Leger VS traint op gebruik “dodelijk geweld” tegen eigen bevolking | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Uit een document getiteld “Preparations for full scale riots” dat is vrijgegeven door het Amerikaanse leger, blijkt dat Amerikaanse militairen kunnen worden gedwongen deel te nemen aan ‘dodelijke acties’ tegen een weerbarstige menigte van demonstranten.

Het verschijnen van het document, terwijl er een groeiende onrust in Ferguson (Missouri) plaatsvindt, plus het gegeven dat de “Nationale Garde” is opgeroepen om de demonstraties de kop in te drukken, is een onheilspellend ‘toeval’.

Het 132 pagina tellende document, getiteld “U.S. Army Techniques Publication 3-39.33: Civil Disturbances” (PDF) werd geschreven in april 2014 en recentelijk verkregen door “Public Intelligence”.

Het document maakt duidelijk dat de technieken die daarin beschreven zijn, zowel buiten als binnen de “continentale Verenigde Staten” (CONUS) moet worden toegepast in het geval van ‘onhandelbare en gewelddadige menigten’ waar het noodzakelijk is om de openbare orde te herstellen.

Het meest schokkende aspect van het document is het feit dat het een beschrijving is voor het inzetten van dodelijke acties tegen ongewapende burgers, met inbegrip van sluipschutters en het direct afvuren van kleine wapens.

Onder de kop “sniper response” stelt het document: “Zorg ervoor dat leiders of onruststokers  het doelwit zijn”, als aanvulling op een passage waarin staat: “Buit het psychologische effect van een aanval uit”.

Onder de noemer “Direct vuur kleine wapens” zegt de handleiding: “Begin enkele rondes met klein kaliber wapens en voer deze langzaam op naar naar groot kaliber automatische wapens.

Een grafische afbeelding laat zien hoe soldaten de wapenstok moeten gebruiken om een gewenst letsel of het overlijden van het doelwit te bewerkstelligen. Dodelijke gebieden omvatten de achterkant van de nek, de solar plexus, de nek, de rug en het hoofd.

En hier eindigt de “American Dream”

Bron: InfoWars.com

Uncategorized