“GlaxoSmithKline” dumpt levend polio virus in Belgische wateren | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

“Werknemers van de farmareus GlaxoSmithKline (GSK) hebben deze maand meer dan 45 liter geconcentreerd levend poliovirus gedumpt in het water nabij een Belgische zuiveringsinstallatie”

Dit staat in een persbericht van de Belgische Federale Overheids Dienst (FOD). Een menselijk fout heeft ertoe geleid dat het levende virus op 2 september jl. zijn weg heeft kunnen vinden naar de Rixenartse  rivieren de Lasne en Dijle. Volgens de gezondheidsautoriteiten is het risico voor de volksgezondheid “verwaarloosbaar klein”.

Volgens vrijgegeven informatie door GSK ging het om afgekeurd vloeistof als gevolg van menselijke fouten tijdens het productieproces van vaccins. Het water uit de zuiveringsinstallatie in kwestie is echter niet aangesloten op het netwerk dat België van drinkwater voorziet.

Op basis van een risico-analyse, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en de Hoge Raad voor de Volksgezondheid, worden zwemmers en vissers geconfronteerd met een ‘beperkt gevaar’. Bezorgde bewoners uit het gebied worden aangemoedigd contact op te nemen met hun huisarts om een eventuele hervaccinatie in overweging te nemen.

Als voorzorgsmaatregel zullen monsters van het slib en water van de Lasne en Dijle dat fkomstig is uit de zuiveringsinstallatie worden genomen om een evaluatie van persistentie van het virus mogelijk te maken. In afwachting van deze resultaten is het raadzaam om contact met het water, stroomafwaarts van het waterwingebied van de RWZI Rosières, te voorkomen.

Hoewel de details zeer schaars zijn, roept het incident veel vragen op, gezien de enorme hoeveelheid technische beveiliging ter plekke, evenals te twijfelachtige reputatie en geschiedenis van het bedrijf.

GSK’s minachting voor menselijk leven resulteerde in een lachwekkende boete van 93 duizend dollar, die in 2012 door een Argentijnse rechter werd opgelegd nadat 12 baby’s waren gestorven tijden illegale laboratoriumproeven met vaccins.

Uit een uitgelekt vertrouwelijk document van GSK naar de pers in 2012 bleek ook dat een ‘6-in-1′ vaccin van het bedrijf “Infanrix Hexa” 36 zuigelingen heeft gedood binnen een periode van twee jaar. Het document ging op detail in op 1.742 meldingen van bijwerkingen van het vaccin, waarvan er 503 zéér ernstig waren.

In 2010 bleek uit een rapport van de “Food and Drus Administretion” (FDA) dat in het GSK-vaccin Rotarix in het geheim traceerbare niveaus van het DNA van het varkensgriepvirus werden opgenomen. Ook werd DNA van het leukose virus aangetroffen in het GSK vaccin tegen mazelen.

Ook andere grote farmaceutische bedrijven zoals “Bayer” zijn doorlopend bezig met zwaar crimineel gedrag. Tijdens de jaren 80 verkocht Bayer willens en wetens bloedproducten aan hemofiliepatiënten over de hele wereld die waren besmet met HIV.

GlaxoSmithline test momenteel een experimenteel vaccin tegen Ebola op vrijwilligers in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten

Bron: InfoWars.com

Uncategorized