Overheden voeren al jarenlang “valse vlag” operaties uit | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Het door de overheid gemanipuleerde valse-vlag terrorisme is een historisch vaststaand feit. Eeuwenlang hebben de politieke en financiële elites schepen doen zinken, gebouwen in brand gestoken, vermoordden zij diplomaten, wierpen gekozen leiders omver en bliezen mensen op om dan gemakkelijke zondebokken te beschuldigen van deze rampen zodat ze angst konden veroorzaken bij het publiek en zo meer macht aan zich zelf konden overdragen.

Sceptici zullen misschien in twijfel trekken of bepaalde calamiteiten boven elke redelijke twijfel verheven, bewezen valse-vlag operaties zijn, maar niemand kan beweren dat dergelijke tactieken in het verleden niet zijn gebruikt door het establishment.

Operatie “Gladio”

Overheden hebben openlijk toegegeven bloedige en katalyserende tragedies onder valse voorwendselen te hebben gecreëerd, zoals “Operatie Gladio“, een valse-vlag-programma in Europa dat werd ondersteund door de Europese en Amerikaanse geheime diensten en wat tientallen jaren duurde, van rond 1950 tot diep in de jaren 1990.

Koude Oorlog

Gladio maakte gebruik van goed betaalde en getrainde groepen en instanties, alsmede werden zondebokken aangewezen.  Wreedheden werden gepleegd tegen het Europese publiek. Deze wreedheden werden aan “linkse extremisten” toegeschreven, die de burgerij en de politieke vertegenwoordigers tot het valse Oost / West paradigma deed vervallen. De door klokkenluiders uiteengezette motivatie hiervoor was, dat Gladio gebruikt zou zijn geweest om de rechter politieke vleugel aan de macht te houden.

Collectivisme

Echter, het bredere en diepere doel was duidelijk om de Europeanen te manipuleren tot het accepteren van een mentaliteit van eenwording, de manier voor de uiteindelijke centralisatie van Europa in een supranationaal EU blok. Gladio is een goed gedocumenteerd voorbeeld van het valse-vlag terrorisme dat wordt uitgebuit door regeringen om de massapsychologie te kneden naar meer collectivisme.

Het is daarom van groot belang dat het publiek de legitimiteit van ELKE zogenaamde “terroristische aanslag” of geopolitiek incident in twijfel trekt, anders kunnen wij ons zomaar in de situatie bevinden dat wij ons laten verleiden tot het ondersteunen van oorlogen en ongrondwettelijke acties die alleen eindigen met het vergiftigen van onze samenleving en met het verheffen van tirannen.

Bron: Zaplog.nl

Uncategorized