Storten we ons als lemmingen in een oorlog? | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Hiermee is de inmenging van de NAVO in dit conflict een feit lijkt het. Zo wordt dat in ieder geval. door Rusland gezien. En niet alleen door Rusland.

Zal Rusland terugdeinzen en niet (meer) met een zwaar beschermd hulpkonvooi de grens oversteken richting Donetsk en Loehansk? Ze hebben zo´n hulpkonvooi in de VN voorgesteld, maar dat werd door de VS getorpedeerd omdat dat niet nodig zou zijn, (UNHCR en IRC hebben duidelijk gesteld dat er wél een humanitaire noodtoestand is), omdat er al hulp onderweg zou zijn (dus toch een noodtoestand?), maar over die hulp van ”anderen” heb ik nergens iets gelezen of gehoord. (Voedsel, waterdroppings door VS?). No way.

Er is gisteren daarover door de Permanente Veiligheidsraad van Rusland overleg gepleegd.  Rusland/Poetin zal geen gezichtsverlies willen lijden t.a.v. dat voorgestelde hulpkonvooi (al dan niet onder zware militaire begeleiding). Het kan haast niet anders dan dat dit spoedig gaat gebeuren. Russen ”knipperen” niet zo gauw met hun ogen (zie de boycot van alle voeding uit EU en VS). Hun mentaliteit is keihard. Dit bleek o.a. tijdens de Koude Oorlog, waarbij herhaaldelijk een Sovjet onderzeeër gevolgd door een NAVO onderzeeër, plotseling een 180 graden draai maakte en recht op de NAVO onderzeeër invoer. Wie knipperde er in het algemeen het eerste met de ogen om uit te wijken? Niet de Russen dus. Die manoeuvres noemde men ”Crazy Ivan”.

Hun harde mentaliteit is nog steeds zo. De Duitsers weten hier alles van. Ze hebben dit maar al te vaak ondervonden tijdens de Tweede Wereldoorlog

Ik vrees het ergste voor begin volgende week (of al eerder). Het cowboyverhaal van de Oekraïense regering dat ze dat konvooi tot staan gebracht hebben lijkt inderdaad een fabeltje zoals Rusland dat noemt. De Russen zullen zich geen gezichtsverlies willen permitteren dat hun konvooi tot staan gebracht wordt. Dat zal een zeer robuust hulpkonvooi zijn waartegen de Oekraïense regeringstroepen weinig in te brengen zullen hebben.

En dan zullen de noodkreten van de Oekraïense regering richting EU en NATO elkaar in snel tempo opvolgen om hen militair te hulp te komen.

Dat verzoek hebben ze gisteren reeds gedaan via hun Minister van Binnenlandse zaken. Ze weten héél goed wat hen te wachten staat. Zij kennen als geen ander de Russisch-Slavische mentaliteit. Eerst vechten en dan wellicht praten en niet onze (omgekeerde) Westerse mentaliteit.

En wat doen dan de EU en de NAVO?

Storten wij onszelf dan als ”lemmingen” in hún oorlog?

Daar gaat het om.  Er is binnenkort een NAVO topoverleg in Wales. Ik heb geen datum gelezen, maar NAVO secretaris generaal  Rasmussen heeft President Porosjenko daarbij ”van harte” uitgenodigd. Zéér onheilspellend.

Mijns inziens wil de gehele Nederlandse bevolking een (zeer) spoedige verduidelijking van de visie, het standpunt van de Nederlandse regering en of men met een verklaring richting NAVO, Oekraïne en Rusland komt daarover. En niet minder belangrijk: of Nederland een oproep gaat doen tot dialoog/overleg tussen de verschillende partijen.

Wij zijn dan wel klein, maar zeker niet een onbelangrijke partij hierin.

Auteur: W. den Engelsman.

Uncategorized