Chaos op het internationale strijdtoneel | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

De propaganda-trommels worden in een tegenstrijdig ritme geslagen. Soms klinkt het zelfs vals. Het is chaos! Iedereen lijkt door elkaar te schreeuwen en berichten spreken elkaar totaal tegen, maar dat hoort bij een ommezwaai in een tijdperk als dit. De VS en de EU, aangestuurd door onze ‘grote vrienden’ van de elite (cabal) doen luidruchtige pogingen om hun macht vast te houden. Maar dat gaat echt niet meer lukken. De roebel kan devalueren, troepen kunnen zich her en der verzamelen, maar het lijkt eerder op een potje paniekvoetbal dan op een gestructureerd toekomstplan, zoals we dat telkens gepresenteerd zien door Poetin die nog altijd probeert de vrede te bewaren en tot een dialoog te komen met het westen.

‘Ondergronds’ nieuws

Onlangs publiceerden wij een artikel met de kop “Over Rusland, VS, Japan, Brics en de dollar”,over Benjamin Fulford en zijn kameraad David Wilcock die beiden bovenop de vuurhaard zitten en samen met hun inside bronnen zogeheten ‘ondergronds nieuws’ brengen. Ook nu is het uitermate interessant wat ze te melden hebben, en voor wat betreft het waarheidsgehalte: “De toekomst zal het ons leren”.

Bush-clan

Fulford schrijft over het 500 pagina’s tellende rapport van Bush-familie dat onlangs is uitgegeven door de Amerikaanse Senaat en dat markeert een belangrijk keerpunt in de Amerikaanse macht. Hoewel veel van wat er in het rapport staat oud nieuws is voor de meeste mensen die daarvan op de hoogte zijn, het feit dát het werd uitgegeven door het “Intelligence Committee” van de Amerikaanse Senaat en het feit dat er op grote schaal verslag van werd gedaan in de propagandistische mainstream media is erg belangrijk. Het laat hiermee zien dat de corporate media niet meer door de ‘cabal’ of elite beïnvloed kunnen worden, meldt Fulford. Het bevestigt voor hem zijn eerder gegeven informatie dat een deel van ‘de kliek’ inderdaad heeft gebroken met de Bush-clan.

Conventies van Genève

Fulford schrijft verder: ‘Nog belangrijker is dat, zodra een incident “in het nieuws” is, er volgens de regels actie moet worden ondernomen. Aangezien de Verenigde Staten ondertekenaar is van de Conventies van Genève, betekent dat, dat hun regering wettelijk verplicht is om oorlogsmisdadigers te vervolgen. Dit betekent dat George Bush Jr en de hele Nazi (Neo-con-) factie van de kliek, eigenlijk al op weg zijn naar de gevangenis en mogelijk zelfs de doodstraf kunnen krijgen.
De release van dit rapport kwam terwijl de Britse kroonprins William in Washington was om “een conferentie van de Wereldbank” bij te wonen. Japanse regeringsbronnen zeggen dat, terwijl William in Washington was, om verdragen te ondertekenen die een verandering van eigendom van de corporate regering van de Verenigde Staten bevestigen. Echter, de MI5 bronnen konden alleen maar bevestigen dat William bepaalde documenten heeft ondertekend. De timing van de release van de martelings-verslagen kunnen daaraan gekoppeld zijn.

Oorlogsmisdaden

Vergeet ook niet dat Bush Jr. en Tony Blair op audiëntie gingen bij de (evil) paus Benedictus XVI, na hun regeringstermijnen. Ze wilden de wereld tonen dat ze een krachtige beschermer hadden en daarmee niet vervolgbaar. Nou, de nieuwe paus Franciscus en de P2 hebben hun immuniteit weggenomen en dat is de reden waarom de berechting van oorlogsmisdaden nu wel mogelijk wordt. De VN, Britse regeringsfunctionarissen, de Chinezen en vele anderen schreeuwen nu om dit recht. (zie de Engelse Daily Mail)

Sommigen uit de top van de Bush-clan over de hele wereld zijn nu, begrijpelijkerwijs, angstig op de vlucht omdat hun grote baas aan het verliezen is,’ aldus Fulford.

Dalai Lama

Wat nogal verrassend, en misschien zelfs wel schokkend gevonden kan worden, is dat Benjamin Fulford als één van deze grote hypocriete moordenaars de Dalai Lama noemt. Hij schrijft dat deze ‘moordenaar’ vorige week voor een audiëntie bij de paus door paus Fransiscus werd geweigerd. Dit betekent dat hij geen bescherming heeft. Een andere is de sultan van Brunei, die volgens de CIA-agenten in Zuidoost-Azië altijd al een van de belangrijkste witwassers is geweest voor het wereldwijde narcotica bedrijf van Bush. Een derde is de Agha Khan, een afstammeling van de profeet Mohammed, die een groot deel van de Al Qaeda-activiteiten runt voor de Bush-clan, volgens MI5 bronnen. De Agha Khan, de Dalai Lama en de Sultan van Brunei waren allen leden van een geheimzinnige commissie die wereldwijde fondsen met onderpanden controleerden, die waren bedoeld om te worden gebruikt ten behoeve van de bevolking van de planeet, maar in plaats daarvan werden deze meestal verduisterd.

Ondertussen vertelt de mysterieuze bron uit Philadelphia, die zulke dingen als de aanval op Maleisische luchtvaartmaatschappijen heeft voorspeld, nu dat de Bushes en hun kabbalisten Amerikaanse dollarfondsen hebben gestolen die behoren tot de Russische en de Venezolaanse regering. Dit komt na hun recente diefstal van het Japanse regering pensioenfonds.
Om die reden hebben de mensen die het Britse pond en Euro-systemen runnen het VS gecontroleerde SWIFT-systeem gepasseerd en liep de routing van hun transacties via Hong Kong, volgens de Chinese bronnen.

IMF Christine Lagarde

In het openbaar kan dit worden bevestigd door een verklaring die vorige week werd uitgegeven door IMF-directeur Christine Lagarde:

“Lidmaatschap van het IMF heeft opgeroepen tot, en verwachtte van de Verenigde Staten om de IMF 2010 Quota en Governance Hervormingen goed te keuren voor het einde van het jaar. Goedkeuring van de hervormingen blijft van cruciaal belang om de geloofwaardigheid van het Fonds, de legitimiteit en effectiviteit te versterken, en om ervoor te zorgen zij over voldoende permanente middelen beschikt om aan de vraag van de leden tegemoet te komen. Ik heb nu echter vernomen van de Amerikaanse regering dat de hervormingen momenteel niet zijn opgenomen in begroting voor de wetgeving door het Amerikaanse Congres. Ik heb mijn teleurstelling aan de Amerikaanse autoriteiten geuit en hoop dat ze blijven werken aan een spoedige ratificatie. Op verzoek van onze leden, zullen we nu overgaan tot alternatieve opties voor het bevorderen van hervormingen van quota en bestuur en ervoor zorgen dat het fonds over voldoende middelen beschikt, te beginnen met besprekingen tijdens een directie bijeenkomst in januari 2015”
Vertaald betekent dit: de Europeanen gaan de Amerikanen dumpen en toetreden tot de BRICS alliantie, te beginnen in januari.

Er is ook een voortdurende verschuiving van tektonische platen in het Midden-Oosten. Het Pentagon werkt nu samen met de Russen, de Turken en de Iraniërs en Syrië tegen de salafistische krachten in Syrië, volgens de aan de Mossad verbonden Debka nieuwsbrief. Dit is zeer slecht nieuws voor Saoedi-Arabië en andere top weldoeners van het door de Bush-clan gecontroleerde petro-dollar-systeem.

De daling in de olieprijs, op de markt voor $ 40 per vat, is een ander teken dat het petro-dollar systeem in de problemen is. Deze lage prijs betekent vrijwel zeker een faillisement voor een aantal grote financiële bedrijven. Een andere indicatie dat er iets om gaat vallen is het feit dat de Baltic Dry Index op het laagste niveau staat sinds de periode kort na de val van de Lehman Brothers. Vergeet al die dode JP Morgan bankiers niet, de meeste van hen zijn betrokken bij de IT en computer-gebaseerde algoritmische handel. Er wordt steeds meer gepraat over het feit dat JP Morgan de volgende Lehman Brothers gaat zijn.

Zeker de mensen bij de Federal Reserve Board en het Amerikaanse ministerie van Financiën verwachten dat er iets vervelends gebeurt. Het Bureau van de Controller of the Currency is op zoek naar “survival kits voor haar medewerkers.” Deze omvatten noodvoedselvoorraden, dekens, waterzuiveraars etc.

Syrië en ISIS

Dit zijn niet de gebruikelijke dingen die aangewend worden in financiële crises. Een ander teken is het feit dat de Chicago tak van de Federal Reserve Board zijn ramen heeft dichtgemetseld Het is duidelijk dat ze problemen verwachten. Omdat ze openlijk hebben gesproken in het verleden over de confiscatie van bankrekeningen van andere mensen, kan het zijn dat ze zich opmaken voor de rellen die zeker zullen volgen. Zie minuut 15 van deze video Ook als er sprake is van lezers van deze nieuwsbrief in Los Angeles, willen we hen vragen of ze informatie hebben over het vuur op deze foto’s. Het lijkt erop het resultaat van een soort van militaire aanval te zijn geweest en een teken dat er een burgeroorlog dreigt in de VS.

Ondertussen won in Japan de regerende Liberale Democratische Partij de verkiezingen met een enorme meerderheid in de Tweede Kamer op 14 december. Echter, de Japanse rechter vleugelspelers zeggen dat dat resultaat niet genoeg zal zijn om slaaf premier Shinzo Abe aan de macht te houden. Een soort van leiderschap conventie wordt verwacht nadat Abe aftreedt “om redenen van slechte gezondheid,” zeggen ze. We zullen zien.

Bron: BenjaminFulford

Uncategorized