want eens op de glijdende schaal zal er langzaam maar zeker een acceptatie en gewenning van illegale activiteiten optreden. Frauderende bankiers, wat is het probleem? Ze dragen toch bij aan de groei van de economie?

Regeringen zullen voor de keuze komen te staan: minder groei van de economie door bestrijding van illegale activiteiten, óf minder misdaadbestrijding omwille van de economische groei. Wanneer het om dat laatste gaat zullen veel regeringen de misdaad graag oogluikend toestaan. Tel daarbij op dat er minder kosten gemaakt hoeven te worden voor het bestrijden van de misdaad en de overheid zit in een win win situatie. Daarbij, de economische groei bepaalt de waardering van een land door de financiële markten en de te betalen rente. Tel uit je winst. Toegegeven, ik chargeer, maar langzaam erodeert ons westelijke beschavingsniveau, niet in de laatste plaats door toedoen van onze regeringen.

Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.’ Bertolt Brecht zei het al in Die Dreigroschenoper in 1928.

Bron: CitaReg

Uncategorized