Waarom doet Nederland moeilijk over het onderzoek naar MH17? | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Nederland onderhandelt niet rechtstreeks met de pro-Russische. separatisten omdat “men hen niet erkent”. Het mag dan zo zijn dat die zelfuitgeroepen republiek niet erkend wordt, maar de  Nederlandse regering zal toch niet kunnen ontkennen dat die separatisten er daadwerkelijk zijn en dat het ook mensen zijn. Mensen die daar (al dan niet helaas) de lakens uitdelen. Een goede (rechtstreekse) verstandhouding met hen is essentieel voor hervatting van de vervolgonderzoeken. Nederland zou er goed aan doen om die halsstarrige houding van “niet onderhandelen met separatisten” te laten varen om vervolgonderzoek zo spoedig als mogelijk is te faciliteren. De Nederlandse regering jaagt de mensen die het voor het zeggen hebben op de crash-site tegen zich in het harnas door te doen alsof ze niet bestaan en door de OVSE de onderhandelingen te laten doen. Onpersoonlijk en zeer ondiplomatiek/dom. Er zijn vele landen die niet onderhandelen met “terroristen”, maar deze bestempeling heb ik door de Nederlandse regering niet gehoord over de separatisten.

De situatie is er nu veiliger doordat het Oekraïense leger niet meer aanwezig lijkt te zijn in de onmiddellijk nabijheid van de crash-site en verder onderzoek nu niet kan “dwarsbomen” door gevechten aan te gaan met de separatisten. Want dat zou wel eens een reden geweest kunnen zijn om ons daar weg te krijgen. Er zijn 2 niet-waargemaakte beloften van Oekraïne om te zorgen voor een staakt-het-vuren rondom de crash-site van enige weken geleden, dan wel om het gebied rondom de crash-site te heroveren. Vraag me steeds meer af welke partij er het meeste belang bij heeft om OVV en OM-onderzoek op de crash-site te frustreren en te verhinderen, de Oekraïense regering of de pro-Russische separatisten/de Russische regering? Langzamerhand raak ik er steeds meer van overtuigd dat dit best wel eens de eerste partij zou kunnen zijn.

Des te langer het duurt voordat verder gezocht zal worden en er (niet in het minst belangrijk) eindelijk ook eens onderzocht kan gaan worden, met veiligstelling van doorzeefde vliegtuigdelen, voordat die allemaal als schroot weggehaald/verkocht zullen zijn, zoals meerdere video’s reeds tonen en, des te minder bewijs er zal zijn voor een gedegen rechtszaak. Dan zullen we gewoon te laat zijn. En een eventuele rechtszaak zonder hard bewijs hoeft niet gehouden te worden, omdat deze bij voorbaat kansloos is in de internationale rechtspraak.

Gezichtsverlies

Zo voortvarend Nederland in de beginfase leek te zijn (c.q. was, althans v.w.b. de repatriëring van de slachtoffers), zo lijkt die voortvarendheid nu steeds verder in te zakken. Maleisië en Australië hebben het voortouw genomen tot hervatting van de zoekmissie. Niet het “leidende” land Nederland. Dit klopt niet en gaat tot groot gezichtsverlies leiden, zeker indien geen enkele OVV~OM-onderzoeker ter plaatse. zal gaan komen, met medeneming van bewijsmateriaal.

Actualiteit van zaterdag 13-09: De gevechten rondom de crash-site zijn dus opnieuw opgelaaid. Beide partijen weten dat (onder)zoekers gereed staan voor hervatting van de onderzoeken. Welke partij heeft het meest belang bij het voorkomen hiervan? Of wellicht beide? Welke partij is begonnen met de vijandigheden aldaar? Heeft de OVSE, als monitor van het nakomen van de wapenstilstand enig zicht op de laatste vraag?
Mijns inziens is het duidelijk dat de hervatting van de (onder)zoekmissie opzettelijk gefrustreerd/verhinderd wordt. Onderzoek daarnaar zou zeer welkom zijn. Het Nederlandse volk en zéker de nabestaanden willen en hebben het recht om beter voorgelicht te worden door de Nederlandse regering, waarin ook de media een zeer belangrijke rol kunnen spelen.

Auteur: W. den Engelsman

Uncategorized