Ebola inzamelingsactie gezien tegen omzet “Big Pharma” | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

In een maatschappij die door economische druk en corporatieve belangen in een razend tempo wordt omgevormd tot een slavenmaatschappij, kom je de meest opmerkelijke wanverhoudingen tegen. Een voorbeeld hiervan is de inzamelingsactie “Stop de ebola Ramp” waarbij een aantal bekende Nederlanders zich hebben ingezet voor een gezamenlijke inzamelingsactie.

De schijnwerpers gingen aan en “Het treurige feest” kon beginnen. Wat er daarna met het ingezamelde geld gebeurt weet eigenlijk niemand. Het ironische aan de landelijke inzamelingsactie voor Ebola is, dat er  door een aantal grote farmaceuten wordt gewerkt om het Ebola-virus te bestrijden in de vorm van het ontwikkelen van een vaccin. De prioriteit bij de grote farmaceutische corporaties ligt echter niet bij het helpen van mensen, maar bij het maken van zo veel mogelijk winst.

In 2011 behaalden een tiental grote farmaceutische bedrijven een gezamenlijke omzet van 456,5 miljard dollar en het jaar daarop 462,8 miljard. Overigens zijn ze niet allemaal bezig zijn met het ontwikkelen van een vaccin tegen ebola. Waarom ligt de prioriteit van bedrijven die pretenderen bezig te zijn met het genezen van mensen, op het maken van zoveel mogelijk winst en trekken ze zich weinig aan over het lot van slachtoffers?

Dat er geld ingezameld moet worden om de strijd met het Ebola-virus aan te gaan, laat zien dat de farmaceutische industrie Ebola slechts ziet als een nieuwe mogelijkheid voor hun ondernemingen, en hopen allemaal dat zij de eerste zijn die een ebola vaccin op de markt kunnen zetten. Gezien de enorme winsten die zij jaar in jaar uit maken is het onbegrijpelijk dat er nog geen vaccin tegen Ebola is, zeker als je weet dat het virus al bekend was in de helft van de vorige eeuw.  Er noest eerst gewacht worden op het uitbreken van een wereldwijde pandemie met zoveel mogelijk potentiële slachtoffers (lees: afnemers van het vaccin) om verzekerd te zijn van enorme omzetten.

Hieronder een afbeelding van de omzet in 2011 en 2012 van de tien belangrijkste farmaceutische bedrijven, op pallets met 500 eurobiljetten in vergelijking met de, op de voorgrond geplaatste pallet met de opbrengst van de actie “Stop Ebola Ramp Giro 555″.

Uncategorized